Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1774

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 382 19 15 5/9 336 7 4 1/9 719 7 3 2/3 346 2 9 94 18 3 1/2 373 4 10 2/3
2 Kammerherreinde Schøller 180 7 5 17 17 9 21 12 11 36 4 3 1/2 302 0 0 54 1 12 1/2 137 12 15 1/2 15 17 10 164 7 1/2 38 4 2 1/2
3 Kammerherre Hornemann 401 1 10 18 10 9 12 12 2 15 17 7 4 9 10 31/60 55 18 14 35 17 5 31/60 41 8 3 7/8 32 7 12 1/8 14 10 10 1/8 3 9 9 47/120
4 Kammerherre Peter F. Suhm 360 14 10 5 5 14 245 10 10 1/2 24 0 11 3/4 606 5 4 1/2 26 6 9 3/4 245 11 3 1/2 360 14 1
5 Etatsråd Hornemann 26 10 14 43/60 26 10 14 43/60 9 4 0 17 6 14 43/60
6 Kanseliråd Must 90 3 10 1/2 15 17 10 29 15 15 35 4 11 21 10 7 125 8 5 1/2 67 4 0 72 4 11 1/4 24 10 7 53 3 10 1/4 42 13 9
7 Kanseliråd Cramer 50 2 1/2 7 8 15 3/4 23 7 9 1/4 6 12 6 1/8 73 9 9 3/4 14 1 5 7/8 42 17 11 1/8 6 12 6 1/8 30 11 14 5/8 7 8 15 3/4
8 Fru Lysholm 531 1 8 1/2 89 19 14 37 4 14 3/4 73 18 7 1/2 300 12 12 1/2 87 9 8 1/6 831 14 5 288 12 12 5/12 448 12 9 1/4 303 13 9 383 1 11 3/4 14 5 13 1/6
9 Agent Lassen 50 2 1/2 23 2 8 73 4 8 1/2 46 0 9 1/4 27 3 15 1/4
10 Kammerråd Hoffs dødsbo 20 0 13 17 9 1 37 9 14 19 13 7 1/2 17 16 6 1/2
11 Thomas Angells stiftelser 360 14 10 5 5 14 269 6 13 1/2 6 8 12 1/4 630 1 7 1/2 11 14 10 1/4 344 18 6 1 6 15 1/2 285 3 1 1/2 7 7 10 3/4
12 Madame Friedlieb 611 4 12 1/2 14 17 15 1/2 6 8 9 297 17 1 3/4 5 8 8 29/60 909 1 14 1/4 26 15 59/60 424 3 13 1/2 21 4 3 3/4 484 18 3/4 5 10 13 7/30
13 Madame Anna Cramer 50 2 1/2 5 19 3 26 9 15 1/7 5 5 14 1/2 76 11 15 3/4 11 5 1 1/2 46 0 1/2 5 5 14 1/2 30 11 15 1/4 5 19 3
14 Jomfru Borchgrevinck 80 3 4 71 16 12 152 0 0 71 16 14 80 3 2
15 Rasmus Finne 100 4 1 88 15 1 188 19 2 89 16 1 1/3 99 3 1/2
16 Otto Beyer 360 14 10 15 17 10 10 8 9 1/4 77 2 12 223 5 6 29 14 6 7/8 584 0 0 133 3 6 1/8 323 5 15 96 15 11 260 14 1 36 7 11 1/8
17 Henrik Meincke 320 13 0 108 10 7 61 1 10 3/4 51 8 8 121 11 14 1/4 58 4 5 3/4 442 4 14 1/4 279 4 15 1/2 267 6 7 145 10 12 3/4 174 18 7 1/4 133 14 2 3/4
18 Lorentz Wulf 60 2 7 5 19 3 6 8 9 39 18 2 3 12 3 3/20 100 0 9 15 19 15 3/20 50 18 3 1/2 11 0 0 49 2 5 1/9 4 19 15 3/20
19 Ole Due 60 2 7 6 8 9 40 14 2 1/2 5 7 1/2 100 16 9 1/2 11 15 9 1/2 50 14 4 9 6 6 50 2 5 1/2 2 9 3 1/2
20 Hans Jepsen 50 2 1/2 24 0 3 1/2 74 2 4 47 12 15 1/4 26 9 4 3/4
21 Andreas Caspar Hammer 20 0 13 12 134 5 32 14 2 17 16 9 1/2 14 17 8 1/2
22 Thomas og Christian Jelstrup 20 0 13 17 19 2 1/2 37 19 15 1/2 17 19 4 1/2 20 0 11
23 Direktør Peder Hiort 30 1 3 1/2 26 18 12 1/2 57 0 0 26 18 13 1/4 30 1 2 3/4
24 Kanseliråd Thaysen 15 17 10 0 2 0
25 Agent Sommer 15 17 10 96 8 7 49 10 9 21/40 161 16 10 21/40 122 5 0 39 11 10 21/40
26 Auksjonsdirektør Busch 44 19 15 28 4 10 73 4 9 42 4 10 30 19 15
27 Ernst Wensell 9 12 13 1/2 4 0 10 3/4 13 13 8 1/4 11 17 3 1 16 5 1/4
28 Torkild Myhre 5 5 14 0 13 15 5 19 13 0 13 15 5 5 14
29 Kammerråd Meinckes dødsbo 0 1 9 19/60 0 1 9 19/60 0 1 9 19/60
30 Carsten Schiødts dødsbo 0 0 7/10 0 0 7/10 0 0 7/10
Transkribert sum* 3446 19 12 296 9 0 190 14 0 385 13 12 2044 3 15 405 11 7 3/40 5491 3 11 1278 8 3 3/40 2833 9 2 3/4 864 18 15 23/30 2657 14 8 1/4 413 9 3 32/120
Nåtidens sum** 4190 19 11 5/9 296 9 0 190 14 0 385 8 12 2286 12 6 1/252 403 12 8 23/40 6210 10 14 2/3 1257 9 10 23/40 3179 11 11 7/12 954 16 5 4/15 3030 19 2 19/36 397 11 8 97/120

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.