Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1766

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 321 13 2 2/3 321 13 2 2/3 321 13 2 2/3
2 Kammerherre Schøller 151 9 9 1/8 18 9 0 151 16 1 1/8 38 17 0 309 5 10 1/4 57 6 0 161 16 6 18 10 8 147 8 3 1/8 38 15 8
3 Etatsråd Peter F. Suhm 302 19 2 1/4 4 3 3 315 12 4 3/4 6 12 13 3/4 618 11 7 10 16 3/4 253 7 8 302 17 0 10 16 3/4
4 Etatsråd Henrik Hornemann 33 13 3 7/8 18 10 4 29/30 27 1 5 3/4 15 5 0 60 14 9 5/8 33 15 4 29/30 33 1 6 29 16 1 1/2 27 12 15 3/4 3 19 3 7/15
5 Etatsråd Gerrit Hornemann 134 12 15 3/8 18 10 4 29/30 98 5 7 3 5 8 232 18 6 3/8 21 15 12 29/30 133 3 10 21 15 5 1/2 99 13 13 0 0 7 7/15
6 Kanseliråd Angell 185 2 12 7/8 4 3 3 166 12 10 1/8 3 1 7 7/8 351 15 7 7 4 10 7/8 183 15 13 5 0 0 167 18 5 1/8 2 4 10 7/8
7 Kanseliråd Must 16 16 9 7/8 36 19 12 1/2 17 10 10 3/8 17 10 2 3/4 34 7 4 1/4 54 9 15 1/4 17 10 11 3/8 34 17 8 16 16 7 19 12 7 1/4
8 Kanseliråd Henrik Lysholm 67 6 7 5/8 16 0 14 1/6 46 11 2 5/8 24 17 4 23/30 113 17 10 1/2 40 18 2 14/15 60 3 2 1/2 34 15 2 1/6 53 14 1/8 6 3 23/30
9 Kammerråd Meincke 555 8 6 7/8 262 15 6 5/8 347 7 9 7/20 99 5 14 26/160 902 16 1/20 362 1 5 19/60 404 8 2 339 0 0 494 5 6 17/70 23 1 5 19/60
10 Agent Lysholm 33 13 3 7/8 2 19 5 17/26 27 11 7 5/8 2 6 2 61 4 11 1/2 5 5 7 17/26 13 15 6 33 12 15 19/26 5 5 7 17/26
11 Agent Lassen 58 18 2 3/4 58 18 2 3/4 5 0 0 53 17 12
12 Thomas Angell 302 19 2 1/4 4 3 3 187 5 7 3/4 6 1 1/4 490 4 10 10 4 3 1/4 217 0 0 10 0 0 273 2 7 3/4 0 4 3 1/4
13 Rådmann Friedlieb 370 5 9 7/8 17 7 1 7/30 315 11 5 10 19 7 685 16 14 7/8 28 6 8 1/30 144 0 0 10 19 8 370 3 0 17 7 7/30
14 Carsten Schiødt 210 7 11 7/8 5 18 11 7/10 1634 2 3 1/8 13 12 4 373 9 15 19 10 15 7/10 153 16 11 13 12 4 180 6 4 5 18 11 7/10
15 Otto Beyer 210 7 11 7/8 30 11 1/3 249 14 8 14 6 6 2/5 460 2 3 7/8 44 17 6 11/15 125 0 0 30 11 14 1/3 210 6 4 14 5 8 2/5
16 Madame Anna Cramer 84 3 1 5/8 13 16 12 61 6 4 7/8 12 15 12 3/8 145 9 6 1/2 26 12 8 3/8 58 12 12 4 0 0 83 3 12 22 12 8 3/8
17 Lorentz Wulf 16 16 9 7/8 8 2 9 7/30 15 10 10 7/8 1 7 9 7/10 32 7 4 3/4 9 10 2 14/15 9 10 0 3 0 0 15 16 8 6 10 2 11/16 [ikke samsvar mellom sum og beholding(…)
18 Bergskriver Peder Hiort 25 4 14 7/8 26 3 8 3/16 51 8 7 1/16 6 6 0 25 4 12
19 Rasmus Finne 84 4 1 5/8 75 8 7 5/6 159 11 8 15/16 81 10 0 68 12 8
20 Theodorius Møllman 50 9 13 5/8 52 11 1 5/8 103 0 15 1/4 72 7 2 30 13 7 5/8
21 Auksjonsdirektør Busch 13 17 19/30 13 17 19/30 13 17 19/30
22 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 33 16 13 1/2 0 7 10 3/4 34 4 8 1/4 31 19 0 2 5 8 1/4
23 Kanseliråd Thaysen 12 9 9 4 5 15 3/4 16 15 8 3/4 12 9 9 4 5 15 3/4
24 Prost Sommers dødsbo 16 12 12 7 1 5 23 14 1 23 14 1
25 Jacob Lund og Hans M. Sommer 4 3 3 4 3 3 4 3 3
26 Rådmann Bernhard Archdall 1 19 9 7/30 4 10 12 6 10 5 7/30 4 10 12 1 19 9 7/30
27 Ernst Wensell 2 19 5 17/20 0 5 12 13/20 3 5 2 1/2 2 10 0 0 15 2 1/2
Transkribert sum* 2894 18 8 548 9 2 2351 2 3 3/10 286 15 5 1/2 5246 0 11 3/10 835 4 7 1/2 2134 10 9 7/8 649 1 13 7/15 2655 5 13 43/60 186 2 10 11/30
Nåtidens sum** 3216 12 10 2/3 548 9 1 929/1560 3816 2 3 239/240 286 15 5 43/240 5567 13 14 13/60 835 4 7 27/260 2134 4 9 7/8 649 1 13 2/15 2976 19 383/2730 186 2 9 577/624

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.