Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1772

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 350 11 4 4/9 224 14 11 2/3 0 575 6 1/9 229 14 13 345 11 3 1/9
2 Kammerherreinde Schøller 165 1 13 1/6 17 2 9 119 7 12 2/3 38 11 3 284 9 9 5/6 55 13 12 168 1 1 1/3 18 4 11 116 8 8 1/2 37 9 1
3 Kammerherre Hornemann 36 13 11 7/8 15 11 1/8 15 2 8 36 6 2 7/8 4 16 5 41/120 72 19 14 3/4 35 9 13 7/15 36 9 9 17/20 33 9 5 1/5 36 10 4 4/10 2 0 8 4/15
4 Konferenseråd Suhm 330 3 10 3/8 4 8 13 3/4 256 15 9 3/8 15 4 14 1/2 586 19 3 3/4 19 13 12 1/4 281 7 3/4 205 12 3 19 13 12 1/4
5 Etatsråd Hornemann 36 13 11 7/8 15 11 1/8 15 2 8 31 13 4 3/8 10 18 13 41/120 68 7 1/4 41 12 5 4/15 46 18 5 3/4 27 19 11 1/2 21 8 10 1/2 13 12 9 29/30
6 Kanseliråd Must 82 10 14 5/8 13 6 9 1/4 28 10 15 62 2 12 3/8 20 16 3 1/2 144 13 11 62 13 11 3/4 94 2 13 3/4 47 16 3 1/2 50 10 13 1/40 14 17 8 1/4
7 Kanseliråd Cramer 45 17 2 3/4 7 2 11 3/4 28 0 8 1/2 7 11 15 1/4 73 17 11 1/4 14 14 11 52 10 13 1/4 7 11 15 1/4 21 6 14 7 2 11 3/4
8 Kammerråd Meinckes dødsbo 489 17 5 1/2 76 11 5 49/60 489 17 5 1/2 76 11 5 49/60 492 14 13 1/2 76 9 12 1/2 0 1 9 19/60
9 Fru Lysholm 559 9 7 1/4 75 10 9 3/4 34 5 2 86 19 6 40 6 2 3/4 11 14 5 11/12 599 15 10 208 9 7 1/3 240 6 3 94 18 3 1/2 359 9 7 113 11 4 1/6
10 Agent Lassen 45 17 2 3/4 36 8 3 82 5 5 3/4 54 15 7 3/4 27 9 14
11 Kammerråd Hoffs dødsbo 18 6 14 18 3 1 1/2 36 9 15 1/2 18 3 3 1/2 18 6 12
12 Thomas Angells stiftelser 330 3 10 3/8 4 8 13 3/4 265 1 10 3/8 2 0 15 595 5 4 3/4 6 9 12 3/42 329 4 4 3/4 4 8 0 266 1 0 2 1 12 3/4
13 Madame Friedliebs Sønn 522 15 12 1/2 14 5 7 1/2 7 11 4 344 4 15 1/4 21 12 12 7/30 867 0 11 3/4 43 9 7 11/15 606 12 11 1/2 21 12 7 260 7 15 1/4 21 17 11/15
14 Madame Anna Cramer 45 17 2 3/4 5 14 3 29 9 10 1/2 6 1 9 75 6 13 1/4 11 15 12 52 9 1/2 6 1 9 22 17 12 3/4 5 14 3
15 Rasmus Finne 91 14 5 3/4 70 5 9 5/8 161 19 15 3/8 72 7 12 3/8 89 12 3
16 Otto Beyer 330 3 10 3/8 4 8 13 3/4 9 19 13 1/4 90 15 0 180 14 15 1/8 51 117 3/4 510 18 9 1/2 157 0 11 3/4 296 17 1 1/2 116 7 4 214 1 8 40 13 7 3/4
17 Jomfru Borchgrevinck 73 7 7 3/4 72 12 5 3/4 145 19 13 1/2 72 13 12 1/2 73 6 1
18 Henrik Meincke 220 2 7 1/8 75 10 9 3/4 59 18 15 1/2 37 16 4 220 2 7 1/8 173 5 13 1/4 66 1 7 1/8 141 0 0 154 1 0 32 5 13 1/4
19 Lorentz Wulf 55 0 9 5/8 5 14 3 7 11 4 29 18 2 7/8 4 13 10 13/20 84 18 12 1/2 17 19 1 13/20 50 12 6 1/2 14 9 3 34 6 6 3 9 14 13/20
20 Ole Due 55 0 9 5/8 7 11 4 55 0 9 5/8 7 11 4 17 0 5 5/8 7 0 9 1/2 38 0 4 0 10 10 1/2
21 Hans Jepsen 45 17 2 3/4 45 17 2 3/4 23 14 3/4 22 3 2
22 Andreas Caspar Hammer 18 6 14 18 6 14 6 16 4 11 10 10
23 Thomas og Christian Jelstrup 18 6 14 18 6 14 3 15 8 14 11 6
24 Carsten Schiødts dødsbo 150 0 11 14 14 15 7/10 150 0 11 14 14 15 7/10 147 15 11 14 14 15 2 5 0 0 0 7/10
25 Direktør Peder Hiort 27 10 4 7/8 27 4 10 1/8 54 14 15 27 4 13 27 10 2
26 Kanseliråd Thaysen 13 6 9 1/4 13 6 9 1/4 13 6 9 1/4
27 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 13 6 9 1/4 121 0 0 22 6 9 31/40 156 13 3 1/40 112 10 8 44 2 11 1/40
28 Auksjonsdirektør Busch 52 18 12 52 18 12 33 0 0 19 18 12
29 Torkild Myhre 13 6 9 1/4 13 6 9 1/4 13 6 9 1/4
30 Ernst Wensell 11 6 14 3 5 14 1/4 14 12 12 1/4 11 13 5 1/2 2 19 6 3/4
Transkribert sum* 3155 1 8 248 16 2 182 14 0 453 15 0 2288 13 9 312 18 10 1/4 5443 15 1 1198 3 12 1/40 3358 14 11 17/20 816 0 13 19/20 2087 17 13 7/20 382 2 14 3/40
Nåtidens sum** 3505 12 12 11/18 248 16 2 182 14 0 453 15 0 2513 8 5 5/24 317 18 10 1/40 5472 10 7 59/72 1198 3 10 683/840 3488 9 8 67/120 816 13 19/20 2433 8 15 193/360 382 2 14 3/40

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.