Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1784

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 150 Innkommende kobber fra Gaulstad, tollfri 160 Innkommende kobber fra Mokk, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 332 11 10 2/9 274 1 8 1/4 606 13 2 17/36 322 0 10 5/9 284 12 7 11/12 [Utelatt selbu-kobberet (halv toll) 2(…)
2 Fru Geheimrådinne Schøller 156 12 7 1/3 109 15 7 3/4 266 7 15 1/12 135 17 9 5/6 730 10 5 1/4
3 Kammerherre Peter F. Suhm 313 4 14 2/3 301 2 15 1/2 614 7 14 1/6 310 10 8 1/6 303 17 6
4 Generalauditør Collin 69 12 3 1/6 36 18 7 106 10 10 1/6 57 0 13 1/6 49 9 13
5 Justisråd Friedlieb & Co 643 17 14 1/6 619 0 8 3/4 1262 18 6 11/12 619 8 3 5/12 643 10 3 1/2
6 Kanseliråd Must 17 8 5/6 8 16 10 26 4 10 5/6 19 6 3 5/6 6 18 7
7 Kanseliråd Cramer 60 18 2 11/12 41 11 2 1/8 102 9 5 1/24 65 4 4 7/24 37 5 3/4
8 Fru Lysholm 443 15 4 3/4 221 9 4 3/8 665 4 9 1/8 250 7 3 3/5 414 17 5 3/4
9 Avdøde kammerråd Hoffs dødsbo 17 8 5/6 16 14 9 3/4 34 2 10 7/12 16 14 13 1/12 17 7 13 1/2
10 Thomas Angells stiftelser 313 4 14 2/3 261 18 12 575 3 10 2/3 308 19 8 2/3 266 4 2
11 Madame Beyer 269 14 12 7/12 215 12 7 485 7 3 7/12 68 15 10 1/3 16 11 9 1/4
12 Jomfru Borchgrevinck 69 12 3 1/6 10 18 7 80 10 10 1/6 56 17 6 1/6 23 13 4
13 Jens Finne 87 0 4 1/6 76 18 12 3/4 163 19 11/12 76 19 13 5/12 86 19 3 1/2
14 Lorentz Wulf 34 16 1 2/3 28 9 3 1/2 63 5 5 1/6 28 9 10 1/6 34 15 11
15 Ole Due 69 12 3 1/6 58 11 2 1/8 128 3 5 7/24 76 11 15 7/24 51 11 6
16 Hans Jepsen 8 14 5/12 4 11 4 7/8 13 5 5 7/24 6 18 14 13/24 6 6 6 3/4
17 Andreas Caspar Hammer 17 8 5/6 16 14 9 3/4 34 2 10 7/12 19 9 7 1/3 14 13 3 1/4
18 Mathias Friis 34 16 1 2/3 19 17 3 1/2 54 13 5 1/6 34 15 5 1/12 19 17 15 1/4
19 Direktør Peder Hiort 26 2 1 1/12 5 1 14 5/8 31 3 15 17/24 5 2 3 11/24 26 1 12 1/4
20 Henrik Meincke 339 6 15 11/12 187 7 12 1/8 526 14 12 1/24 209 8 10 19/24 317 6 1 1/4
21 Fru Geheimrådinne Schøller 9 1 8 3 15 7 1/3 9 1 14 21 18 13 2/3 12 17 2 9 1 11 2/3
22 Generalløytnant Krogh 5 5 10 11/15 0 0 8 2/5 5 6 3 2/15 5 5 14 0 0 5 2/15
23 Etatsråd Hornemanns dødsbo 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60
24 Generalauditør Collin 8 13 9 19/30 12 19 9 4/5 21 13 3 13/30 21 13 3 13/30
25 Justisråd Friedlieb & Co 5 8 11 3/8 10 11 12 55 6 1/4 9 16 3 14/15 20 3 17/20 101 5 12 49/120 24 12 3 76 13 9 49/120
26 Kanseliråd Must 10 17 6 3/4 16 15 8 23 6 2 50 19 3/4 29 13 15/12 21 5 1 1/4
27 Kanseliråd Cramer 6 16 2 6 16 2 13 12 4 6 16 2 6 16 2
28 Fru Lysholm 67 18 14 3/16 13 17 4 47 18 8 3/4 5 13 3 1/2 65 6 6 200 8 3 7/16 162 10 12 37 17 7 7/16
29 Generalkrigskommisær Klingenberg 0 15 1 8/15 1 2 9 1/5 1 17 10 11/15 1 2 8 0 15 2 11/15
30 Thomas Angells stiftelser 5 8 11 3/8 7 0 1 3/4 12 8 13 1/8 4 18 5 7 10 8 1/8
31 Madame Beyer 21 14 13 1/2 7 11 4 114 5 12 1/4 2 5 4 3/5 21 5 15 47/120 237 3 1 89/120 140 5 11 3/4 96 17 5 119/120
32 Henrik Meincke 160 6 15 9/16 31 0 2 62 13 7 3/4 4 18 1 29/30 84 4 9 39/40 343 3 5 61/240 225 3 7/8 118 0 4 91/240
33 Justisråd Gerrit Hornemann 0 2 10 0 2 10 0 2 10
34 Lorentz Wulf 3 0 8 7 7 7 1/2 10 4 15 19/60 20 12 14 49/60 10 3 0 10 9 14 49/60
35 Mathias Friis 5 8 11 3/8 0 14 8 5/12 6 3 3 19/24 6 8 9
36 Ole Due 7 7 7 1/2 5 3 11 12 11 2 1/2 5 13 11 6 17 7 1/2
37 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 27 3 8 7/8 88 9 10 3 0 6 2/15 49 16 4 109/120 168 9 13 11/12 94 2 8 79 7 5 11/12
38 Auksjonsdirektør Busch 47 18 8 3/4 36 6 3 3/4 84 4 12 1/2 55 3 8 3/4 29 1 3 3/4
39 Torkild Myhre 15 15 11 3/4 15 15 11 3/4 15 15 11 3/4
40 Madame Wensell 11 1 3 1/4 0 7 8 27/30 10 18 7 1/10 22 7 3 7/60 12 18 5 1/2 9 8 13 37/60
41 Carsten Wensell 0 7 8 23/30 0 0 3/5 0 7 9 11/30 0 7 9 11/30
42 Anthoni Kathenkamp 0 7 8 23/30 0 11 4 3/5 0 18 13 11/30 0 11 4 0 7 9 11/30
Transkribert sum* 2993 4 12 304 7 13 98 9 0 442 8 2 45 5 12 2241 10 10 1/2 468 6 10 21/40 5234 15 6 1/2 1358 17 5 21/40 2566 18 5 1/4 798 6 8 3/8 2667 17 1 1/4 560 16 2 43/120
Nåtidens sum** 3325 16 6 2/9 304 7 13 98 14 0 442 8 2 45 5 11 4/5 0 2515 12 2 3/4 398 7 11 21/40 5863 1 12 73/180 1337 4 2 11/120 2688 18 15 71/360 798 5 10 1/8 3352 9 9 1/6 565 16 2 43/120

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.