Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1783

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 150 Innkommende kobber fra Gaulstad, tollfri 160 Innkommende kobber fra Mokk, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 319 17 5/9 611 11 5 5/36 931 8 5 25/56 657 6 13 4/9 274 1 8 9/36 [Utelatt selbu-kobberet (halv toll) 2(…)
2 Fru Geheimrådinne Schøller 150 12 8 1/8 118 17 7 1/4 299 10 1/8 189 14 8 1/8 109 15 7 3/4
3 Kammerherre Peter F. Suhm 301 5 1 3/4 297 14 3 1/2 598 19 5 1/4 297 16 5 3/4 301 2 15 1/2
4 Fru etatsrådinne Collin 33 1 10 1/2 33 1 10 1/2 33 1 10 1/2
5 Generalauditør Collin 66 18 14 5/8 33 1 10 1/2 100 0 9 1/8 63 2 2 1/8 36 18 7
6 Justisråd Friedlieb & Co 619 4 15 1/4 612 0 10 1/4 1231 5 9 1/2 612 5 3/4 619 0 8 3/4
7 Kanseliråd Must 16 14 11 5/8 5 10 13 1/4 22 5 8 7/8 13 8 14 7/8 8 16 10
8 Kanseliråd Cramer 58 11 8 7/8 37 17 14 3/8 96 9 7 1/4 54 18 5 1/8 41 11 2 1/8
9 Fru Lysholm 410 0 13 5/8 395 12 6 3/4 0 0 4 5/13 805 13 4 3/8 584 4 0 221 9 4 3/8
10 Avdøde kammerråd Hoffs dødsbo 16 14 11 5/8 16 10 13 1/4 33 5 8 7/8 16 10 15 1/8 16 14 9 3/4
11 Thomas Angells stiftelser 301 5 1 3/4 277 14 14 1/2 579 0 1/4 317 1 4 1/4 261 18 12
12 Madame Beyer 284 10 6 1/8 241 4 1 1/4 525 14 7 3/8 310 2 3/8 215 12 7
13 Jomfru Borchgrevinck 66 18 14 5/8 6 3 5 73 2 3 5/8 62 3 12 5/8 10 18 7
14 Regimentskvartermester J. Finne 83 13 10 1/4 82 14 2 1/4 166 7 12 1/2 89 8 15 3/4 76 18 12 3/4
15 Henrik Meincke 326 7 3 3/8 314 5 11 3/4 640 12 15 1/8 453 5 3 187 7 12 1/8
16 Lorentz Wulf 33 9 7 3/8 31 19 11 1/4 65 9 2 5/8 36 19 15 1/8 28 9 3 1/2
17 Ole Due 58 11 8 7/8 55 17 14 3/8 114 9 7 1/4 55 18 5 1/8 58 11 2 1/8
18 Hans Jepsen 8 7 5 7/8 7 10 4 5/8 15 17 10 1/2 11 6 5 5/8 4 11 4 7/8
19 Andreas Caspar Hammer 16 14 11 5/8 16 10 13 1/4 33 5 8 7/8 16 10 15 1/8 16 14 9 3/4
20 Mathias Friis 33 9 7 3/8 33 1 10 1/2 66 11 1 7/8 46 13 14 3/8 19 17 3 1/2
21 Direktør Peder Hiort 25 2 1 1/2 4 16 13 7/8 29 18 15 3/8 24 17 3/4 5 1 14 5/8
22 Fru Geheimrådinne Schøller 9 1 8 5 12 14 16 3 4 30 17 10 21 15 12 9 1 14
23 Generalløytnant Krogh 7 18 2/5 7 18 2/5 7 17 8 0 0 8 2/5
24 Etatsråd Hornemanns dødsbo 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60
25 Generalauditør Collin 12 19 9 4/5 12 19 9 4/5 12 19 9 4/5
26 Justisråd Friedlieb & Co 4 18 5 10 11 12 53 17 10 1/2 14 13 7 3/5 120 9 7 1/2 204 10 10 3/5 184 7 9 3/4 20 3 17/20
27 Kanseliråd Must 9 16 10 13 9 8 29 16 3 53 2 5 29 16 3 23 6 2
28 Kanseliråd Cramer 6 16 2 12 2 7 18 18 9 12 2 7 6 16 2
29 Fru Lysholm 71 5 8 1/2 13 12 4 61 1 5 1/2 8 9 5 111 6 6 7/8 265 14 13 7/8 200 9 8 7/8 65 5 5
30 Generalkrigskommisær Klingenberg 1 2 9 1/5 1 2 9 1/5 1 2 9 1/5
31 Thomas Angells stiftelser 4 18 5 6 18 3 1/2 11 16 8 1/2 4 16 6 3/4 7 0 1 3/4
32 Madame Beyer 19 13 4 7 11 4 111 7 2 1/2 3 7 11 3/5 55 12 12 7/24 197 12 2 47/120 106 6 3 91 5 15 47/120
33 Henrik Meincke 145 0 3 1/2 31 0 2 61 1 5 1/2 7 6 11 4/5 27 11 7/8 271 19 7 27/40 187 14 13 7/10 84 4 9 39/40
34 Justisråd Gerrit Hornemann 12 2 0 40 10 6 52 12 6 52 9 12 0 2 10
35 Lorentz Wulf 3 0 8 7 3 11 11 0 12 19/60 21 4 15 19/60 11 0 0 10 4 15 19/60
36 Ole Due 7 3 11 3 12 5 1/2 10 16 1/2 5 12 5 1/2 5 3 11
37 Mathias Friis 4 18 5 1 6 3 5/12 6 4 8 5/12 5 10 0 0 14 8 5/12
38 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 14 14 15 71 16 14 4 10 4 4/5 40 17 7 43/120 131 19 9 19/120 82 3 4 1/4 19 16 4 109/120
39 Auksjonsdirektør Busch 46 13 13 1/2 46 12 4 1/4 93 6 3 3/4 57 0 0 36 6 3 3/4
40 Torkild Myhre 15 15 11 3/4 15 15 11 3/4 15 15 11 3/4
41 Madame Wensell 10 15 8 1/2 0 11 4 3/5 9 9 10 20 16 7 1/10 9 18 0 10 18 7 1/10
42 Carsten Wensell 0 11 4 3/5 0 11 4 3/5 0 11 4 0 0 3/5
43 Anthoni Kathenkamp 0 11 4 3/5 0 11 4 3/5 0 11 4 3/5
Transkribert sum* 2878 13 5 275 5 8 95 3 0 431 1 4 67 14 8 12 2 0 2652 6 15 7/8 566 11 7 119/120 5531 0 4 7/8 1447 17 11 119/120 3289 9 10 3/4 979 11 1 33/40 2241 10 10 1/8 468 6 10 1/6
Nåtidens sum** 3198 10 4 29/36 275 5 8 95 3 0 431 1 2 67 14 8 12 2 0 3233 18 5 7/18 566 11 12 191/260 6462 8 10 39/56 1447 17 12 7/20 3365 3 12 17/18 979 11 1 33/40 2515 12 3 7/20 438 6 9 37/40

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.