Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Madame Anna Cramer

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1765 1 87 14 7 13 17 14 40 1 10 1/2 11 17 14 5/8 127 16 1 1/2 25 15 12 3/8 66 8 12 13 0 0 61 6 4 7/8 12 15 12 3/8
2 Trondheim 1766 2 84 3 1 5/8 13 16 12 61 6 4 7/8 12 15 12 3/8 145 9 6 1/2 26 12 8 3/8 58 12 12 4 0 0 83 3 12 22 12 8 3/8
3 Trondheim 1767 3 44 8 13 1/8 6 10 10 83 3 12 22 12 8 3/8 127 12 9 1/8 29 3 2 3/8 83 7 13 3/4 25 12 8 3/8 39 18 8 1/4 3 10 10
4 Trondheim 1768 4 38 15 9 1/2 6 6 12 39 18 8 1/4 3 10 10 78 14 1 3/4 9 17 6 39 13 8 3/4 3 10 10 0 38 15 1/4 6 6 12
5 Trondheim 1769 5 43 0 10 3/4 6 7 8 38 15 1 1/4 6 6 12 81 15 12 12 14 4 56 13 4 6 6 12 24 0 2 1/2 6 7 8
6 Trondheim 1770 6 35 18 7 6 3 8 24 0 2 1/2 6 7 8 59 18 9 1/2 12 11 0 42 12 8 6 7 8 16 18 7 6 3 8
7 Trondheim 1771 7 45 7 11 1/2 6 1 9 16 18 7 6 3 8 62 6 2 1/2 12 5 1 32 16 8 6 3 8 29 9 10 1/2 6 1 9
8 Trondheim 1772 8 45 17 2 3/4 5 14 3 29 9 10 1/2 6 1 9 75 6 13 1/4 11 15 12 52 9 1/2 6 1 9 22 17 12 3/4 5 14 3
9 Trondheim 1773 9 44 18 4 1/4 5 5 14 1/2 22 17 12 3/4 5 14 3 67 16 1 11 0 1 1/2 41 6 1 3/4 5 14 3 26 9 15 1/4 5 5 14 1/2
10 Trondheim 1774 10 50 2 1/2 5 19 3 26 9 15 1/7 5 5 14 1/2 76 11 15 3/4 11 5 1 1/2 46 0 1/2 5 5 14 1/2 30 11 15 1/4 5 19 3
11 Trondheim 1775 11 47 14 12 1/4 5 6 11 30 11 15 1/4 5 19 3 78 6 11 1/2 11 5 14 42 11 15 1/4 5 19 3 35 14 12 1/4 5 6 11

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.