Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1760

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 195 3 14 8/9 307 12 12 13/18 502 16 11 11/18 307 12 12 13/18 195 3 14 8/9
2 Generalmajor Johan Mangelsen 291 11 13 3/4 165 10 14 27 5 8 388 2 12 3/4 27 5 8 198 0 0 26 13 8 190 0 3 3/4 0 12 0
3 Konferenseråd Schøller 91 18 5 3/4 22 13 0 89 14 2 5/8 20 0 2 181 12 8 3/8 42 13 2 89 14 13 7/8 19 19 14 91 18 3 1/4 22 13 4
4 Etatsråd Peter F. Suhm 194 1 3 3/4 5 13 7 79 7 2 5/64 2 9 2 1/2 273 8 5 53/64 8 2 9 1/2 73 10 13 1/2 2 9 2 1/2 193 18 15 1/2 5 13 7
5 Thomas Angell 194 1 3 3/4 5 13 7 79 7 2 5/64 2 9 2 1/2 273 8 5 53/64 8 2 9 1/2 73 10 13 1/2 2 9 2 1/2 193 18 15 1/2 5 13 7
6 Kanseliråd Henrik Angell 91 18 5 3/4 5 13 7 57 9 13 5/8 7 19 14 5/8 149 8 3 3/8 13 13 5 5/8 87 18 15 6 19 14 1/2 61 9 13 6 13 2 19/28
7 Madame Sidselle Bonsachs
8 Kanseliråd Must 10 4 4 1/2 46 5 2 1/2 3 18 8 7/8 24 3 7 13/14 14 2 13 3/8 70 8 10 3/7 3 14 11 55 13 7 3/4 10 4 2 1/2 14 15 2 19/28
9 Kammerråd Meincke 194 1 2 294 13 5 7/16 89 0 2 3/8 100 0 2 283 1 4 3/8 394 13 7 4/10 185 19 12 331 5 8 97 5 5 7/8 63 7 15 7/10
10 Madame Karen Schieldrup 30 12 13 1/4 26 14 14 57 7 11 1/4 24 2 10 5/8 30 1 3 1/2
11 Madame Anna sal. Peder Hannings 10 4 4 1/2 3 17 3 7/8 14 1 8 3/8 6 5 6 7 16 7/8
12 Rådmann Hans Horneman 158 6 10 3/4 161 9 9 1/10 74 15 15 1/2 51 8 13 1/2 233 2 10 1/4 212 18 6 3/5 137 5 6 7/18 202 0 0 95 15 2 5/8 10 18 6 3/5
13 Thomas Møllman 91 18 5 3/4 12 17 6 1/15 48 19 11 1/4 21 4 1 1/8 140 18 1 34 1 7 73/120 88 1 1 6 13 14 52 15 15 27 7 9 23/120
14 Henrik Krenckel 20 8 8 3/4 20 8 8 3/4 8 7 8 12 0 13
15 Carsten Schiødt 148 2 0 7 19 9 1/10 103 0 7 1/2 8 3 5 1/2 251 2 7 1/2 16 2 14 3/5 145 8 8 8 3 5 3/5 105 15 3 3/4 7 19 9 1/2
16 Otto Beyer 112 7 2 1/2 9 13 11/20 108 14 10 7/8 11 12 10 7/15 221 1 12 5/8 21 5 11 1/60 108 11 8 3/4 9 7 12 111 9 10 1/4 11 17 15 21/60
17 Andreas Cramer 51 1 4 1/2 16 19 12 40 17 6 1/4 3 6 3 3/8 91 18 10 3/4 20 5 15 3/8 43 1 10 13 0 0 48 18 8 3/4 7 5 15 3/8
18 Andreas Friedlieb 5 2 2 1/4 2 13 3 1/30 4 19 12 7/8 2 14 7 1/5 10 1 15 1/8 5 7 10 7/30 4 19 11 7/8 2 14 7 1/5 5 2 2 1/4 2 13 3 1/30
19 Kanseliråd Henrik Lysholm 10 4 4 1/2 9 19 5 1/4 20 3 9 3/4 9 15 10 7/8 10 4 6 3/4
20 Rasmus Finne 45 19 3 1/2 37 7 2 1/2 83 6 6 24 0 0 45 19 2 1/4
21 Bergskriver Peder Hiort 15 6 7 10 7 13 1/2 25 14 4 1/2 10 10 0 15 4 1 1/4
22 Theodorius Møllman 30 12 13 1/4 28 19 15 1/2 59 12 12 1/4 29 14 10 29 17 13
23 Johan Møllman 30 12 13 1/4 29 0 15 1/2 59 13 12 3/4 29 14 10 29 18 13
24 Kanseliråd Jens Sommer 45 7 8 37 2 7 82 9 15 56 3 12 26 6 3
25 Madame sal. Rådmann Hammer 7 11 0 9 2 10 1/6 16 13 10 1/6 11 0 0 5 13 10 1/6
26 Bernt Mølman 7 11 0 6 13 6 14 4 6 6 13 4 7 11 2
27 Direktør Hans Møller 30 4 0 17 17 6 48 1 6 21 13 8 26 7 14
28 Prost Peter Rosenvinge 6 12 15 7/12 6 9 7 13 2 6 7/8 13 2 6 7/8 6 12 15 7/12
29 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 6 12 15 7/12 6 16 2 13 9 1 7/12 6 16 2 6 12 15 7/12
30 Auksjonsdirektør Busch 10 12 12 2/5 10 12 12 2/5 10 12 11 0 0 1 2/5
31 Justisråd Gerrit Hornemann 2 13 3 1/30 5 6 2 7 19 5 1/30 7 19 5 1/30
32 Ernst Wensell 3 19 12 11/20 3 19 12 11/20 3 19 12 11/20
33 Lorentz Wulf 2 13 3 1/30 3 0 8 5 13 11 1/30 5 0 0 0 13 11 1/30
34 Madame Elisabeth Volqvartz´ dødsbo 0 7 2 0 7 2 0 5 7 0 1 11
35 Paul Løche 1 6 9 31/60 1 6 9 31/60 1 6 10 [ikke overensstemmelse mellom sum og (…)
36 Rådmann Bernhard Archdall 1 6 9 31/60 1 6 9 31/60 1 6 9 31/60
Transkribert sum* 1756 15 6 718 15 14 1096 0 6 3/8 375 12 3 2852 15 12 3/8 1094 8 1 1382 8 3 1/4 820 3 13 1439 14 9 1/2 274 4 4
Nåtidens sum** 2023 19 3 8/9 718 15 14 1/240 1399 16 217/288 375 12 2 149/168 3354 15 4 113/288 1094 8 1 59/105 1690 1 1 1/9 820 3 12 37/40 1634 18 10 37/72 280 17 409/420

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.