Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Kammerherre Peter F. Suhm

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 370 Utgående kobber Røros, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1773 1 323 7 8 3/8 4 6 15 1/2 205 12 3 19 13 12 1/4 528 19 11 7/8 24 0 11 3/4 283 9 7/8 245 10 10 1/2 24 0 11 3/4
2 Trondheim 1774 2 360 14 10 5 5 14 245 10 10 1/2 24 0 11 3/4 606 5 4 1/2 26 6 9 3/4 245 11 3 1/2 360 14 1
3 Trondheim 1775 3 343 14 5 5 3 15 3/4 360 14 1 704 8 6 5 3 15 3/4 497 12 1 206 16 5 5 3 15 3/4
4 Trondheim 1776 4 309 5 12 3/8 5 3 15 3/4 206 16 5 5 3 15 3/4 516 2 1 3/8 10 7 15 1/2 207 18 8 3/8 8 10 6 5/6 308 3 9 1 17 8 2/3
5 Trondheim 1777 5 268 18 8 3/8 308 3 9 1 17 8 1/3 577 2 1 3/8 1 17 8 2/3 309 15 4 3/8 1 17 8 2/3 267 6 13
6 Trondheim 1778 6 265 8 14 267 6 13 532 15 11 338 18 14 1/6 193 16 12 5/6
7 Trondheim 1779 7 265 10 7 3/8 193 16 12 5/6 159 7 4 5/24 274 1 5/24 185 6 4
8 Trondheim 1780 8 287 11 4 1/2 185 6 4 472 17 8 1/2 185 9 7 287 8 1 1/2
9 Trondheim 1781 9 299 11 1 3/8 281 8 1 1/3 586 19 2 7/8 357 12 13 7/8 249 6 5
10 Trondheim 1782 10 298 1 12 3/4 249 6 5 547 8 1 3/4 249 13 14 1/4 297 14 3 1/2
11 Trondheim 1783 11 301 5 1 3/4 297 14 3 1/2 598 19 5 1/4 297 16 5 3/4 301 2 15 1/2
12 Trondheim 1784 12 313 4 14 2/3 301 2 15 1/2 614 7 14 1/6 310 10 8 1/6 303 17 6
13 Trondheim 1785 13 321 13 7 3/4 303 17 6 625 10 13 3/4 303 19 8 1/4 321 11 5 1/2
14 Trondheim 1786 14 323 5 15 321 11 5 1/2 644 17 4 1/2 321 11 14 1/2 323 5 6
15 Trondheim 1787 15 308 1 3 3/4 323 5 6 631 6 9 3/4 323 7 8 1/4 307 19 1 1/2
16 Trondheim 1788 16 282 10 12 1/4 307 19 1 1/2 590 9 13 3/4 308 1 3 3/4 282 8 10
17 Trondheim 1789 17 268 18 8 1/4 282 8 10 551 7 2 1/4 282 10 12 1/4 268 16 6
18 Trondheim 1790 18 224 13 11 1/4 268 16 6 493 10 1 1/4 288 18 8 1/4 204 11 9
19 Trondheim 1791 19 197 7 10 204 11 9 401 19 3 204 12 2 197 7 1
20 Trondheim 1792 20 204 5 5 1/4 197 7 1 401 12 6 1/4 197 9 3 1/4 204 3 3
21 Trondheim 1793 21 217 17 9 1/4 204 3 3 422 0 12 1/4 204 5 5 1/4 217 15 7

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.