Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1764

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 201 10 6 7/18
2 Kammerherre Schøller 120 8 8 18 1 11 94 16 15 3/8 36 8 4 215 5 7 3/8 54 9 15 94 17 0 16 1 12 120 7 6 1/4 38 8 3
3 Etatsråd Peter F. Suhm 240 17 1/8 5 15 5 1/4 136 15 10 0 11 13 1/2 377 12 10 1/8 6 7 2 3/4 187 0 0 190 10 7 3/4 6 7 2 3/4
4 Kanseliråd Henrik Angell 147 3 11 3/8 5 15 5 1/4 89 14 5 3/8 6 4 2 5/8 236 18 3/4 11 19 7 7/8 103 11 4 1/4 5 4 0 133 5 8 6 15 7 5/8
5 Kanseliråd Must 13 7 9 3/4 38 15 12 7/8 10 10 13 7/8 19 16 5 1/4 23 18 7 5/8 58 12 2 1/8 9 13 14 1/4 52 9 3/4 13 7 7 3/8 6 3 1 3/8
6 Kanseliråd Henrik Lysholm 53 10 7 9 15 10 14/15 52 13 15 7/8 8 16 9 15/16 106 4 6 1/8 18 12 4 13/15 76 5 8 7/8 8 16 9 1/6 29 18 5 5/8 9 15 11 63/90
7 Kammerråd Meincke 428 3 9 1/8 300 7 5 3/40 206 7 15 7/8 92 5 9 1/4 634 11 9 392 12 14 19/40 335 3 0 330 3 9 299 4 11 7/8 62 9 5 19/40
8 Agent Lysholm 13 7 9 1/4 13 7 9 1/4 3 4 0 10 3 9 3/4
9 Rådmann Hans Hornemans dødsbo 207 8 13/46 196 7 7 1/20 26 10 5/16 114 17 8 5/16 233 18 1 1/8 311 5 15 29/80 96 3 7 1/5 302 16 8 4/5 137 12 11 7/40 8 9 6 3/16
10 Thomas Angell 240 12 1/8 5 15 5 1/4 156 11 5 18 3 0 397 8 5 1/8 23 18 5 1/4 286 15 13 1/4 10 15 8 1/2 110 10 5 1/2 13 2 12 3/4
11 Carsten Schiødt 167 5 3 1/16 11 5 5 4/5 79 16 10 7/10 10 7 15 1/2 247 1 13 5/8 21 13 5 3/10 124 3 11 10 7 15 1/2 116 14 15 2/40 11 5 5 4/5
12 Andreas Cramer dødsbo 66 18 7/8 13 11 4 1/4 31 11 14 1/8 18 16 10 1/8 98 9 15 32 7 14 3/8 58 7 12 20 10 0 40 0 9 1/2 11 17 14 3/8
13 Otto Beyer 187 6 9 38 17 3/5 147 12 1 1/4 6 7 4 2/5 334 18 10 1/4 45 4 5 159 14 2 32 14 2/5 175 2 13 1/2 12 10 4 2/5
14 Andreas Friedlieb 294 7 7 1/8 12 15 15 13/30 231 19 1/2 14 2 13 2/15 526 6 7 5/8 26 18 12 7/30 260 10 1 1/4 14 2 14 3/30 245 13 15 1/2 12 15 14 13/30
15 Rasmus Finne 60 4 3 1/10 44 8 14 1/16 104 13 1 3/4 46 13 14 57 18 11 7/16
16 Bergskriver Peder Hiort 20 1 5 11/16 15 14 1 11/16 35 15 7 3/8 15 16 8 19 18 11 7/16
17 Theodorius Møllman 40 2 15 3/8 31 12 9 5/8 71 15 7 31 13 0 40 2 6 1/4
18 Justisråd Gerrit Hornemann 3 15 1 4/15 3 9 5 1/6 7 4 7 1/10 7 3 15 0 0 8 1/10
19 Lorentz Wulf 9 15 10 10/15 9 7 10 5/6 19 3 5 23/30 17 10 0 1 13 5 23/30
20 Auksjonsdirektør Busch 15 0 7 11/15 15 0 7 11/15 15 1 2 3/4
21 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 9 7 12 5/6 8 13 4 11/12 18 1 1 3/4 18 4 4 0 0 13 3/4
22 Ernst Wensell 5 12 10 9/10 5 3 14 3/4 10 16 10 13/20 10 15 15 0 0 11 13/20
23 Prost Morten Sommer 32 2 13 40 7 4 3/4 29 0 0 11 7 4 3/4
24 Kanseliråd Thaysen 8 4 7 3/4 [Kolonne 2a og videre i fellesskap me(…)
Transkribert sum* 2301 9 2 1/2 741 3 10 1356 16 4 372 13 6 11/120 658 5 7 114 15 14 1865 3 14 901 13 3 1740 13 5 213 3 6
Nåtidens sum** 2301 4 3 237/920 741 2 8 11/12 1356 16 5 51/80 373 12 3 7/10 3658 5 7 1/8 1114 15 14 29/80 2091 3 6 167/360 901 17 2 29/30 1740 12 11 39/40 213 3 5 71/80

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.