Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Fru Lysholm

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 130 Innkommende kobber fra Selbu, 1/2 toll 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 150 Innkommende kobber fra Gaulstad, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 240 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/2 toll 260 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/3 toll 270 Tilsammen, som skal fortolles 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 330 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll [eg. 1/2 + 1/3 toll] 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles 360 Utgående kobber, fortollet 370 Utgående kobber Røros, fortollet 400 Utgående kobber, 1/2 toll 410 Utgående kobber, tollfri 430 Utgående kobber Selbu, fortollet 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 490 Kobberbeholding Selbu som overdras til neste år, 1/3 toll 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1769 1 68 17 1 1/4 37 17 11 1/3 62 0 2 19 10 2 5/6 130 17 3 1/4 57 7 14 1/6 91 0 0 41 8 12 5/6 39 16 6 15 19 1 1/3
2 Trondheim 1772 2 559 9 7 1/4 75 10 9 3/4 34 5 2 86 19 6 40 6 2 3/4 11 14 5 11/12 599 15 10 208 9 7 1/3 240 6 3 94 18 3 1/2 359 9 7 113 11 4 1/6
3 Trondheim 1773 3 547 18 13 1/4 73 18 7 1/2 31 15 7 95 13 5 359 9 7 113 11 4 1/6 907 8 4 1/4 314 18 7 2/3 606 15 7 3/4 227 8 15 1/2 300 12 12 1/2 87 9 8 1/6
4 Trondheim 1774 4 531 1 8 1/2 89 19 14 37 4 14 3/4 73 18 7 1/2 300 12 12 1/2 87 9 8 1/6 831 14 5 288 12 12 5/12 448 12 9 1/4 303 13 9 383 1 11 3/4 14 5 13 1/6
5 Trondheim 1775 5 410 10 15 3/4 88 7 11 3/4 28 0 1 3/4 32 15 6 2/3 383 1 11 3/4 14 5 13 1/6 793 12 11 1/2 163 9 1 1/3 419 2 1 1/2 35 10 10 3/4 367 2 10 127 18 6 7/12
6 Trondheim 1776 6 369 8 9 72 15 12 1/2 17 19 6 1/4 40 11 1 1/4 374 10 10 127 18 6 7/12 743 19 3 259 4 10 7/12 460 13 4 1/4 226 6 5/72 283 5 14 3/4 32 18 10 1/6
7 Trondheim 1777 7 328 13 11 1/8 95 5 12 22 17 2 1/4 49 5 10 1/3 283 5 14 3/4 32 18 10 1/6 611 19 9 7/8 200 7 2 3/4 367 13 8 19/24 134 18 10 1/6 244 6 1 1/12 65 8 8 7/12
8 Trondheim 1778 8 353 18 8 82 13 5 5/8 23 4 3/4 62 13 7 3/4 244 6 1 1/12 65 8 8 7/12 598 4 9 1/12 233 19 6 17/24 370 6 1 1/2 177 8 8 7/12 277 18 8 56 10 14 1/8
9 Trondheim 1779 9 354 0 10 1/4 37 8 11 20 15 15 1/2 48 4 3 1/2 277 18 8 56 10 14 1/8 631 19 2 1/4 162 19 12 1/8 333 16 6 1/4 177 10 1 1/3 298 2 12
10 Trondheim 1780 10 383 8 6 93 11 11 1/2 22 13 15 51 8 8 298 2 12 681 11 2 167 14 2 1/2 398 3 5 143 7 12 19/24 283 7 10 24 6 5 17/24
11 Trondheim 1781 11 399 8 2 62 7 13 20 7 4 58 0 4 102/240 283 7 10 24 6 5 17/24 682 15 12 58 0 4 102/240 107 1 6 17/24 341 8 13 1/2 44 0 0 92 6 5 17/24 341 6 14 1/2 14 0 4 102/240 14 15 1
12 Trondheim 1782 12 414 0 4 3/8 341 6 14 1/2 14 0 4 102/240 755 7 2 7/8 14 0 4 102/240 359 14 12 102/240 14 0 4 102/240 395 12 6 3/4
13 67 1 6 3/8 24 4 14 56 4 14 3/4 14 15 1 162 6 4 1/8 50 19 13 1/4 11 6 6 7/8
13 Trondheim 1783 14 410 0 13 5/8 395 12 6 3/4 0 0 4 5/13 805 13 4 3/8 584 4 0 221 9 4 3/8
15 71 5 8 1/2 13 12 4 61 1 5 1/2 8 9 5 111 6 6 7/8 265 14 13 7/8 200 9 8 7/8 65 5 5
14 Trondheim 1784 16 443 15 4 3/4 221 9 4 3/8 665 4 9 1/8 250 7 3 3/5 414 17 5 3/4
17 67 18 14 3/16 13 17 4 47 18 8 3/4 5 13 3 1/2 65 6 6 200 8 3 7/16 162 10 12 37 17 7 7/16
15 Trondheim 1785 18 455 14 1 3/4 414 17 5 3/4 870 11 7 1/2 486 0 2 15/16 384 11 4 9/16
19 53 3 7 5/8 31 6 1 49 3 2 2 19 0 37 17 7 7/10 174 9 2 1/16 148 8 10 7/10 26 0 7 5/8
16 Trondheim 1786 20 458 0 1 1/4 384 11 4 9/16 842 11 5 13/16 525 10 4 13/16 317 1 1
21 66 3 7 20 17 1 1/2 61 8 14 1/2 1 10 10 1/2 26 0 7 5/8 176 0 9 1/8 137 8 4 1/8 38 12 5
17 Trondheim 1787 22 385 1 8 7/8 317 1 1 702 2 9 7/8 358 18 10 343 3 15 7/8
23 54 1 14 9/16 14 2 6 45 18 13 1/2 38 12 5 152 15 7 1/10 127 6 10 25 8 13 1/16
18 Trondheim 1788 24 361 0 6 7/8 343 3 15 7/8 704 4 6 3/4 30 12 9 488 9 1/4 215 15 6 1/2 30 12 9
25 55 11 11 16 2 1/2 25 8 13 1/16 97 2 8 9/16 75 10 5 1/2 21 12 3 1/16
19 Trondheim 1789 26 343 12 7 7/8 215 15 6 1/4 30 12 9 30 12 9 559 7 15 7/8 61 5 2 396 2 11 3/8 30 12 9 163 5 4 30 12 9
27 27 2 9 3/4 6 1 0 21 12 3 1/16 54 15 12 3/16 67 15 1
20 Trondheim 1790 28 305 16 7 163 5 4 35 14 10 1/2 30 12 9 469 1 11 66 7 3 1/2 362 8 2 3/4 49 0 0 106 13 8 1/4 17 7 3 1/2
29 23 16 7 23 16 7 20 0 0 3 16 7

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.