Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Skipper: Niss Petersen

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1766 1 Etatsråd Gerrit Hornemann 34 Niss Petersen 20 0 0 20 0 København Danmark [med Kanselliråd Must]
2 Kanselliråd Eric Must 34 Niss Petersen 15 0 0 25 0 0 40 0 København Danmark [med Etatsråd G. Horneman]

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.