Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Agent Lassen

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 270 Tilsammen, som skal fortolles 360 Utgående kobber, fortollet 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1766 1 58 18 2 3/4 58 18 2 3/4 5 0 0 53 17 12
2 Trondheim 1767 2 62 4 5 1/2 53 17 12 116 2 1 1/2 53 0 0 56 3 14 3/4
3 Trondheim 1768 3 54 5 13 5/8 56 3 14 3/4 110 9 12 3/8 56 3 14 3/4 54 5 1 3/4
4 Trondheim 1769 4 60 4 15 3/8 54 5 1 3/4 114 10 1 1/8 75 3 12 3/4 38 16 2 1/2
5 Trondheim 1770 5 50 5 13 38 16 2 1/2 89 1 15 1/2 51 6 9 36 14 4
6 Trondheim 1771 6 45 7 11 1/2 36 14 4 82 1 15 1/2 45 13 12 1/2 36 8 3
7 Trondheim 1772 7 45 17 2 3/4 36 8 3 82 5 5 3/4 54 15 7 3/4 27 9 14
8 Trondheim 1773 8 44 18 4 1/4 27 9 14 72 8 2 1/4 49 5 10 1/4 23 2 8
9 Trondheim 1774 9 50 2 1/2 23 2 8 73 4 8 1/2 46 0 9 1/4 27 3 15 1/4
10 Trondheim 1775 10 47 14 12 1/4 27 3 15 1/4 74 18 11 1/2 39 0 13 1/4 35 17 14 1/4

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.