Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1752

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri 550 For mye utskipet kobber, fortollet 580 For mye utført kobber, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 197 0 1 84 2 2/3 381 0 2 2/3 222 5 0 158 17 1 2/3
2 Generalmajor Johan Mangelsen 228 12 9 1/5 23 18 0 228 8 5 3/5 450 0 14 1/2 23 18 0 328 1 6 24 0 0 124 19 8 1/2 0 2 0
3 Fruene Etatsråd Lorens og Thomas Angell 381 8 2 1/4 185 5 10 9/10 566 13 13 3/20 420 4 6 5/8 146 9 6 21/40
4 Etatsråd Stie Schøller 72 3 2 5/8 17 18 8 37 6 8 7/16 2 8 7 11/112 109 9 11 1/16 20 6 15 11/112 72 9 8 7/8 9 19 7 3/8 37 0 2 3/16 10 7 7 81/112
5 Kanseliråd Angell 51 10 13 1/4 4 18 9 9/28 33 11 2 19/48 6 3 6 13/28 85 1 25 31/48 11 1 15 27/28 39 1 11 43/48 6 3 6 23/28 46 0 3 3/4 4 18 9 1/2
6 Kommerseråd Hammond 61 17 0 74 19 10 1/2 31 14 14 11/12 12 15 5 1/8 93 11 14 11/12 87 14 15 5/8 67 14 15 1/2 58 19 8 3/4 25 16 15 5/12 28 15 6 7/8
7 Assessor Worms 10 6 2 1/2 5 8 6 3/8 15 14 8 7/8 10 4 7/8 5 10 8
8 Madame Sidselle Bonsachs 20 12 5 1/2 22 1 15/16 42 13 6 7/16 23 11 3/4 19 2 11/16
9 Madame sal. Karen Schuld 30 18 8 30 18 8 14 5 1 16 13 7
10 Madame Elisabeth Volqvartz 31 1 9 1/4 30 19 2 3/4 67 0 12 37 4 7 11/16 29 16 4 5/16
11 Fru Sophia Hammonds arvinger 18 3 15 1/2 18 3 15 1/2 16 16 8 1/4 1 7 6 3/4
12 Madame sal. apoteker Straches 5 3 1 3/8 1 17 3 11/16 7 0 5 1/16 4 6 7 15/16 2 13 13 1/8
13 Rådmann Hans Horneman 247 8 0 162 14 2 25/84 81 8 9 29/40 84 11 2 1599/2240 328 16 9 29/40 247 5 5 77/6720 240 5 12 213 12 10 1973/3360 88 10 13 29/40 33 12 10 2858/6720
14 Thomas Møllman 103 1 10 5/8 8 10 6 11/15 44 14 1/16 17 16 7 471/1050 147 15 10 11/16 26 16 14 191/1050 86 1 3 1/8 17 0 0 61 14 7 9/16 9 6 14 191/1050
15 Carsten Schiødt 159 15 9 1/8 3 16 6 1/10 97 10 11/16 11 15 3 1/10 257 5 9 13/16 15 11 9 1/5 176 1 13 3/4 11 15 3 1/10 81 3 12 1/16 3 16 6 1/10
16 Henrik Krenckel 36 1 9 1/4 2 17 2 15/16 38 12 3/16 0 0 1/7 31 18 9 11/16 6 0 2 1/2 0 0 1/7 [post 3b overensstemmer ikke med de t(…)
17 Kammerråd Meincke 97 18 9 1/4 96 14 8 3/5 13 10 1 1/8 42 6 2 23/80 111 8 10 3/8 139 0 10 71/80 84 6 10 3/80 105 17 1 27 1 15 1/2 33 3 9 71/80
18 Rasmus Finne 46 7 11 7/8 44 6 5 2/3 90 14 13/24 63 10 2 1/4 27 3 15 7/24
19 Bergskriver Peder Hiort 25 15 6 5/8 29 4 6 7/16 54 19 13 1/16 35 6 4 13/16 19 13 8 1/4
20 Andreas Cramer 36 1 9 1/4 13 8 14 16 19 10 7/8 2 5 12 197/224 53 1 4 1/8 15 14 10 197/224 30 0 4 13/16 12 0 0 23 0 15 5/16 3 14 10 197/224
21 Otto Arentz 10 6 2 1/2 10 3 10 17/24 20 9 13 5/24 13 3 15 7/8 7 5 13 1/3
22 Theodorius Møllman 30 18 8 31 9 13/16 62 7 8 13/16 31 9 6 3/4 30 18 2 1/16
23 Johan Møllman 30 18 8 35 3 11 1/4 66 2 3 1/4 35 3 14 3/4 30 18 4 1/2
24 Fru Roggert eller krigsråd Roggert dødbo 2 4 11 11/20 2 4 11 11/20 2 4 11 11/20 0 0 11/30
25 Bernt Mølman 5 19 8 7 12 3 25/28 13 11 11 25/28 7 12 8 25/28 5 19 8 25/28
26 Henrik Meincke 25 6 5 55/56 5 2 3 29/112 30 8 9 27/112 21 5 3 9 3 6 27/112
27 Auche Bennickman 11 19 0 14 1 10 1/4 26 0 10 1/4 21 11 14 1/4 4 8 12
28 Kanseliråd Sommer 39 8 10 4/7 15 12 8 1/7 55 1 2 5/7 38 6 12 16 14 6 1/7
29 Direktør Hans Møller 23 18 0 17 4 3 1/2 41 2 3 1/2 32 7 12 1/2 8 14 7
30 Prost Peter Rosenvinge 3 3 10 5/12 2 4 11 11/12 5 8 6 1/3 2 4 11 11/12 3 3 10 5/12
31 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 2 10 14 11/15 2 10 12 1/30 5 1 10 23/30 4 1 2 11/15 1 0 8 1/30
32 Bergskriver Zeuften 2 5 7 11/30 1 13 11/30 2 18 7 11/15 1 13 11/30 1 5 7 11/30
33 Madame Karen Schieldrup 1 5 7 11/30 1 13 11/30 2 18 7 11/15 1 23 11/30 1 5 7 11/30
34 Auksjonsdirektør Busch 5 14 9 3/20 2 12 6 1/10 8 6 15 1/4 5 12 6 1/10 2 14 9 3/20
35 Madame Maren sal. Jochum Angels 2 9 4 37/56 0 1 10 49/56 2 10 15 15/28 1 15 1/4 0 15 15 2/7
36 Henrik Dreyer 1 5 7 11/30 3 18 7 1/60 5 3 14 23/60 4 8 15 11/30 0 14 15 1/60
37 Madame Maria sal. Carsten C. Volgvartz 1 5 7 11/30 3 18 7 1/60 5 3 14 23/60 4 13 10 0 10 4 23/60
38 Svend Madsen Hagen 0 12 11 41/60 0 12 11 41/60 0 12 11 41/60
39 Jørgen Gudde 2 5 7 11/30 3 18 6 11/30 5 3 13 11/15 3 3 4 11/30 2 0 9 11/30
40 Lorentz Wulf 1 5 7 11/30 1 13 11/30 2 18 7 11/15 1 13 11/30 1 5 7 11/30
41 Ernst Wensell 1 18 3 1/20 1 18 3 1/20 1 18 3 1/20
Transkribert sum* 1773 0 9 543 12 4 1025 9 9 5/16 266 14 9 119/288 2798 10 2 5/16 810 6 13 4429/11200 1897 13 8 5/6 618 14 1 2600/3350 900 16 9 23/48 191 14 11 11039/11200 0 2 11/30
Nåtidens sum** 1915 6 11 9/20 539 12 12 1086 5 4 109/240 266 3 6 1529/11200 3099 3 13 29/48 804 6 2 5129/11200 2083 12 13 59/240 614 4 7 739/1120 1017 18 12 1/48 190 4 4013/8400 0 2 11/30

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.