Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonslister

Nr. Sted År Kilder Notat
1 Trondheim 1751 Fotografert
2 Trondheim 1752 Fotografert
3 Trondheim 1753 Fotografert
4 Trondheim 1754 Fotografert
5 Trondheim 1755 Fotografert
6 Trondheim 1756 Fotografert
7 Trondheim 1757 Fotografert
8 Trondheim 1758 Fotografert
9 Trondheim 1759 Fotografert
10 Trondheim 1760 Fotografert
11 Trondheim 1761 Fotografert
12 Trondheim 1762 Fotografert
13 Trondheim 1763 Fotografert
14 Trondheim 1764 Fotografert
15 Trondheim 1765 Fotografert
16 Trondheim 1766 Fotografert
17 Trondheim 1767 Fotografert
18 Trondheim 1768 Fotografert
19 Trondheim 1769 Fotografert
20 Trondheim 1770 Fotografert
21 Trondheim 1771 Fotografert
22 Trondheim 1772 Fotografert
23 Trondheim 1773 Fotografert
24 Trondheim 1774 Fotografert
25 Trondheim 1775 Fotografert
26 Trondheim 1776 Fotografert
27 Trondheim 1777 Fotografert
28 Trondheim 1778 Fotografert
29 Trondheim 1779 Fotografert
30 Trondheim 1780 Fotografert
31 Trondheim 1781 Fotografert
32 Trondheim 1782 Fotografert
33 Trondheim 1783 Fotografert
34 Trondheim 1784 Fotografert
35 Trondheim 1785 Fotografert
36 Trondheim 1786 Fotografert
37 Trondheim 1787 Fotografert
38 Trondheim 1788 Fotografert
39 Trondheim 1789 Fotografert
40 Trondheim 1790 Fotografert
41 Trondheim 1791 Fotografert
42 Trondheim 1792 Fotografert
43 Trondheim 1793 Fotografert