Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1778

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 283 15 3 7/9 267 16 5 5/9 551 11 9 1/3 287 6 12 13/36 264 4 12 35/36
2 Kammerherreinde Schøller 132 14 7 16 7 9 125 4 5 1/2 16 2 11 257 18 12 1/2 32 10 4 136 4 5 1/2 16 2 11 121 14 7 16 7 9
3 Kammerherre Peter F. Suhm 265 8 14 267 6 13 532 15 11 338 18 14 1/6 193 16 12 5/6
4 Kammerherre Hornemann 29 7 7 0 0 97/120 29 7 7 0 0 97/120 29 7 7 0 0 97/120
5 Etatsråd Collin 29 9 14 19 4 13 48 14 11 28 4 13 20 9 14
6 Generalauditør Collin 29 9 14 29 17 6 59 7 4 29 17 6 29 9 14
7 Justisråd Friedlieb & Co 464 10 8 1/2 19 2 2 1/2 44 4 13 42 19 2 21 17 14 1/2 507 9 10 1/2 85 4 14 42 19 2 21 17 14 1/2 464 10 8 1/2 63 6 15 1/2
8 Kanseliråd Must 66 7 3 1/2 15 0 9 3/4 27 5 15 38 15 2 3/4 40 2 8 105 2 6 1/4 82 9 3/4 62 17 8 5/8 53 7 8 3/8 142 4 13 5/8 29 1 8 3/8
9 Kanseliråd Cramer 51 12 4 1/2 12 5 10 3/4 39 18 1 12 2 1/4 91 10 5 1/2 24 7 11 66 18 1 1/2 12 2 1/4 24 12 4 12 5 10 3/4
10 Fru Lysholm 353 18 8 82 13 5 5/8 23 4 3/4 62 13 7 3/4 244 6 1 1/12 65 8 8 7/12 598 4 9 1/12 233 19 6 17/24 370 6 1 1/2 177 8 8 7/12 277 18 8 56 10 14 1/8
11 Fru Charisius 375 1 1/2 375 1 1/2 375 1 1/2
12 Etatsråd Hornemann 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60
13 Avdøde kammerråd Hoffs dødsbo 14 14 15 12 6 15 1/4 27 1 14 1/4 12 6 15 1/4 14 14 15
14 Thomas Angells stiftelser 765 8 14 5 0 3 1/4 197 3 3/4 7 7 10 3/4 462 11 14 3/4 12 7 14 279 1 7 1/2 10 6 1 1/4 183 10 7 1/4 2 1 12 3/4
15 Jomfru Borchgrevinck 58 19 12 59 14 12 118 14 8 109 14 12 8 19 12
16 Rasmus Finne 73 14 11 75 9 8 1/2 149 4 3 1/2 75 9 8 1/2 73 14 11
17 Madame Beyer 294 18 12 20 0 13 15 0 4 1/4 125 6 15 1/2 223 18 14 3/4 83 9 2 7/24 518 17 10 1/4 243 17 3 1/24 287 8 12 165 2 6 253 18 10 3/4 18 14 13 1/24
18 Henrik Meincke 265 8 14 117 14 12 3/8 55 19 2 3/4 62 13 7 3/4 195 4 1 3/4 114 15 6 460 12 15 3/4 351 2 12 7/8 235 4 1 3/4 301 2 3/4 225 8 14 50 0 12 1/8
19 Henrik Meincke 17 7 14 77 7 14 17 7 14 [navn er eg. "dito"]
20 Lorentz Wulf 36 17 5 1/2 5 9 3 7 7 7 1/2 30 1 11 1/2 12 0 5 19/60 66 19 1 24 16 15 49/60 32 1 11 1/2 17 0 0 34 17 5 1/2 7 16 15 49/60
21 Ole Due 44 4 13 7 7 7 1/2 32 5 11 1/2 4 7 3 76 10 8 1/2 11 14 10 1/2 40 0 11 1/2 5 5 15 1/3 36 9 13 6 8 11 1/6
22 Hans Jepsen 22 2 6 1/2 22 12 13 3/4 44 15 4 1/4 31 10 15 1/2 10 19 8 3/4
23 Andreas Caspar Hammer 14 14 15 12 14 0 27 8 15 18 1 3 9 7 12
24 Thomas og Christian Jelstrup 14 14 15 14 18 11 29 13 10 14 18 11 14 14 15
25 Mathias Friis 14 14 15 20 0 13 14 18 11 0 19 3/4 29 13 10 20 19 13 3/4 17 19 4 1/4 22 7 8 11 14 5 3/4
26 Direktør Peder Hiort 22 2 6 1/2 22 12 13 3/4 44 15 4 1/4 22 12 13 3/4 22 2 6 1/2
27 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 15 0 9 3/4 73 14 11 58 16 3 43/120 147 11 8 13/120 73 17 10 73 13 14 13/120
28 Kanseliråd Thaysen 15 17 11 3/4 15 17 11 3/4 15 17 10 0 0 1 3/4
29 Auksjonsdirektør Busch 47 18 8 3/4 41 9 10 1/4 89 8 3 39 0 0 50 8 3
30 Torkild Myhre 5 0 3 1/4 5 5 13 3/4 10 6 1 10 6 1
31 Madame Wensell 11 1 3 1/4 10 19 4 1/2 22 0 7 3/4 8 14 12 13 5 11 3/4
Transkribert sum* 2553 17 2 280 11 6 174 14 0 442 8 2 2126 2 23/24 528 8 49/120 4679 19 2 23/24 1426 1 8 49/120 2607 5 10 23/24 939 12 18 1/24 2072 13 8 1/12 487 16 8 79/120
Nåtidens sum** 3337 12 5 7/9 280 11 6 174 14 0 442 8 2 2393 18 6 8/9 528 8 1 23/40 5291 10 12 1/6 1426 1 9 23/40 2944 12 7 47/72 939 12 10 1/24 2457 3 5 31/72 427 16 9 47/60

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.