Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1775

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 367 19 2 4/9 373 4 16 2/3 741 3 13 1/9 385 14 14 355 8 15 1/9
2 Kammerherreinde Schøller 171 17 2 1/2 16 1 0 164 7 1/2 38 4 2 1/2 336 4 3 54 4 3 1/2 164 7 1/2 17 17 6 171 17 2 1/2 36 6 13 1/2
3 Kammerherre Hornemann 38 3 13 18 3 15 7/8 10 1 10 2/3 14 10 10 1/8 3 9 9 47/120 52 14 7 1/8 31 15 3 11/60 21 1 10 1/8 30 9 9 1/2 31 12 13 1 5 9 41/60
4 Kammerherre Peter F. Suhm 343 14 5 5 3 15 3/4 360 14 1 704 8 6 5 3 15 3/4 497 12 1 206 16 5 5 3 15 3/4
5 Etatsråd Gerrit Hornemann 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60
6 Generalauditør Collin 76 7 10 76 7 10 76 7 10
7 Justisråd Friedlieb & Co 57 5 11 1/2 5 6 11 25 4 2 2/3 57 5 11 1/2 30 10 13 2/3 3 18 0 22 0 6 53 7 11 1/2 8 10 7 2/3
8 Kanseliråd Must 85 18 9 1/4 15 11 15 1/4 26 13 7 53 3 10 1/4 42 13 9 139 2 3 1/2 84 18 15 1/4 78 6 7 44 13 9 60 15 12 1/2 40 5 6 1/4
9 Kanseliråd Cramer 47 14 12 1/4 6 13 5 3/4 30 11 14 5/8 7 8 15 3/4 78 6 10 7/8 14 2 5 1/2 44 11 14 5/8 7 8 15 3/4 33 14 12 1/4 6 13 5 3/4
10 Fru Lysholm 410 10 15 3/4 88 7 11 3/4 28 0 1 3/4 32 15 6 2/3 383 1 11 3/4 14 5 13 1/6 793 12 11 1/2 163 9 1 1/3 419 2 1 1/2 35 10 10 3/4 367 2 10 127 18 6 7/12
11 Agent Lassen 47 14 12 1/4 27 3 15 1/4 74 18 11 1/2 39 0 13 1/4 35 17 14 1/4
12 Kammerråd Hoffs dødsbo 19 1 14 1/2 17 16 6 1/2 26 18 5 17 16 6 1/2 19 1 14 1/2
13 Thomas Angells stiftelser 343 14 5 5 3 15 3/4 285 3 1 1/2 7 7 10 3/4 628 17 6 1/2 12 11 10 1/2 323 17 2 1/2 5 5 14 305 0 4 7 5 12 1/2
14 Madame Friedlieb 525 2 6 3/4 13 6 11 1/2 5 0 13 1/3 484 18 3/4 5 10 13 7/30 1010 0 7 1/2 23 18 6 1/15 551 0 10 3/4 16 10 13 1/4 458 19 12 3/4 7 7 8 49/60
15 Madame Anna Cramer 47 14 12 1/4 5 6 11 30 11 15 1/4 5 19 3 78 6 11 1/2 11 5 14 42 11 15 1/4 5 19 3 35 14 12 1/4 5 6 11
16 Jomfru Borchgrevinck 76 7 10 80 3 2 156 10 12 80 3 2 76 7 10
17 Rasmus Finne 95 9 8 1/2 99 3 1/2 194 12 9 99 3 1/2 95 9 8 1/2
18 Otto Beyer 362 16 3 1/2 15 11 15 1/4 9 6 11 1/4 6 10 0 260 14 1 36 7 11 1/8 623 10 4 1/2 121 16 5 5/8 310 7 1 88 8 15 1/4 320 11 3 1/2 33 7 6 3/8
19 Henrik Meincke 343 14 5 106 11 10 7/8 54 13 8 3/4 40 6 10 2/3 174 18 7 1/4 133 14 2 3/4 578 12 12 1/4 335 6 1 1/24 291 13 7 1/2 209 14 2 3/4 226 19 4 3/4 125 11 14 7/24
20 Henrich Meincke for alle partisipanter 27 4 8 27 4 8
21 Lorentz Wulf 38 3 13 5 6 11 5 0 13 1/3 49 2 5 1/2 4 14 15 3/20 87 6 2 1/2 15 7 7 29/60 52 0 0 12 0 0 35 6 2 1/2 3 7 7 29/60
22 Ole Due 57 5 11 1/2 5 0 13 1/3 50 2 5 1/2 2 9 3 1/2 107 8 1 7 10 1 62 2 5 1/2 3 14 0 45 5 11 1/2 3 16 1
23 Hans Jepsen 28 12 13 3/4 26 9 4 3/4 55 2 2 1/2 36 17 13 1/2 18 4 5
24 Andreas Caspar Hammer 19 1 14 1/2 14 17 8 1/2 33 19 7 17 3 11 1/2 16 15 11 1/2
25 Thomas og Christian Jelstrup 19 1 14 1/2 20 0 11 39 2 9 1/2 21 19 13 17 2 12 1/2
26 Direktør Peder Hiort 28 12 13 3/4 30 1 2 3/4 58 14 1/2 30 1 2 3/4 28 12 13 3/4
27 Kanseliråd Thaysen 15 11 15 1/4 15 17 10 1/2 31 9 9 3/4 27 17 10 3 11 15 3/4
28 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 15 11 15 1/4 75 12 8 39 11 10 21/40 130 16 1 31/40 96 15 0 34 1 1 31/40
29 Auksjonsdirektør Busch 35 5 13 1/3 30 19 15 66 5 12 1/3 34 19 15 31 5 13 1/3
30 Ernst Wensell 7 11 4 1 16 5 1/4 9 7 9 1/4 4 0 0 5 7 9 1/4
31 Torkild Myhre 5 3 14 3/4 5 5 14 10 9 13 3/4 9 5 11 1 3 15 3/4
Transkribert sum* 3311 12 6 291 3 2 170 14 0 302 10 0 2657 14 1/4 413 9 3 37/120 5969 6 14 1/4 1177 16 5 37/120 3204 17 12 1/4 672 12 1/4 2704 9 2 505 4 5 7/120
Nåtidens sum** 3679 11 8 4/9 291 3 1 3/4 170 14 15 248 10 0 3030 19 8 11/12 413 4 3 37/120 6733 6 3 13/36 1177 16 5 19/40 3590 12 10 1/4 672 11 13 1/4 3119 18 1 1/9 505 4 5 9/40

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.