Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Madame Karen Schieldrup

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1751 1 3 18 6 11/30 3 18 6 11/30 2 5 6 1 13 11/30
2 Trondheim 1752 2 1 5 7 11/30 1 13 11/30 2 18 7 11/15 1 23 11/30 1 5 7 11/30
3 Trondheim 1753 3 36 0 9 1/2 16 13 7 52 14 1/2 21 0 0 31 13 10 3/4
4 3 2 4 28/120 1 5 7 11/30 4 7 11 3/5 3 5 7 11/30 1 2 4 7/30
4 Trondheim 1754 5 36 11 15 31 13 10 3/4 68 5 9 3/4 47 16 2 1/2 20 9 7 1/4
6 1 2 4/32 1 2 4/32 1 2 4/32
5 Trondheim 1755 7 29 13 9 3/8 20 9 7 1/4 50 3 5/8 23 8 6 3/4 26 14 9 7/8
6 Trondheim 1756 8 33 1 4 281/344 20 14 9 7/8 59 15 14 119/172 39 15 6 1/8 20 0 8 195/344
7 Trondheim 1757 9 33 3 14 20 0 8 195/344 53 4 6 195/344 26 10 15 7/8 25 5 6 43/172
8 Trondheim 1758 10 34 1 2 1/2 25 5 6 1/4 59 6 8 3/4 27 17 14 31 8 5
9 Trondheim 1759 11 29 18 10 3/8 31 8 5 61 6 15 1/2 34 11 7 1/2 26 14 14
10 Trondheim 1760 12 30 12 13 1/4 26 14 14 57 7 11 1/4 24 2 10 5/8 30 1 3 1/2
11 Trondheim 1761 13 30 1 3 1/2 30 1 3 1/2 30 1 3 1/2

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.