Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Destinasjon (transkribert): London

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1774 1 Justisråd Henrik Hornemann & Thøning 15 Ulrik Wingaard 14 14 5 14 14 5 London England
2 Trondheim 1790 2 Justisråd Friedlieb & Co 7 J. Bræchen 302 16 14 1/3 302 16 14 1/3 London England

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.