Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Henrik Meincke

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 080 Innkommende kobber fra Selbu, skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 130 Innkommende kobber fra Selbu, 1/2 toll 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 150 Innkommende kobber fra Gaulstad, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 200 Beholdning [fra Selbu] forrige år, skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 240 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/2 toll 250 Beholdning fra Selbu forrige år, skal fortolles 260 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/3 toll 270 Tilsammen, som skal fortolles 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 320 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll 330 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll [eg. 1/2 + 1/3 toll] 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles 360 Utgående kobber, fortollet 370 Utgående kobber Røros, fortollet 400 Utgående kobber, 1/2 toll 410 Utgående kobber, tollfri 420 Utgående kobber Selbu, 1/3 toll 430 Utgående kobber Selbu, fortollet 440 Utgående kobber Selbu, som skal fortolles 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 490 Kobberbeholding Selbu som overdras til neste år, 1/3 toll 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1751 1 28 1 14 41/56 13 4 11 59/112 41 6 10 29/112 36 4 7 5 2 3 29/112
2 Trondheim 1752 2 25 6 5 55/56 5 2 3 29/112 30 8 9 27/112 21 5 3 9 3 6 27/112
3 Trondheim 1753 3 31 9 10 9 3 6 27/112 40 13 27/112 28 13 6 11 19 10 27/112
4 Trondheim 1772 4 220 2 7 1/8 75 10 9 3/4 59 18 15 1/2 37 16 4 220 2 7 1/8 173 5 13 1/4 66 1 7 1/8 141 0 0 154 1 0 32 5 13 1/4
5 Trondheim 1773 5 215 11 11 1/8 73 18 7 1/2 55 12 1/4 41 11 14 54 1 0 32 5 13 1/7 369 12 11 1/8 203 8 3 248 0 12 3/8 145 3 13 1/4 121 11 14 1/4 58 4 5 3/4
6 Trondheim 1774 6 320 13 0 108 10 7 61 1 10 3/4 51 8 8 121 11 14 1/4 58 4 5 3/4 442 4 14 1/4 279 4 15 1/2 267 6 7 145 10 12 3/4 174 18 7 1/4 133 14 2 3/4
7 Trondheim 1775 7 343 14 5 106 11 10 7/8 54 13 8 3/4 40 6 10 2/3 174 18 7 1/4 133 14 2 3/4 578 12 12 1/4 335 6 1 1/24 291 13 7 1/2 209 14 2 3/4 226 19 4 3/4 125 11 14 7/24
8 Trondheim 1776 8 309 5 12 3/8 114 7 10 1/2 43 6 12 1/4 53 0 10 1/4 226 19 4 3/4 125 11 14 7/24 536 5 1 1/8 336 6 15 7/24 307 7 5 3/8 248 14 14 21/24 228 17 11 3/4 87 12 1 5/12
9 Trondheim 1777 9 268 18 8 3/8 119 2 3 55 2 8 1/4 49 5 10 1/3 228 17 11 3/4 87 12 1 5/12 497 16 4 1/8 311 2 7 203 12 2 3/8 196 7 1 195 4 1 3/4 114 15 6
10 Trondheim 1778 10 265 8 14 117 14 12 3/8 55 19 2 3/4 62 13 7 3/4 195 4 1 3/4 114 15 6 460 12 15 3/4 351 2 12 7/8 235 4 1 3/4 301 2 3/4 225 8 14 50 0 12 1/8
11 17 7 14 77 7 14 17 7 14 [navn er eg. "dito"]
11 Trondheim 1779 12 265 10 7 3/8 53 6 5 50 3 3 1/2 48 4 3 1/2 225 8 14 50 0 12 1/8 490 19 5 3/8 210 14 8 1/8 322 0 3/8 194 16 3 1/4 168 19 5 6 18 4 7/8
12 Trondheim 1780 13 287 11 4 1/2 133 5 12 1/2 51 13 15 1/2 51 8 8 168 19 5 6 18 4 7/8 456 10 9 1/2 243 6 8 7/8 219 8 10 217 1 10 237 1 15 1/2 26 4 14 7/8
13 Trondheim 1781 14 299 11 1 3/8 88 17 3 46 7 10 58 0 4 102/240 237 1 15 1/2 26 4 14 7/8 536 13 7/8 58 0 4 102/240 161 9 11 7/8 300 7 12 1/2 148 12 14 3/8 236 5 4 3/8 38 0 4 102/240 12 16 13 1/2
14 Trondheim 1782 15 314 13 1/8 236 5 4 3/8 58 0 4 102/240 550 18 4 1/2 58 0 4 102/240 236 12 8 3/4 58 0 4 102/240 314 5 11 3/4
16 95 10 7 5/8 55 4 7 56 4 14 3/4 12 16 13 1/2 219 16 10 7/8 192 5 10 27 11 7/8
15 Trondheim 1783 17 326 7 3 3/8 314 5 11 3/4 640 12 15 1/8 453 5 3 187 7 12 1/8
18 145 0 3 1/2 31 0 2 61 1 5 1/2 7 6 11 4/5 27 11 7/8 271 19 7 27/40 187 14 13 7/10 84 4 9 39/40
16 Trondheim 1784 19 339 6 15 11/12 187 7 12 1/8 526 14 12 1/24 209 8 10 19/24 317 6 1 1/4
20 160 6 15 9/16 31 0 2 62 13 7 3/4 4 18 1 29/30 84 4 9 39/40 343 3 5 61/240 225 3 7/8 118 0 4 91/240
17 Trondheim 1785 21 348 9 9 7/8 317 6 1 1/4 665 15 11 1/8 339 8 6 1/2 326 7 4 5/8
22 125 9 12 7/8 71 6 4 1/2 64 5 10 2 11 2 2/15 118 0 4 91/240 381 12 13 71/80 287 4 6 3/4 94 8 7 11/80
18 Trondheim 1786 23 350 13 1 1/4 326 7 4 5/8 677 0 5 7/8 396 9 3 3/8 280 11 2 1/2
24 156 3 5 47 10 3/4 80 7 1/2 1 13 3 3/8 94 8 7 11/80 380 2 61/80 314 10 3 139/280 65 11 13 11/60
19 Trondheim 1787 25 333 14 10 7/8 280 11 2 1/2 614 5 13 3/8 353 18 5 3/4 260 7 7 5/8
26 151 19 10 7/16 32 3 3 86 15 9 1/2 65 11 13 11/60 336 10 4 29/240 294 14 9 5/8 41 15 10 119/240
20 Trondheim 1788 27 306 1 10 3/4 260 7 7 5/8 566 9 2 3/8 57 17 1 380 15 12 7/8 60 0 0 185 13 5 1/2
28 156 3 5 36 13 8 1/4 41 15 10 119/240 234 12 7 179/240 219 12 14 3/8 14 19 9 89/240
21 Trondheim 1789 29 291 6 11 3/4 185 13 5 1/2 57 17 1 477 0 1 1/4 57 17 1 265 17 11 50 0 0 211 2 5 5/6 7 17 1
30 127 18 1/4 15 17 10 14 19 9 89/240 158 15 3 149/240 124 0 4 3/16 34 14 14 97/120
22 Trondheim 1790 31 243 8 3 211 2 5 5/16 67 9 14 1/2 5 14 2 454 10 8 5/16 73 4 1/2 215 13 11 1/4 54 7 1 238 16 13 1/16 18 16 15 1/2
32 105 9 15 34 14 14 97/120 140 4 13 97/120 128 16 12 11 8 1 97/120
23 Trondheim 1791 33 213 16 9 1/2 54 12 12 1/2 238 16 13 1/16 18 16 15 1/2 452 13 6 9/16 73 9 12 355 9 4 113/120 18 16 15 1/2 97 4 1 143/240 54 12 12 1/2
34 105 9 15 11 8 1 97/120 116 18 97/120 101 8 1 97/120 15 9 15
24 Trondheim 1792 35 221 5 12 3/4 48 4 3 1/2 97 4 1 149/240 54 12 12 1/2 318 9 14 89/240 102 17 0 215 4 14 3/80 94 12 12 1/2 103 5 1/3 8 4 3 1/2
36 105 9 15 35 9 13 15 9 15 156 9 11 95 9 15 60 19 12
25 Trondheim 1793 37 236 0 11 3/4 61 1 5 1/2 103 5 1/3 8 4 3 1/2 339 5 12 1/12 69 5 9 250 13 3 8 4 3 1/2 88 12 9 1/12 61 1 5 1/2
38 118 10 13 1/2 8 5 4 1/2 60 19 12 187 15 14 159 13 11 28 2 3

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.