Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1759

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri 580 For mye utført kobber, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 190 13 9 11/18 236 19 3 1/4 427 12 12 13/18 120 0 0 307 12 12 13/18
2 Generalmajor Johan Mangelsen 214 10 4 13/16 26 13 8 192 5 3/8 24 0 12 0 406 15 1/4 51 5 8 221 14 15 5/8 24 0 0 168 10 14 27 5 8
3 Etatsråd Peter F. Suhm og Thomas Angell 379 2 13 3/4 13 19 13 231 4 13/32 7 9 1 3/7 610 6 14 5/32 21 8 13 3/7 451 4 12 10 10 9 3/7 158 14 4 5/32 4 18 5
4 Konferenseråd Schøller 89 15 13 1/8 20 0 2 90 15 7 1/4 18 5 10 180 11 4 3/8 38 5 12 90 14 12 18 5 10 69 14 2 5/8 20 0 2
5 Kanseliråd Angell 89 15 13 1/8 6 19 14 1/3 75 10 10 7/10 9 5 4 15/38 165 8 7 4/10 10 5 0
6 Kanseliråd Must 9 19 8 7/8 43 16 11 1/2 6 1 3 4 5 15 3/4 10 0 11 7/8 463 6 1 131 11 13 365 1 15 89 0 2 2/3 100 4 2
7 Madame Sidselle sal. Magister Bonsachs dødsbo 13 10 6 3/4 13 10 6 3/4 12 17 0
8 Rådmann Hans Horneman 154 13 4 5/16 176 15 14 1/4 89 4 6 7/24 30 17 1 5/14 243 17 10 1/2 207 12 15 1/2 168 16 13 156 4 2 74 15 15 51 8 13 1/2
9 Madame Karen Schieldrup 29 18 10 3/8 31 8 5 61 6 15 1/2 34 11 7 1/2 26 14 14
10 Thomas Møllman 89 15 14 4/5 12 2 4 2/5 53 1 4 7/16 23 1 12 8/18 142 17 3 1/4 35 4 1 1/8 93 15 11 24 0 0 48 19 11 1/4 21 4 1 1/8
11 Kammerråd Meincke 189 11 5 1/2 300 7 5 1/5 31 4 6 262 15 11 89/112 220 15 11 1/5 463 6 1 131 11 13 365 1 15 89 0 2 3/4 200 4 2
12 Henrik Krenckel 19 19 1 1/2 19 19 1 1/2 19 19 1 1/2
13 Otto Beyer 109 15 1 1/2 9 1 11 135 2 13 1/2 9 1 1/2 0 244 18 1/8 18 15 11 3/10 136 2 2 7 3 5/6 208 14 10 1/8 11 12 10 7/15
14 Andreas Cramer 49 17 10 3/4 15 0 1 1/2 36 18 15 117/218 4 6 6 7/8 86 26 9 3/4 19 6 8 3/8 45 18 6 26 0 0 40 17 6 1/4 3 6 8 3/8
15 Kanseliråd Henrik Lysholm 9 19 8 7/8 11 6 15 9/32 21 6 8 5/32 10 6 4 9 19 5 3/4
16 Rasmus Finne 44 17 15 11/16 41 18 13 86 16 13 49 8 11 1/2 37 7 2 1/2
17 Bergskriver Peder Hiort 14 19 5 8/10 13 18 13 28 18 2 1/2 18 10 0 10 7 13 1/2
18 Theodorius Møllman 29 18 10 3/8 31 1 15 5/32 61 0 9 1/2 32 0 0 28 19 15 1/2
19 Johan Møllman 29 18 10 3/8 31 2 15 5/32 61 1 9 1/2 32 0 0 29 0 15 1/2
20 Kanselliråd Jens Sommer 55 19 4 41 7 13 97 7 1 60 4 10 37 2 7
21 Bernt Møllmanns dødsbo 6 13 6 6 1 14 12 15 4 6 1 14 6 13 6
22 Direktør Hans Møller 26 13 8 6 18 12 33 12 4 15 14 14 17 17 6
23 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 6 16 2 6 9 3 1/2 13 5 5 6 9 3 1/12 6 9 7
24 Madame sal. Rådmann Hammer 6 13 6 2 9 4 1/6 9 2 10 1/8 9 2 10 1/6
25 Justisråd Gerrit Hornemann 2 14 7 1/5 2 11 10 5/8 5 6 2 5 6 2
26 Auksjonsdirektør Busch 10 17 12 4/5 10 17 12 4/5 10 18 12 1 0 0
27 Prost Peter Rosenvinge 6 16 2 6 5 8 5/12 23 1 10 5/12 16 12 3 1/3 6 9 7
28 Elisabeth Volquartz´ dødsbo 2 14 7 1/5 0 2 10 5/6 2 17 2 0 7 2
29 Lorentz Wulf 2 14 7 1/3
30 Ernst Wensell 4 1 10 4/5 10 7 5 140/240 14 9 0 14 9 0
31 Madame Anna sal. Peder Hannings 9 19 8 7/8 9 19 8 7/8 6 2 5 13 17 3 7/8
32 Carsten Schiødt 144 13 7 5/16 8 3 5 3/5 95 15 10 53/96 7 15 1/2 240 9 2 15 18 6 137 5 0 7 15 1/2 103 0 7 1/2 8 3 5 1/2 får feilmedling
33 Andreas Christian Friedlieb 4 19 12 7/8 2 14 7 1/3 5 13 6 19/32 2 11 10 5/6 10 13 3 1/2 5 6 2 2 11 10 5/6 4 29 12 7/8 2 14 7 1/5
34 Etterantegnelse pro 1758 0 0 7 15/16
Transkribert sum* 171 2 6 1/2 768 9 12 1217 6 1 397 19 9 2933 8 7 1/2 1166 9 5 1803 7 3 5/8 790 17 32/70 1095 2 13 13/32 375 13 3 0 1 0
Nåtidens sum** 1906 16 19/90 768 9 11 9/20 1454 5 3 1519/8720 483 18 6 16813/19152 2971 16 7/720 1567 9 1 59/840 1943 14 12 1/8 1143 6 13 1/84 1507 8 193/288 554 7 4 5/24 1 0

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.