Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Kongelige Majestets tiendekobber

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 050 Innkommende fra bergverkene, 1/2 toll 080 Innkommende kobber fra Selbu, skal fortolles 090 Innkommet fra bergverkene, 1/2 toll 130 Innkommende kobber fra Selbu, 1/2 toll 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 200 Beholdning [fra Selbu] forrige år, skal fortolles 210 Beholdning fra forrige år, 1/2 toll 240 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/2 toll 250 Beholdning fra Selbu forrige år, skal fortolles 260 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/3 toll 270 Tilsammen, som skal fortolles 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 300 Tilsammen, 1/2 toll 320 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll 330 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll [eg. 1/2 + 1/3 toll] 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles 360 Utgående kobber, fortollet 370 Utgående kobber Røros, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 420 Utgående kobber Selbu, 1/3 toll 430 Utgående kobber Selbu, fortollet 450 Utskipet kobber, 1/2 toll 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 490 Kobberbeholding Selbu som overdras til neste år, 1/3 toll 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1751 1 224 2 2/3 220 13 2 2/9 444 15 2 8/9 260 13 2 2/9 184 2 2/3
2 Trondheim 1752 2 197 0 1 84 2 2/3 381 0 2 2/3 222 5 0 158 17 1 2/3
3 Trondheim 1753 3 229 10 7 158 17 1 2/3 388 7 8 150 17 1 2/3 229 10 7
4 Trondheim 1754 4 233 2 11 2/9 219 10 7 462 13 2 7/9 462 13 2 7/9
5 Trondheim 1755 5 189 2 8 1/6 462 13 2 2/9 651 15 10 3/8 462 13 2 2/9 189 2 8 1/6
6 Trondheim 1756 6 210 12 11 13/19 189 2 8 1/6 399 15 3 47/114 189 2 8 1/6 210 12 11 13/19
7 Trondheim 1757 7 211 9 1 8/9 210 12 12 13/16 422 2 13 101/144 210 12 12 211 9 1 101/144
8 Trondheim 1758 8 216 19 3 1/9 211 9 1 8/9 428 8 5 191 9 2 236 19 3
9 Trondheim 1759 9 190 13 9 11/18 236 19 3 1/4 427 12 12 13/18 120 0 0 307 12 12 13/18
10 Trondheim 1760 10 195 3 14 8/9 307 12 12 13/18 502 16 11 11/18 307 12 12 13/18 195 3 14 8/9
11 Trondheim 1761 11 187 19 6 4/9 195 3 13 8/9 383 3 5 1/3 187 3 14 8/9 195 19 6 4/9
12 Trondheim 1762 12 209 15 12 8/9 195 19 6 4/9 405 15 3 1/2 195 19 6 4/9 209 15 12 8/9
13 Trondheim 1763 13 201 10 6 5/18 209 15 12 8/9 411 6 3 1/6 209 15 12 8/9 201 10 6 5/18
14 Trondheim 1764 14 201 10 6 7/18
15 Trondheim 1766 15 321 13 2 2/3 321 13 2 2/3 321 13 2 2/3
16 Trondheim 1767 16 339 14 7 7/9 15 12 1 4/15 321 12 2 2/3 661 7 10 4/9 15 12 1 4/15 321 13 3 339 14 7 4/9 15 12 1 4/15
17 Trondheim 1768 17 296 9 0 15 17 10 339 14 7 4/9 15 12 1 4/15 636 3 7 4/9 31 9 11 4/15 339 14 8 15 12 2 296 8 15 4/19 15 17 9 4/15
18 Trondheim 1769 18 328 19 6 14 10 6 2/5 296 8 15 4/9 15 17 9 7/15 625 8 5 4/9 30 7 15 2/3 296 9 0 15 17 10 328 19 5 4/9 14 10 5 2/3
19 Trondheim 1770 19 274 12 8/9 328 19 5 4/9 14 10 5 2/3 603 11 6 1/3 14 10 5 2/3 328 19 6 14 10 6 2/3 274 12 1/3
20 Trondheim 1771 20 346 19 2/9 274 12 1/3 621 11 5/9 396 16 4 8/9 224 14 11 2/3
21 Trondheim 1772 21 350 11 4 4/9 224 14 11 2/3 0 575 6 1/9 229 14 13 345 11 3 1/9
22 Trondheim 1773 22 343 6 12 345 11 3 1/9 688 17 15 1/9 352 10 12 336 7 4 1/9
23 Trondheim 1774 23 382 19 15 5/9 336 7 4 1/9 719 7 3 2/3 346 2 9 94 18 3 1/2 373 4 10 2/3
24 Trondheim 1775 24 367 19 2 4/9 373 4 16 2/3 741 3 13 1/9 385 14 14 355 8 15 1/9
25 Trondheim 1776 25 328 7 9 7/9 355 8 15 1/9 683 16 8 8/9 371 0 8 312 16 8/9
26 Trondheim 1777 26 285 10 8 4/9 312 16 8/9 598 6 9 1/3 330 10 3 7/9 207 16 5 5/9
27 Trondheim 1778 27 283 15 3 7/9 267 16 5 5/9 551 11 9 1/3 287 6 12 13/36 264 4 12 35/36
28 Trondheim 1779 28 282 6 10 2/3 264 4 12 35/36 546 11 7 23/36 284 15 14 2/9 261 15 8 31/36
29 Trondheim 1780 29 305 6 4 7/9 261 15 8 31/36 567 1 13 23/36 283 10 7 1/6 283 11 6 17/36
30 Trondheim 1781 30 318 0 14 4/9 21 11 1 283 11 6 7/36 601 12 4 33/36 21 11 1 306 10 12 7/9 295 1 8 5/56 21 11 1
31 Trondheim 1782 31 316 9 13 295 1 8 5/36 21 11 1 611 11 5 5/36 21 11 1 611 11 5 5/36 21 11 1
32 Trondheim 1783 32 319 17 5/9 611 11 5 5/36 931 8 5 25/56 657 6 13 4/9 274 1 8 9/36 [Utelatt selbu-kobberet (halv toll) 2(…)
33 Trondheim 1784 33 332 11 10 2/9 274 1 8 1/4 606 13 2 17/36 322 0 10 5/9 284 12 7 11/12 [Utelatt selbu-kobberet (halv toll) 2(…)
34 Trondheim 1785 34 341 10 9 8/9 284 12 7 11/12 626 3 1 29/60 333 11 6 2/9 292 11 11 7/16 [Utelatt selbu-kobberet (halv toll) 2(…)
35 Trondheim 1786 35 343 5 1 1/9 293 11 7/12 635 16 12 25/36 342 12 1 8/9 293 4 10 29/36 [Utelatt selbu-kobberet (halv toll) 2(…)
36 Trondheim 1787 36 327 1 9 293 4 10 29/36 620 6 3 29/36 344 5 3 1/9 276 1 25/36 [Utelatt selbu-kobberet (halv toll) 2(…)
37 Trondheim 1788 37 299 19 9 1/3 276 1 4 3/20 576 0 10 1/36 327 1 9 248 19 1 1/36 [Utelatt selbu-kobberet (halv toll) 2(…)
38 Trondheim 1789 38 285 10 8 4/9 248 19 1 1/36 21 11 1 27 13 15 534 9 9 17/36 534 9 7/36 Selbu-kobberet for 1/2 toll (21 - 11 (…)
39 Trondheim 1790 39 238 11 1 5/9 534 9 9 17/36 22 16 2 28 12 11 773 0 11 1/36 16 8 10 564 11 4 7/9 51 8 13 208 9 6 1/4 16 8 10 Selbu-kobberet for 1/2 toll (22 - 16 (…)
40 Trondheim 1791 40 209 11 4 8/9 13 6 0 208 9 6 1/4 16 8 10 418 0 11 5/36 29 14 10 224 15 1 5/9 29 14 10 193 5 9 7/12
41 Trondheim 1792 41 216 17 8 2/9 11 14 12 193 5 9 7/12 410 3 1 29/36 11 14 12 222 17 5 187 5 12 29/56 11 14 12
42 Trondheim 1793 42 231 6 2 1/9 14 17 5 187 5 12 29/36 71 14 12 418 12 5 11/12 26 12 1 230 2 8 2/9 188 9 13 25/36 26 12 1

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.