Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1765

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kammerherre Schøller 157 17 15 5/8 18 10 8 120 7 6 1/2 38 8 5 278 5 5 1/8 56 18 11 120 7 7 18 1 11 157 16 1 1/8 38 17 0
2 Etatsråd Peter F. Suhm 315 15 15 3/8 6 1 0 190 10 8 3/4 6 7 2 3/4 506 6 8 1/8 12 8 2 3/4 186 5 0 5 15 5 315 12 4 3/4 6 12 13 3/4
3 Etatsråd Gerrit Hornemann 140 7 1 1/2 30 5 0 0 0 8 140 7 12 30 5 8 42 0 0 27 0 0 98 5 7 3 5 8
4 Etatsråd Henrik Hornemann 35 1 12 3/8 30 5 0 35 1 12 3/8 30 5 0 8 0 0 15 0 0 27 1 5 3/4 15 5 0
5 Kanseliråd Angell 192 19 12 1/4 6 1 0 133 5 9 6 15 7 7/8 326 5 5 1/2 12 16 7 7/8 159 10 6 1/2 9 15 0 166 12 10 1/8 3 1 7 1/8
6 Kanseliråd Must 17 10 14 1/8 39 19 0 13 7 7 7/8 5 4 2 5/8 30 18 6 45 3 2 5/8 13 7 8 5/8 27 12 15 7/8 17 10 10 3/8 17 10 2 3/4
7 Kanseliråd Henrik Lysholm 70 3 8 3/4 28 17 4 29 18 6 5/8 9 15 11 7/10 100 1 15 3/8 38 12 15 1/10 53 9 15 1/2 13 14 10 14/15 46 11 2 5/8 24 17 4 23/30
8 Kammerråd Meincke 578 19 4 5/24 355 17 4 299 4 12 7/8 59 11 13 37/80 878 4 1 1/12 415 9 1 37/80 529 10 9 309 16 13 348 6 10 3/4 105 12 4 57/80
9 Agent Lysholm 35 1 12 3/8 6 16 2 40 6 9 7/8 45 5 6 1/4 6 16 2 17 13 8 4 10 0 27 11 7 5/8 2 6 2
10 Rådmann Hans Hornemans dødsbo 137 12 11 8 9 7 9/16 137 12 11 3/30 8 9 7 9/16 137 10 11 1/3 8 9 7 1/4
11 Thomas Angell 315 15 15 3/8 6 1 0 110 10 7 1/2 13 2 12 3/4 426 6 6 7/8 19 3 12 3/4 238 17 3 1/2 13 2 12 1/2 187 5 7 3/4 6 1 1/4
12 Rådmann Friedlieb 385 19 8 1/6 19 19 8 245 13 13 1/2 12 15 14 13/130 631 13 5 2/3 32 15 6 13/30 315 17 7 3/4 21 15 15 13/30 315 11 5 10 19 7
13 Carsten Schiødt 219 6 1 11/16 13 12 4 116 14 15 3/16 11 5 5 4/5 336 1 7/8 24 17 9 4/5 172 16 4 11 5 5 4/5 163 2 3 1/8 13 12 4
14 Otto Beyer 280 14 3 1/8 56 3 10 175 2 15 1/2 12 10 4 2/5 455 17 2 5/8 68 13 14 2/5 196 16 14 54 7 8 249 14 8 14 6 6 2/5
15 Madame Anna Cramer 87 14 7 13 17 14 40 1 10 1/2 11 17 14 5/8 127 16 1 1/2 25 15 12 3/8 66 8 12 13 0 0 61 6 4 7/8 12 15 12 3/8
16 Rasmus Finne 87 14 7 57 18 12 7/16 145 13 3 7/16 70 3 3 75 8 7 5/16 [Ikke samsvar mellom innkommet, behol(…)
17 Bergskriver Peder Hiort 26 6 4 15/16 19 18 15 7/8 46 5 4 13/16 20 1 8 26 3 8 5/16
18 Theodorius Møllman 52 12 10 1/2 40 2 2 1/4 92 14 12 3/4 40 3 0 52 11 2 7/8
19 Lorentz Wulf 17 10 14 1/8 10 14 4 1 13 5 13/15 17 10 14 1/8 12 7 9 13/15 2 0 0 11 0 0 15 10 10 7/8 1 7 9 13/15
20 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 74 2 4 0 0 13 74 3 1 73 15 7 0 7 10
21 Auksjonsdirektør Busch 31 15 4 31 15 4 31 15 4
22 Kanseliråd Thaysen 18 3 0 4 5 15 3/4 22 8 15 3/4 18 3 0 4 5 15 3/4
23 Prost Morten Sommer 24 4 0 7 1 5 31 5 5 24 4 0 7 1 5
24 Jacob Gied og Hans Morten Sommer 6 1 0 6 1 0 6 1 0
25 Ernst Wensell 6 16 2 0 0 11 13/20 6 16 13 13/20 6 11 1 0 5 12 13/20
26 Rådmann Bernhard Archdall 4 10 12 4 10 12 4 10 12
Transkribert sum* 3017 12 8 1/2 808 13 0 1740 14 5 209 7 0 4738 6 13 1/2 1018 0 0 2390 19 5 33/40 724 18 4 19/24 2352 1 5 1/8 293 1 11 5/25
Nåtidens sum** 3017 12 8 1/2 808 13 0 1770 17 5 1/4 209 7 1 11/12 4758 7 7 3/5 1017 19 15 2/5 2390 19 6 5/24 724 17 4 19/24 2352 1 6 1/4 293 1 10 19/48

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.