Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Generalmajor Johan Mangelsen

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri 580 For mye utført kobber, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1751 1 252 2 4 3/4 30 8 12 1/2 210 8 6 1/8 35 4 14 1/14 462 10 10 7/8 65 13 10 4/7 234 2 5 1/2 66 17 0 228 8 5 3/8 1 3 5 3/7
2 Trondheim 1752 2 228 12 9 1/5 23 18 0 228 8 5 3/5 450 0 14 1/2 23 18 0 328 1 6 24 0 0 124 19 8 1/2 0 2 0
3 Trondheim 1753 3 258 4 4 17 18 8 121 19 8 1/2 380 3 12 1/12 17 18 8 164 0 0 216 1 3 3/8 17 18 8
4 Trondheim 1754 4 262 5 8 5/8 15 18 0 216 1 3 3/8 17 18 8 478 6 12 33 16 18 253 2 9 1/8 17 0 0 225 4 2 7/8 16 16 8
5 Trondheim 1755 5 212 14 11 15/16 16 5 0 225 4 2 7/8 16 16 8 427 18 14 14/16 33 1 8 249 12 9 16 0 0 188 6 5 13/16 17 1 8
6 Trondheim 1756 6 236 19 5 3/16 23 3 0 188 6 5 13/16 17 1 8 425 5 11 40 4 8 198 13 0 16 0 0 226 12 11 24 4 8
7 Trondheim 1757 7 237 17 12 1/8 19 0 0 226 12 11 24 4 8 404 10 7 1/8 43 4 8 236 0 0 23 0 0 228 5 15 7/8 20 4 8
8 Trondheim 1758 8 244 1 9 1/2 24 7 8 228 5 15 7/8 20 4 8 472 7 9 3/5 44 12 0 280 0 0 20 0 0 192 5 3/8 24 12 0
9 Trondheim 1759 9 214 10 4 13/16 26 13 8 192 5 3/8 24 0 12 0 406 15 1/4 51 5 8 221 14 15 5/8 24 0 0 168 10 14 27 5 8
10 Trondheim 1760 10 291 11 13 3/4 165 10 14 27 5 8 388 2 12 3/4 27 5 8 198 0 0 26 13 8 190 0 3 3/4 0 12 0

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.