Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Fru Assessor Worms arvinger

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 270 Tilsammen, som skal fortolles 360 Utgående kobber, fortollet 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1753 1 5 10 8 5 10 8 4 5 1 1 5 7

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.