Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1780

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 305 6 4 7/9 261 15 8 31/36 567 1 13 23/36 283 10 7 1/6 283 11 6 17/36
2 Fru Geheimrådinne Schøller 143 15 10 1/4 15 2 10 126 16 14 1/2 16 1 3 270 12 8 3/4 31 3 13 130 13 15 16 1 3 139 18 9 3/4 15 2 10
3 Kammerherre Peter F. Suhm 287 11 4 1/2 185 6 4 472 17 8 1/2 185 9 7 287 8 1 1/2
4 Etatsråd Hornemanns dødsbo 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60
5 Etatsråd Collin 31 19 1/2 29 9 13 61 8 13 1/2 30 16 9 1/2 30 12 4
6 Generalauditør Collin 31 19 1/2 29 9 13 61 8 13 1/2 23 9 14 37 18 15 1/2
7 Justisråd Friedlieb & Co 535 3 12 3/8 17 13 1 45 7 8 449 17 6 31/36 29 15 14 1/2 985 1 3 17/72 92 16 7 1/2 451 14 2 17/36 52 11 1 533 7 55/72 40 5 6 1/2
8 Kanseliråd Must 71 17 13 1/8 17 0 5 25 4 6 12 18 9 7/8 31 5 8 84 16 7 73 10 3 61 12 1/4 31 5 8 23 4 6 3/4 42 4 11
9 Kanseliråd Cramer 55 18 4 7/8 11 6 15 1/2 21 10 1 1/2 11 0 3 1/2 77 8 6 3/8 22 7 3 39 19 14 1/4 11 0 3 1/2 37 5 8 1/8 11 6 15 1/2
10 Fru Lysholm 383 8 6 93 11 11 1/2 22 13 15 51 8 8 298 2 12 681 11 2 167 14 2 1/2 398 3 5 143 7 12 19/24 283 7 10 24 6 5 17/24
11 Avdøde kammerråd Hoffs dødsbo 15 19 8 1/4 9 9 1/2 25 8 8 3/4 13 9 1 11 19 7 3/4
12 Thomas Angells stiftelser 287 11 4 1/2 5 13 7 197 8 5 2 16 14 3/4 484 19 9 1/2 8 10 5 3/4 271 9 8 3/4 2 15 2 213 10 3/4 5 15 3 3/4
13 Madame Beyer 271 11 12 1/4 22 13 12 12 12 3 93 15 8 222 8 5 81 3 12 1/24 494 0 1 1/4 210 5 3 1/24 258 17 9 1/2 93 2 13 235 2 7 3/4 717 2 6 1/24
14 Jomfru Borchgrevinck 63 18 1 58 19 10 122 17 11 108 19 12 13 17 15
15 Rasmus Finne 79 17 9 1/4 73 14 8 1/2 153 12 1 3/4 75 7 8 1/2 78 4 9 1/4
16 Henrik Meincke 287 11 4 1/2 133 5 12 1/2 51 13 15 1/2 51 8 8 168 19 5 6 18 4 7/8 456 10 9 1/2 243 6 8 7/8 219 8 10 217 1 10 237 1 15 1/2 26 4 14 7/8
17 Henrich Meincke for alle partisipanter 3 12 0 3 12 0 3 12 0
18 Lorentz Wulf 31 19 1/2 5 0 14 6 1 0 29 6 6 1/4 4 8 4 49/60 61 5 6 3/4 15 10 2 49/60 33 0 1 9 0 0 28 5 5 3/4 6 10 2 49/60
19 Ole Due 55 18 4 7/8 6 1 0 37 4 2 1/6 5 13 7 93 2 7 1/24 11 14 7 50 10 7 11/12 7 3 7 42 11 15 1/8 4 11 0
20 Hans Jepsen 23 19 4 7/8 12 2 4 3/4 36 1 9 1/8 19 8 10 3/4 16 12 14 3/8
21 Andreas Caspar Hammer 15 19 8 1/4 11 14 14 1/2 27 14 6 3/4 17 5 7 10 8 15 3/4
22 Thomas og Christian Jelstrup 15 19 8 1/4 14 14 14 1/2 0 0 97/120 30 14 6 3/4 16 9 15 14 4 7 3/4
23 Mathias Friis 31 19 1/2 22 13 12 19 4 10 1/2 7 11 8 5/12 51 3 11 30 5 4 5/12 26 2 5 1/2 30 5 0 25 1 5 1/2 0 0 4 5/12
24 Direktør Peder Hiort 23 19 4 3/8 22 2 5 3/4 46 1 10 1/8 36 6 15 1/2 9 14 10 5/8
25 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 17 0 5 60 10 0 43 13 12 43/120 121 4 1 43/120 59 3 10 3/4 62 0 6 13/120
26 Auksjonsdirektør Busch 39 6 8 51 5 8 1/2 90 12 1/2 51 0 0 39 12 1/2
27 Torkild Myhre 5 13 7 2 5 6 7 18 13 7 18 13
28 Madame Wensell 9 1 8 8 6 4 3/4 17 7 12 3/4 6 6 10 11 1 2 3/4
Transkribert sum* 2747 16 11 317 12 8 161 8 0 363 0 0 2034 12 6 28/36 319 12 14 104/120 4782 9 1 28/36 1161 13 6 104/120 2472 7 6 8/9 730 4 1 1/24 2310 1 10 32/36 431 9 5 99/120
Nåtidens sum** 3053 3 5/18 317 12 8 161 8 0 363 0 2296 8 1/72 319 13 1/30 5349 10 15 19/24 1161 13 7 9/40 2755 17 11 1/18 730 4 1 1/24 2390 13 11 53/72 1031 9 5 41/60

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.