Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Ole Due

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 080 Innkommende kobber fra Selbu, skal fortolles 130 Innkommende kobber fra Selbu, 1/2 toll 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 200 Beholdning [fra Selbu] forrige år, skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 240 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/2 toll 250 Beholdning fra Selbu forrige år, skal fortolles 260 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/3 toll 270 Tilsammen, som skal fortolles 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 320 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll 330 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll [eg. 1/2 + 1/3 toll] 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles 360 Utgående kobber, fortollet 370 Utgående kobber Røros, fortollet 400 Utgående kobber, 1/2 toll 410 Utgående kobber, tollfri 420 Utgående kobber Selbu, 1/3 toll 430 Utgående kobber Selbu, fortollet 440 Utgående kobber Selbu, som skal fortolles 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 490 Kobberbeholding Selbu som overdras til neste år, 1/3 toll 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1772 1 55 0 9 5/8 7 11 4 55 0 9 5/8 7 11 4 17 0 5 5/8 7 0 9 1/2 38 0 4 0 10 10 1/2
2 Trondheim 1773 2 53 17 14 5/8 8 6 6 38 0 4 0 10 10 1/2 91 18 2 5/8 8 17 1/2 51 4 1/8 3 10 0 40 14 2 1/2 5 7 1/2
3 Trondheim 1774 3 60 2 7 6 8 9 40 14 2 1/2 5 7 1/2 100 16 9 1/2 11 15 9 1/2 50 14 4 9 6 6 50 2 5 1/2 2 9 3 1/2
4 Trondheim 1775 4 57 5 11 1/2 5 0 13 1/3 50 2 5 1/2 2 9 3 1/2 107 8 1 7 10 1 62 2 5 1/2 3 14 0 45 5 11 1/2 3 16 1
5 Trondheim 1776 5 51 10 15 3/8 6 4 12 1/2 45 5 11 1/2 3 16 1 96 16 10 7/8 10 0 13 1/2 58 16 1 7/8 3 4 13 1/3 38 0 9 1/2 6 16 1/6
6 Trondheim 1777 6 44 16 6 5/8 5 15 15 2/3 38 0 9 1/2 6 16 1/6 82 17 1/8 12 11 15 1/2 50 11 4 5/8 8 4 12 1/2 32 5 11 1/2 4 7 3
7 Trondheim 1778 7 44 4 13 7 7 7 1/2 32 5 11 1/2 4 7 3 76 10 8 1/2 11 14 10 1/2 40 0 11 1/2 5 5 15 1/3 36 9 13 6 8 11 1/6
8 Trondheim 1779 8 44 5 1 1/8 5 13 7 36 9 13 6 8 11 1/6 80 14 14 1/8 12 2 2 1/6 43 10 11 23/24 6 8 11 1/6 37 4 2 1/6 5 13 7
9 Trondheim 1780 9 55 18 4 7/8 6 1 0 37 4 2 1/6 5 13 7 93 2 7 1/24 11 14 7 50 10 7 11/12 7 3 7 42 11 15 1/8 4 11 0
10 Trondheim 1781 10 58 4 14 3/8 6 16 8 13/140 42 11 15 1/8 4 11 0 100 16 13 1/3 6 16 8 13/340 4 11 0 42 12 5 1/4 4 11 0 58 4 8 1/4 6 16 13/240
11 Trondheim 1782 11 57 19 3 7/8 58 4 8 1/4 6 16 8 13/240 116 3 12 1/8 6 16 8 13/240 60 5 13 3/4 6 16 8 13/240 55 17 14 3/8
12 6 12 5 1/2 6 12 5 1/2 3 0 0 3 12 5 1/2
12 Trondheim 1783 13 58 11 8 7/8 55 17 14 3/8 114 9 7 1/4 55 18 5 1/8 58 11 2 1/8
14 7 3 11 3 12 5 1/2 10 16 1/2 5 12 5 1/2 5 3 11
13 Trondheim 1784 15 69 12 3 1/6 58 11 2 1/8 128 3 5 7/24 76 11 15 7/24 51 11 6
16 7 7 7 1/2 5 3 11 12 11 2 1/2 5 13 11 6 17 7 1/2
14 Trondheim 1785 17 71 9 10 3/4 51 11 6 123 1 3/4 71 11 13 3/4 51 9 3
18 7 11 4 7 17 7 1/2 14 8 11 1/2 8 12 7 1/2 5 16 4
15 Trondheim 1786 19 71 16 14 51 9 3 123 6 1 71 9 5 51 16 12
20 9 9 1 5 16 4 15 5 5 10 16 4 4 9 1
16 Trondheim 1787 21 68 9 2 3/4 51 16 12 120 5 14 3/4 69 17 3 3/4 50 8 11
22 10 4 3 4 9 1 14 13 4 9 9 1 5 4 3
17 Trondheim 1788 23 62 15 11 3/4 50 8 11 113 4 6 3/4 6 16 2 66 9 2 3/4 0 6 4 46 15 4 6 9 14
24 5 4 3 5 4 3 5 4 3
18 Trondheim 1789 25 59 15 3 3/4 46 15 4 6 9 14 6 16 2 106 10 7 3/4 13 6 0 76 15 11 3/4 6 9 14 29 14 12 6 16 2
19 Trondheim 1790 26 49 18 9 3/4 29 14 12 7 18 13 6 16 2 79 13 5 3/4 14 14 15 49 15 3 3/4 6 16 2 29 18 2 7 18 13
20 Trondheim 1791 27 43 17 4 6 8 9 29 18 2 7 18 13 73 15 6 14 7 6 35 18 4 10 18 13 37 17 2 3 8 9
21 Trondheim 1792 28 45 7 13 3/4 5 13 7 37 17 2 3 8 9 83 4 15 3/4 9 2 0 52 17 9 3/4 6 8 9 30 7 6 2 13 7
22 Trondheim 1793 29 48 8 5 3/4 7 13 11 30 7 6 2 13 7 78 15 11 3/4 9 17 2 42 7 13 3/4 5 13 7 36 7 14 4 3 11

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.