Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: And. Eschild g. Dick

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 040 Selbu, fortollet 070 Frederiks gave, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1791 1 Johan M. Lysholm 19 And. Eschild g. Dick 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
2 Justisråd Friedlieb & Co 19 And. Eschild g. Dick 39 2 6 6 17 2 45 19 8 Amsterdam Nederland
3 Nils Fr. Bing 19 And. Eschild g. Dick 15 0 0 15 0 Amsterdam Nederland
4 Reiner Ulffers 19 And. Eschild g. Dick 26 0 0 8 5 0 34 5 0 Amsterdam Nederland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.