Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1754

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 233 2 11 2/9 219 10 7 462 13 2 7/9 462 13 2 7/9
2 Generalmajor Johan Mangelsen 262 5 8 5/8 15 18 0 216 1 3 3/8 17 18 8 478 6 12 33 16 18 253 2 9 1/8 17 0 0 225 4 2 7/8 16 16 8
3 Fruene Etatsråd Lorens og Thomas Angell 463 11 3 11 6 14 216 17 7/8 3 0 8 680 8 3 7/8 14 7 6 404 4 8 1/4 12 2 0 276 3 11 5/8 2 5 6
4 Etatsråd Stie Schøller 85 7 13 5/8 11 18 8 32 5 9 11/16 13 9 2 1/6 117 13 7 5/16 25 7 10 1/6 58 7 2 1/8 13 9 2 1/6 59 6 5 3/16 11 18 8
5 Kanseliråd Angell 79 5 13 3/8 5 13 7 30 10 10 2 1 5/28 109 16 7 7/8 7 14 7 5/28 59 9 5 1/2 50 7 2 3/8 7 14 7 5/28
6 Madame Sidselle Bonsachs 24 7 15 1/2 27 9 9 9/16 51 17 9 1/16 30 0 13 3/16 21 16 11 14/16
7 Madame Karen Schieldrup 36 11 15 31 13 10 3/4 68 5 9 3/4 47 16 2 1/2 20 9 7 1/4
8 Rådmann Hans Horneman 289 11 8 1/4 174 11 15 3/10 21 4 1 29/40 97 13 7 1/3 302 15 9 39/40 272 5 6 19/30 228 1 2 11/20 221 19 4 20/120 73 14 7 17/40 50 6 2 7/15
9 Rådmann Hammer og Madame Strachens dødsbo 73 3 13 1/2 3 19 8 38 19 14 1/16 4 8 3 15/16 112 3 11 9/16 8 7 11 15/16 73 4 13 4 18 10 37/48 30 18 14 9/16 3 9 1 1/6
10 Thomas Møllman 121 19 12 5/8 7 6 8 13/15 84 5 4 9/16 9 1 227/350 206 5 1 3/16 16 7 9 541/1050 108 18 14 5/8 97 6 2 9/16 16 7 9 541/1050
11 Carsten Schiødt 176 17 11 1/8 5 0 9 3/10 81 6 5 7/16 9 6 12 7/10 258 4 9/16 24 7 6 129 3 15 1/4 9 6 12 7/10 129 0 1 5/6 5 0 9 3/10
12 Kammerråd Meincke 219 11 9 1/2 177 8 3/5 26 13 15 1/4 28 4 11 141/240 246 5 8 3/4 205 12 12 3/16 114 0 14 1/2 164 14 5 132 4 10 1/4 40 8 7 3/16
13 Henrik Krenckel 36 11 15 8 3 6 7/8 44 15 5 7/8 31 1 11/16 13 14 5 3/16
14 Andreas Cramer 48 15 14 3/4 8 18 14 21 2 3 11/16 4 16 5 85/124 69 17 2 7/16 13 15 3 85/124 44 0 6 5/8 11 0 0 25 16 11 13/16 2 15 3 85/224
15 Rasmus Finne 54 17 14 3/8 42 4 4 11/12 97 2 3 7/24 54 10 9 5/12 42 11 9 7/8
16 Theodorius Møllman 36 11 15 36 7 11 13/16 72 19 10 13/16 36 8 1 9/16 36 11 9 1/4
17 Bergskriver Peder Hiort 18 5 15 5/8 17 17 1 3/4 36 3 1 17 18 3/4 18 5 1/4
18 Johan Møllman 36 11 15 36 7 14 1/4 72 19 13 1/4 36 8 3 3/4 36 11 9 1/2
19 Kanseliråd Jens og Morten Sommer 45 7 8 12 2 6 5/7 57 9 14 5/8 36 6 8 21 3 6 5/7
20 Bernt Mølman 3 9 8 4 9 10 8 9 2 4 9 10 3 19 8
21 Kammerråd Meincke 28 7 10 1/2 11 19 10 27/112 40 7 4 83/112 26 16 15 13 10 5 83/112
22 Direktør Hans Møller 15 18 0 23 17 11 1/2 29 15 11 1/2 21 8 4 8 7 7 1/2
23 Prost Peter Rosenvinge 4 3 13 1/12 2 15 10 7/12 6 19 7 8/13 4 5 14 70/120 2 13 9 1/12
24 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 3 7 13/15 0 18 0 4 5 13/15 2 9 0 1 16 13/15
25 Madame Maren sal. Jochum Angels 2 16 11 1/2 3 16 7 2/7 6 13 2 11/14 3 16 7 2/7 2 16 11 1/2
26 Auksjonsdirektør Busch 8 7 10 1/6 1 14 4 1/20 10 1 14 13/60 2 0 0 8 1 13 13/60
27 Madame Elisabeth Volqvartz 1 13 8 13/30 2 17 4 17/60 4 10 12 43/60 3 3 5 1 7 7 43/60
28 Jørgen Gudde 1 13 8 13/30 3 17 6 7/30 5 10 14 2/3 4 12 8 7/30 0 18 6 13/30
29 Lorentz Wulf 1 13 8 13/30 1 2 4 7/30 2 15 12 2/3 1 2 4 28/120 1 13 8 13/30
30 Ernst Wensell 2 10 4 13/20 2 15 15 2/5 5 6 4 1/20 5 6 4 1/20
31 Bergskriver Zeuften 1 13 8 13/30 1 2 4 7/30 2 15 12 2/3 1 2 4 28/120 1 13 8 13/30
32 Otto Beyer 42 13 14 5/18 42 13 14 5/8 42 13 14 5/8
33 Madame Maria sal. Carsten C. Volgvartz 37 8 8 5/16 37 8 8 5/16 37 8 8 5/16
34 Henrik Dreyer 1 13 8 13/30 12 0 4 3/4 2 2 1 1/4 12 0 4 3/4 3 15 9 41/60 12 0 4 3/4 2 1 4 1 14 5 44/61
35 Kommerseråd Hammond 4 8 11 11/12 13 5 7/8 4 8 11 11/12 13 5 7/8 4 8 11 11/12 13 5 7/8
36 Svend Madsen Hagen 1 8 11 4/5 1 8 11 4/5 1 8 11 4/5
37 Madame Bennickman 0 5 8 0 5 8 0 5 8
38 Madame Karen Schieldrup 1 2 4/32 1 2 4/32 1 2 4/32
39 Partisipanter som utgår fra agentskapet 5 7 5/6 5 7 5/6 5 7 5/6 "Vaih[?] anføres de Participantene so(…)
Transkribert sum* 2098 4 5 545 8 2 1028 13 10 1/60 271 12 4 3/4 3126 17 15 1/60 817 0 6 3/4 1786 1 5 13/60 528 11 12 1/2 1340 16 9 4/5 234 8 10 1/4
Nåtidens sum** 2340 6 15 3/8 544 18 2 1248 5 1 47/120 281 12 1 11813/260400 3590 11 1 143/180 827 12 1020973/1128400 1786 1 5 13/60 582 11 8 209/560 1795 9 13 71/720 233 18 9 414131/1024800

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.