Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Hoffagent og Apoteker Otto Sommer

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 050 Innkommende fra bergverkene, 1/2 toll 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 080 Innkommende kobber fra Selbu, skal fortolles 090 Innkommet fra bergverkene, 1/2 toll 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 130 Innkommende kobber fra Selbu, 1/2 toll 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 150 Innkommende kobber fra Gaulstad, tollfri 210 Beholdning fra forrige år, 1/2 toll 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 240 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/2 toll 250 Beholdning fra Selbu forrige år, skal fortolles 260 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/3 toll 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 320 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles 400 Utgående kobber, 1/2 toll 410 Utgående kobber, tollfri 420 Utgående kobber Selbu, 1/3 toll 430 Utgående kobber Selbu, fortollet 440 Utgående kobber Selbu, som skal fortolles 450 Utskipet kobber, 1/2 toll 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri 580 For mye utført kobber, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1751 1 7 16 12 11/15 0 0 1 3/10 7 16 14 1/30 5 6 2 2 10 12 1/30
2 Trondheim 1752 2 2 10 14 11/15 2 10 12 1/30 5 1 10 23/30 4 1 2 11/15 1 0 8 1/30
3 Trondheim 1753 3 6 4 8 56/120 1 0 8 1/30 7 5 1/2 6 7 1/2 0 18 0
4 Trondheim 1754 4 3 7 13/15 0 18 0 4 5 13/15 2 9 0 1 16 13/15
5 Trondheim 1755 5 5 1 5 24/60 1 16 13/16 6 17 6 4 17 9 1 19 13 141/240
6 Trondheim 1756 6 5 17 3 1/2 1 19 13 141/240 7 17 3 7/80 5 17 5 1/2 1 19 13 141/240
7 Trondheim 1757 7 6 7 4 5/6 1 19 13 141/240 8 7 2 101/240 8 9 14 0 2 11 139/240
8 Trondheim 1758 8 6 9 3 1/12 6 9 3 1/12 6 9 3 1/2
9 Trondheim 1759 9 6 16 2 6 9 3 1/2 13 5 5 6 9 3 1/12 6 9 7
10 Trondheim 1760 10 6 12 15 7/12 6 16 2 13 9 1 7/12 6 16 2 6 12 15 7/12
11 Trondheim 1761 11 6 2 14 1/4 6 12 15 7/12 12 15 13 5/6 12 15 3 0 0 10 5/6
12 Trondheim 1762 12 6 11 11 5/12 0 0 10 5/6 6 12 6 1/4 6 13 0 0 0 9 3/4
13 Trondheim 1763 13 8 13 4 22/24 8 13 4 22/24 8 13 4 22/24
14 Trondheim 1764 14 9 7 12 5/6 8 13 4 11/12 18 1 1 3/4 18 4 4 0 0 13 3/4
15 Trondheim 1765 15 74 2 4 0 0 13 74 3 1 73 15 7 0 7 10
16 Trondheim 1766 16 33 16 13 1/2 0 7 10 3/4 34 4 8 1/4 31 19 0 2 5 8 1/4
17 Trondheim 1767 17 5 5 14 1/4 43 5 14 1/2 2 5 8 1/4 5 5 14 1/4 45 11 6 3/4 2 0 0 5 5 14 1/4 43 11 6 3/4
18 Trondheim 1768 18 10 15 8 1/2 39 10 4 1/2 5 5 14 1/4 43 11 6 3/4 16 1 6 3/4 83 1 11 1/4 72 11 6 5 5 14 10 15 8 3/4 10 10 5 1/4
19 Trondheim 1769 19 14 15 9 3/8 700 16 10 2/3 10 15 8 3/4 10 10 5 1/4 25 11 2 1/8 111 6 15 11/12 94 2 1 25 5 8 1/2 0 5 9 3/8 17 4 14 11/12
20 Trondheim 1770 20 34 17 8 7/30 0 5 9 3/8 17 4 14 11/12 0 5 9 3/8 52 2 7 3/20 48 9 6 5/8 0 5 9 3/8 3 13 21/40
21 Trondheim 1771 21 13 6 9 1/4 102 17 0 3 13 21/40 119 16 9 31/40 97 10 0 22 6 9 31/40
22 Trondheim 1772 22 13 6 9 1/4 121 0 0 22 6 9 31/40 156 13 3 1/40 112 10 8 44 2 11 1/40
23 Trondheim 1773 23 13 0 14 1/2 133 2 0 44 2 11 1/4 190 5 9 21/40 40 15 0 49 10 9 21/40
24 Trondheim 1775 24 15 11 15 1/4 75 12 8 39 11 10 21/40 130 16 1 31/40 96 15 0 34 1 1 31/40
25 Trondheim 1776 25 15 11 15 1/4 62 7 13 34 1 1 31/40 112 0 14 1/40 84 11 14 27 9 1/40
26 Trondheim 1777 26 15 17 10 57 19 9 1/3 27 9 1/40 101 6 3 43/120 42 10 0 58 16 3 43/120
27 Trondheim 1778 27 15 0 9 3/4 73 14 11 58 16 3 43/120 147 11 8 13/120 73 17 10 73 13 14 13/120
28 Trondheim 1779 28 6 16 2 56 14 6 73 13 14 13/120 137 4 6 13/120 93 10 9 3/4 43 13 12 43/120
29 Trondheim 1780 29 17 0 5 60 10 0 43 13 12 43/120 121 4 1 43/120 59 3 10 3/4 62 0 6 13/120
30 Trondheim 1781 30 11 6 14 68 5 120/240 62 0 6 73/120 68 5 130/240 73 7 4 73/120 26 0 0 59 10 5 42 5 120/240 13 16 15 73/120 [feil brøk i varene med 1/2 toll?]
31 Trondheim 1782 31 42 5 1/2 42 5 1/2 42 5 1/2
32 12 3 14 1/4 66 3 7 13 16 15 23/120 92 4 4 103/120 51 6 13 1/2 40 17 7 43/120
32 Trondheim 1783 33 14 14 15 71 16 14 4 10 4 4/5 40 17 7 43/120 131 19 9 19/120 82 3 4 1/4 19 16 4 109/120
33 Trondheim 1784 34 27 3 8 7/8 88 9 10 3 0 6 2/15 49 16 4 109/120 168 9 13 11/12 94 2 8 79 7 5 11/12
34 Trondheim 1785 35 21 5 6 1/4 90 15 0 1 11 7 7/15 74 7 5 11/12 187 19 3 19/30 132 10 0 55 9 3 19/30
35 Trondheim 1786 36 26 9 6 113 8 12 1 0 7 55 9 3 19/30 190 7 12 19/30 145 15 0 50 12 12 19/30
36 Trondheim 1787 37 25 15 3 1/8 122 10 4 50 12 12 19/30 198 18 3 91/120 133 10 0 65 8 3 91/120
37 Trondheim 1788 38 81 13 8 48 0 0 33 13 8
39 26 9 6 65 8 3 91/120 91 17 9 91/120 83 0 0 8 17 9 91/120
38 Trondheim 1789 40 33 13 8 81 13 8 115 7 0 62 11 0 52 16 0
39 Trondheim 1790 41 17 0 5 10 5 3 1/120 27 5 8 1/120 14 0 0 13 5 8 1/120
40 Trondheim 1791 42 83 11 5 89 16 12 173 8 1 140 10 2 32 17 15
43 17 0 5 13 5 8 1/120 30 5 13 1/120 24 10 0 5 15 13 1/120
41 Trondheim 1792 44 73 14 11 32 17 15 106 12 10 83 5 0 23 7 10
45 17 0 5 5 15 13 1/20 22 16 2 1/120 16 0 0 6 16 2 1/120

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.