Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Kammerherre Hornemann

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 210 Beholdning fra forrige år, 1/2 toll 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 450 Utskipet kobber, 1/2 toll 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1770 1 28 14 12 20 6 3 43/60 29 8 2 17 4 13 1/2 58 2 14 17 4 13 1/2 20 6 3 47/60 25 5 0 9 0 0 6 7 8 19 14 12 11 6 3 47/60
2 Trondheim 1771 2 36 6 2 7/8 4 8 13 3/4 258 12 12 15 18 2 1/4 585 8 5 3/4 20 7 0 328 12 12 5 2 1 1/2 256 15 9 3/8 15 4 14 1/2
3 Trondheim 1772 3 36 13 11 7/8 15 11 1/8 15 2 8 36 6 2 7/8 4 16 5 41/120 72 19 14 3/4 35 9 13 7/15 36 9 9 17/20 33 9 5 1/5 36 10 4 4/10 2 0 8 4/15
4 Trondheim 1773 4 35 18 9 7/8 15 4 6 1/4 16 12 12 36 10 4 9/10 2 0 8 4/15 72 8 14 31/40 33 17 10 31/60 56 11 10 31/40 29 0 8 15 17 4 4 9 10 31/60
5 Trondheim 1774 5 401 1 10 18 10 9 12 12 2 15 17 7 4 9 10 31/60 55 18 14 35 17 5 31/60 41 8 3 7/8 32 7 12 1/8 14 10 10 1/8 3 9 9 47/120
6 Trondheim 1775 6 38 3 13 18 3 15 7/8 10 1 10 2/3 14 10 10 1/8 3 9 9 47/120 52 14 7 1/8 31 15 3 11/60 21 1 10 1/8 30 9 9 1/2 31 12 13 1 5 9 41/60
7 Trondheim 1776 7 34 7 5 18 3 15 1/8 12 9 9 31 12 13 1 5 9 41/60 66 0 2 31 19 1 97/120 54 9 1 10 19 15 11 11 1 20 19 2 97/120
8 Trondheim 1777 8 29 17 9 7/8 11 11 1 20 19 2 97/120 41 8 10 7/8 20 19 2 97/120 12 1 3 7/8 20 19 2 29 7 7 0 0 97/120
9 Trondheim 1778 9 29 7 7 0 0 97/120 29 7 7 0 0 97/120 29 7 7 0 0 97/120

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.