Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Brodersen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1792 1 Justisråd Friedlieb & Co 18 Brodersen 7 9 4 12 10 12 20 0 Hamburg Tyskland
2 Christian And. Lorck 18 Brodersen 9 0 0 9 0 Hamburg Tyskland
3 Viseborgermester Knudtzon & Braack 18 Brodersen 8 0 0 2 0 0 10 0 Hamburg Tyskland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.