Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1781

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 130 Innkommende kobber fra Selbu, 1/2 toll 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 400 Utgående kobber, 1/2 toll 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 318 0 14 4/9 21 11 1 283 11 6 7/36 601 12 4 33/36 21 11 1 306 10 12 7/9 295 1 8 5/56 21 11 1
2 Fru Geheimrådinne Schøller 149 15 8 5/8 13 11 8 139 18 9 3/4 15 2 10 289 14 2 5/8 28 14 2 143 19 10 7/8 15 2 10 145 14 7 1/3 13 11 8
3 Kammerherre Peter F. Suhm 299 11 1 3/8 281 8 1 1/3 586 19 2 7/8 357 12 13 7/8 249 6 5
4 Etatsråd Hornemanns dødsbo 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60
5 Etatsråd Collin 33 5 10 7/8 30 12 4 63 17 14 7/8 30 12 7 7/8 33 5 7
6 Generalauditør Collin 33 5 10 7/8 37 18 15 1/2 71 4 10 3/8 37 19 3 3/8 33 5 7
7 Justisråd Friedlieb & Co 557 10 1 15 16 12 51 3 12 90/370 533 7 55/73 40 5 6 1/2 1090 17 1 55/73 51 3 12 90/240 56 2 2 1/2 533 11 37/72 10 0 0 48 19 12 1/2 557 6 1 1/4 41 3 12 90/240 7 2 6
8 Kanseliråd Must 74 17 12 3/8 11 6 14 22 12 8 23 4 6 3/4 42 4 11 98 2 3 1/8 76 4 1 57 9 12 5/8 42 4 11 40 12 6 1/2 33 19 6
9 Kanseliråd Cramer 58 4 14 3/8 10 3 10 37 8 8 1/8 11 6 15 1/3 95 13 6 1/3 21 10 9 1/3 60 8 14 1/4 11 6 15 1/2 35 4 8 1/4 10 3 10
10 Fru Lysholm 399 8 2 62 7 13 20 7 4 58 0 4 102/240 283 7 10 24 6 5 17/24 682 15 12 58 0 4 102/240 107 1 6 17/24 341 8 13 1/2 44 0 0 92 6 5 17/24 341 6 14 1/2 14 0 4 102/240 14 15 1
11 Avdøde kammerråd Hoffs dødsbo 16 12 13 1/2 11 19 7 3/4 28 12 5 1/4 13 9 13 3/4 15 2 7 1/2
12 Thomas Angells stiftelser 299 11 1 3/8 3 15 10 213 10 3/4 5 15 3 3/4 513 1 2 1/8 9 10 13 3/4 252 6 7 5/8 6 13 15 260 14 10 1/2 2 16 14 3/4
13 Madame Beyer 282 18 3 7/8 15 2 8 11 6 4 105 15 12 186/240 235 2 7 3/4 117 2 6 1/24 518 0 11 5/8 105 15 0 143 11 2 1/34 263 4 8 1/8 37 0 0 105 0 0 254 16 3 1/2 68 15 12 180/240 38 11 2 1/24
14 Jomfru Borchgrevinck 66 11 5 3/4 13 17 15 80 9 4 3/4 13 18 6 3/4 66 10 14
15 Rasmus Finne 83 4 3 1/4 78 4 9 1/4 161 8 12 1/2 111 3 3 3/4 50 5 8 3/4
16 Henrik Meincke 299 11 1 3/8 88 17 3 46 7 10 58 0 4 102/240 237 1 15 1/2 26 4 14 7/8 536 13 7/8 58 0 4 102/240 161 9 11 7/8 300 7 12 1/2 148 12 14 3/8 236 5 4 3/8 38 0 4 102/240 12 16 13 1/2
17 Lorentz Wulf 33 5 10 7/8 4 10 8 6 16 8 13/240 28 5 5 3/4 6 10 2 49/60 61 11 5/8 6 16 8 13/240 11 0 10 49/60 32 12 15 7/8 6 0 0 28 18 7/9 6 16 8 13/240 5 0 10 49/60 [uovernsstemmende fortollet kobber]
18 Ole Due 58 4 14 3/8 6 16 8 13/140 42 11 15 1/8 4 11 0 100 16 13 1/3 6 16 8 13/340 4 11 0 42 12 5 1/4 4 11 0 58 4 8 1/4 6 16 13/240
19 Hans Jepsen 24 19 4 1/8 16 12 14 3/8 41 12 2 1/2 23 10 6 1/4 18 1 12 1/4
20 Andreas Caspar Hammer 16 12 13 1/2 10 8 15 3/4 27 1 13 1/4 11 18 8 1/2 15 3 4 3/4
21 Thomas og Christian Jelstrup 16 12 13 1/2 14 4 7 3/4 30 17 5 1/4 15 8 5 1/4 15 9 0
22 Mathias Friis 33 5 10 7/8 75 2 8 25 1 5 1/2 0 0 4 5/13 58 7 3/8 15 2 12 5/12 0 15 13 7/8 13 11 12 57 11 2 1/2 1 11 5/12
23 Direktør Peder Hiort 24 19 4 1/8 9 14 10 5/8 34 13 14 3/4 29 14 13 1/2 4 19 1 1/4
24 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 11 6 14 68 5 120/240 62 0 6 73/120 68 5 130/240 73 7 4 73/120 26 0 0 59 10 5 42 5 120/240 13 16 15 73/120 [feil brøk i varene med 1/2 toll?]
25 Auksjonsdirektør Busch 44 7 4 78/240 39 12 1/2 44 7 4 78/240 29 12 1/2 19 10 0 24 0 0 24 17 4 78/240 15 12 1/2
26 Torkild Myhre 3 15 10 7 18 13 11 14 7 11 14 7
27 Madame Wensell 10 4 12 18/240 11 1 2 3/4 10 4 1 18/240 11 1 2 3/4 4 11 8 9 3 14 5 13 4 18/240 1 17 4 3/4
Transkribert sum* 2802 8 2 211 15 0 144 6 0 409 10 3 2310 1 10 32/36 431 9 5 99/120 5772 9 12 32/36 109 10 3 788 0 5 99/120 2654 6 5 32/36 141 1 8 587 4 3 1/2 2518 3 7 268 8 11 200 16 2 89/120
Nåtidens sum** 3180 9 4/9 271 15 0 144 16 0 431 1 3 56893/62160 2587 13 1 739/2628 431 9 5 64/65 5774 2 2 19/219 430 19 12 1057/4080 778 6 3/680 2980 17 2 2/3 141 1 8 587 4 3 1/12 2813 4 15 41/126 269 19 3 59/60 200 16 3 1/10

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.