Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Thomas Angell

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 090 Innkommet fra bergverkene, 1/2 toll 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1760 1 194 1 3 3/4 5 13 7 79 7 2 5/64 2 9 2 1/2 273 8 5 53/64 8 2 9 1/2 73 10 13 1/2 2 9 2 1/2 193 18 15 1/2 5 13 7
2 Trondheim 1761 2 196 14 4 1/4 7 7 7 1/2 193 18 15 1/2 5 15 7 390 13 3 1/4 13 0 14 1/2 100 0 0 199 12 0 13 0 14 1/2
3 Trondheim 1762 3 219 6 4 10 15 8 1/2 199 12 0 13 0 14 1/2 418 18 4 23 16 7 71 11 6 5 13 7 219 3 13 3/4 18 3 0
4 Trondheim 1763 4 189 16 3 7 7 7 1/2 219 3 13 3/4 18 3 0 409 0 3/4 25 10 7 1/2 233 2 2 1/2 7 7 7 1/2 156 11 5 18 3 0
5 Trondheim 1764 5 240 12 1/8 5 15 5 1/4 156 11 5 18 3 0 397 8 5 1/8 23 18 5 1/4 286 15 13 1/4 10 15 8 1/2 110 10 5 1/2 13 2 12 3/4
6 Trondheim 1765 6 315 15 15 3/8 6 1 0 110 10 7 1/2 13 2 12 3/4 426 6 6 7/8 19 3 12 3/4 238 17 3 1/2 13 2 12 1/2 187 5 7 3/4 6 1 1/4
7 Trondheim 1766 7 302 19 2 1/4 4 3 3 187 5 7 3/4 6 1 1/4 490 4 10 10 4 3 1/4 217 0 0 10 0 0 273 2 7 3/4 0 4 3 1/4
8 Trondheim 1767 8 319 19 7 1/4 5 5 14 1/4 273 2 7 3/4 0 4 3 1/4 593 1 15 5 5 14 1/4 319 15 13 0 4 3 273 3 15 3/4 5 5 14 1/4 0 0 1/4

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.