Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonslister

Nr. Sted År Kilder Notat
1 Trondheim 1751 Originalkilde
2 Trondheim 1752 Originalkilde
3 Trondheim 1753 Originalkilde
4 Trondheim 1754 Originalkilde
5 Trondheim 1755 Originalkilde
6 Trondheim 1756 Originalkilde
7 Trondheim 1757 Originalkilde
8 Trondheim 1758 Originalkilde
9 Trondheim 1759 Originalkilde
10 Trondheim 1760 Originalkilde
11 Trondheim 1761 Originalkilde
12 Trondheim 1762 Originalkilde
13 Trondheim 1763 Originalkilde
14 Trondheim 1764 Originalkilde
15 Trondheim 1765 Originalkilde
16 Trondheim 1766 Originalkilde
17 Trondheim 1767 Originalkilde
18 Trondheim 1768 Originalkilde
19 Trondheim 1769 Originalkilde
20 Trondheim 1770 Originalkilde
21 Trondheim 1771 Originalkilde
22 Trondheim 1772 Originalkilde
23 Trondheim 1773 Originalkilde
24 Trondheim 1774 Originalkilde
25 Trondheim 1775 Originalkilde
26 Trondheim 1776 Originalkilde
27 Trondheim 1777 Originalkilde
28 Trondheim 1778 Originalkilde
29 Trondheim 1779 Originalkilde
30 Trondheim 1780 Originalkilde
31 Trondheim 1781 Originalkilde
32 Trondheim 1782 Originalkilde
33 Trondheim 1783 Originalkilde
34 Trondheim 1784 Originalkilde
35 Trondheim 1785 Originalkilde
36 Trondheim 1786 Originalkilde
37 Trondheim 1787 Originalkilde
38 Trondheim 1788 Originalkilde
39 Trondheim 1789 Originalkilde
40 Trondheim 1790 Originalkilde
41 Trondheim 1791 Originalkilde
42 Trondheim 1792 Originalkilde
43 Trondheim 1793 Originalkilde