Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Torkild Myhre

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 310 Tilsammen, tollfri 410 Utgående kobber, tollfri 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1771 1 13 6 9 1/4 13 6 9 1/4 13 6 9 1/4
2 Trondheim 1772 2 13 6 9 1/4 13 6 9 1/4 13 6 9 1/4
3 Trondheim 1773 3 8 13 15 8 13 15 8 0 0 0 13 15
4 Trondheim 1774 4 5 5 14 0 13 15 5 19 13 0 13 15 5 5 14
5 Trondheim 1775 5 5 3 14 3/4 5 5 14 10 9 13 3/4 9 5 11 1 3 15 3/4
6 Trondheim 1776 6 5 3 15 3/4 1 3 15 3/4 6 7 15 1/2 1 4 0 5 3 15 1/2
7 Trondheim 1777 7 5 5 14 5 3 15 1/2 10 9 13 1/2 5 3 15 3/4 5 5 13 3/4
8 Trondheim 1778 8 5 0 3 1/4 5 5 13 3/4 10 6 1 10 6 1
9 Trondheim 1779 9 2 5 6 10 6 1 12 11 7 19 6 1 2 5 6
10 Trondheim 1780 10 5 13 7 2 5 6 7 18 13 7 18 13
11 Trondheim 1781 11 3 15 10 7 18 13 11 14 7 11 14 7
12 Trondheim 1782 12 4 1 4 3/4 11 14 7 15 15 11 3/4 15 15 11 3/4
13 Trondheim 1783 13 15 15 11 3/4 15 15 11 3/4 15 15 11 3/4
14 Trondheim 1784 14 15 15 11 3/4 15 15 11 3/4 15 15 11 3/4
15 Trondheim 1785 15 15 15 11 3/4 15 15 11 3/4 15 15 11 3/4
16 Trondheim 1786 16 15 15 11 3/4 15 15 11 3/4 15 15 11 3/4

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.