Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Madame Elisabeth Volqvartz

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri 580 For mye utført kobber, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1751 1 3 18 6 11/30 0 0 13/20 3 18 7 1/60 3 18 7 1/60
2 Trondheim 1752 2 31 1 9 1/4 30 19 2 3/4 67 0 12 37 4 7 11/16 29 16 4 5/16
3 Trondheim 1753 3 3 2 4 28/120 0 10 4 23/60 3 12 8 17/60 0 15 4 2 17 4 17/60 [regnefeil: 1 b + 2b er ikke lik 3b]
4 Trondheim 1754 4 1 13 8 13/30 2 17 4 17/60 4 10 12 43/60 3 3 5 1 7 7 43/60
5 Trondheim 1755 5 2 10 10 42/60 1 7 7 43/60 3 18 2 25/60 1 7 7 43/60 2 10 10 43/60
6 Trondheim 1756 6 2 6 14 1/5 2 10 10 43/60 4 17 8 11/12 4 17 7 43/60 0 0 1 1/5
7 Trondheim 1757 7 2 10 14 11/15 0 0 1 1/5 2 10 15 14/15 3 6 14 0 15 14 1/15
8 Trondheim 1758 8 2 11 10 5/6 0 1 0 2 12 10 5/6 2 10 0 0 2 11 5/6

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.