Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Jens Finne

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 270 Tilsammen, som skal fortolles 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 360 Utgående kobber, fortollet 370 Utgående kobber Røros, fortollet 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1784 1 87 0 4 1/6 76 18 12 3/4 163 19 11/12 76 19 13 5/12 86 19 3 1/2
2 Trondheim 1785 2 89 7 1 1/4 86 19 3 1/2 176 6 4 3/4 106 19 3 69 6 7 3/4
3 Trondheim 1786 3 89 16 1 1/2 69 6 7 3/4 159 2 9 1/4 69 6 10 1/4 89 15 15
4 Trondheim 1787 4 85 11 7 1/4 89 15 15 175 7 6 1/4 89 16 8 1/2 85 10 13 3/4
5 Trondheim 1788 5 78 9 10 1/2 85 10 13 3/4 164 0 8 1/4 85 11 7 1/4 78 9 1
6 Trondheim 1789 6 74 14 1/2 78 9 1 153 3 1 1/2 83 16 6 1/2 69 6 11
7 Trondheim 1790 7 62 8 4 69 6 11 131 14 15 69 7 4 1/2 62 7 10 1/2
8 Trondheim 1792 8 56 14 13 45 14 4 1/2 102 9 1 1/2 59 10 9 1/2 42 18 8
9 Trondheim 1793 9 60 10 7 42 18 8 103 8 15 53 0 9 1/2 50 8 5 1/2

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.