Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1753

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 229 10 7 158 17 1 2/3 388 7 8 150 17 1 2/3 229 10 7
2 Generalmajor Johan Mangelsen 258 4 4 17 18 8 121 19 8 1/2 380 3 12 1/12 17 18 8 164 0 0 216 1 3 3/8 17 18 8
3 Fruene Etatsråd Lorens og Thomas Angell 456 7 7 6/8 12 2 0 146 9 6 21/20 602 16 14 11/40 12 2 0 385 15 6 9/10 9 1 8 216 17 7/8 3 0 8
4 Etatsråd Stie Schøller 84 1 6 1/8 13 8 14 37 2 2 3/16 10 7 8 1/6 221 1 8 5/16 23 16 6 1/6 88 15 1 1/4 10 7 4 32 5 9 11/16 13 9 2 1/6
5 Kanseliråd Angell 60 0 15 3/4 6 1 0 46 0 3 3/4 4 18 9 1/2 106 1 3 1/2 10 19 9 1/2 75 10 0 8 18 9 9/28 30 10 10 2 1 5/8
6 Kommerseråd Hammond 4 9 10 25 16 15 5/12 28 15 6 3/8 25 16 15 5/12 33 5 7/8 21 7 8 20 0 0 4 8 11 11/12 13 5 7/8
7 Fru Assessor Worms arvinger 5 10 8 5 10 8 4 5 1 1 5 7
8 Madame Sidselle sal. Magister Bonsachs 24 0 6 1/2 19 2 11/16 43 2 7 3/16 15 12 10 27 9 9 3/16
9 Madame Karen Schieldrup 36 0 9 1/2 16 13 7 52 14 1/2 21 0 0 31 13 10 3/4
10 Madame Maria sal. Carsten C. Volgvartz 42 0 11 29 16 4 5/16 71 16 15 5/16 34 8 7 37 8 1 11/16
11 Madame sal. apoteker Straches 6 0 1 5/8 2 13 13 1/8 8 13 14 3/4 5 18 7 11/16 2 15 6 1/16
12 Fru Sophia Hammonds arvinger 1 7 6 3/4 1 7 6 3/4
13 Rådmann Hans Horneman 288 4 12 237 11 9 2/3 88 10 13 29/40 33 12 10 1/2 376 15 9 29/40 271 4 4 1/6 355 8 10 173 11 15/6 21 4 1 29/40 97 13 7 1/3
14 Rådmann Frantz Hammer 66 1 1 3/4 4 9 10 44 14 15 1/8 1 10 10 15/16 110 16 1/2 6 0 4 15/16 74 10 14 1 12 1 36 4 8 4 8 3 15/16
15 Thomas Møllman 120 2 1/8 10 14 2 46/120 61 14 7 9/6 9 6 14 190/1050 181 16 7 11/16 20 1 227/350 97 10 0 11 0 0 84 5 4 9/10 9 1 227/350
16 Henrik Krenckel 42 0 11 6 0 2 1/2 0 0 1/2 40 0 13 1/2 39 17 0 8 3 6 7/8 0 0 1/7 [feil: post 3b summerer ikke 1b og 2b]
17 Carsten Schiødt 186 3 7/8 9 6 12 84/120 81 3 12 1/16 3 16 6 1/10 267 6 12 15/16 13 3 2 4/5 185 18 10 3 16 6 1/10 81 6 5 7/10 9 6 12 7/10
18 Helmer Meincke 186 3 7/8 184 11 4 87/120 27 1 15 1/2 33 3 9 71/120 213 5 7/8 217 14 191/240 186 9 15 289 10 3 26 13 15 3/4 28 4 11 141/200
19 Andreas Cramer 42 0 11 10 1 10 1/2 23 0 15 5/16 3 14 10 197/224 65 1 10 5/16 23 16 5 85/224 44 0 0 9 0 0 21 1 3 11/16 4 16 5 85/224
20 Rasmus Finne 54 0 14 1/8 27 3 15 7/24 81 4 14 5/12 39 0 0 42 4 4 11/12
21 Bergskriver Peder Hiort 30 0 7/8 19 13 8 1/4 49 14 1/8 31 16 10 17 17 1 1/8
22 Henrik Dreyer 12 0 3 3 2 4 28/120 0 14 15 1/60 12 0 3 3 17 3 1/4 1 15 2 12 0 3 2 2 1 1/4
23 Otto Arentz 7 5 13 1/3 7 5 13 1/3 4 12 0 2 13 13 1/3
24 Theodorius Møllman 36 0 9 1/2 30 18 2 1/16 66 18 11 9/16 30 10 10 36 7 11 12/16
25 Johan Møllman 36 0 9 1/2 30 18 4 1/2 66 18 14 30 10 10 36 7 14 1/4
26 Kanseliråd Jens Sommer 48 8 0 16 14 6 5/7 65 2 6 5/7 53 0 0 12 6 5/7
27 Bernt Mølman 4 9 10 5 19 8 25/28 10 9 2 25/28 5 19 8 25/28 4 9 10
28 Henrik Meincke 31 9 10 9 3 6 27/112 40 13 27/112 28 13 6 11 19 10 27/112
29 Direktør Hans Møller 17 18 8 8 14 7 26 12 15 12 5 3 1/2 13 17 11 1/2
30 Prost Peter Rosenvinge 7 15 10 70/120 3 3 10 5/12 10 19 5 8 3 10 5/12 2 15 10 7/12
31 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 6 4 8 56/120 1 0 8 1/30 7 5 1/2 6 7 1/2 0 18 0
32 Madame Karen Schieldrup 3 2 4 28/120 1 5 7 11/30 4 7 11 3/5 3 5 7 11/30 1 2 4 7/30
33 Auksjonsdirektør Busch 14 0 3 6/120 2 14 9 3/20 16 14 12 1/5 0 15 8 3/20 1 14 4 1/20
34 Madame Maren sal. Jochum Angels 3 0 8 0 15 15 2/7 3 16 2/7 3 16 7 2/7
35 Madame Elisabeth Volqvartz 3 2 4 28/120 0 10 4 23/60 3 12 8 17/60 0 15 4 2 17 4 17/60 [regnefeil: 1 b + 2b er ikke lik 3b]
36 Svend Madsen Hagen 1 11 2 14/120 0 12 11 41/60 2 3 13 4/5 0 15 2 1 8 11 4/5
37 Jørgen Gudde 3 2 4 28/120 2 0 9 11/30 5 2 13 3/15 1 5 7 11/30 3 17 6 7/30
38 Ernst Wensell 4 13 6 42/120 1 18 3 1/20 6 11 9 2/5 3 15 10 2 15 15 2/5
39 Lorentz Wulf 3 2 4 28/120 1 5 7 11/30 4 7 11 3/5 3 5 7 11/30 1 2 4 7/30
40 Madame Bennickman 4 8 12 4 8 12 4 3 4 0 5 8
41 Bergskriver Zeuften 3 2 4 28/120 1 5 7 11/30 4 7 11 3/5 3 5 7 11/30 1 2 4 7/30
Transkribert sum* 2065 13 15 668 19 14 900 16 9 23/48 191 12 11 2/3 2966 10 14 35/48 860 14 10 2095 14 10 121/240 589 2 9 121/420 1028 11 1 1/2 272 12 1/2
Nåtidens sum** 2295 3 15 7/8 668 19 13 113/120 1059 15 12 73/120 191 14 12 73/1120 3445 10 11 5/16 870 13 4 4687/5600 2087 14 10 121/240 674 7 10 89/105 1258 3 3 73/240 271 15 15 621/1120

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.