Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1792

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 080 Innkommende kobber fra Selbu, skal fortolles 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 250 Beholdning fra Selbu forrige år, skal fortolles 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 320 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll 370 Utgående kobber Røros, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 420 Utgående kobber Selbu, 1/3 toll 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 216 17 8 2/9 11 14 12 193 5 9 7/12 410 3 1 29/36 11 14 12 222 17 5 187 5 12 29/56 11 14 12
2 Kammerjunker von Krogh 90 15 11 1/4 67 4 4 157 19 15 1/4 104 5 3 1/4 53 14 12
3 Kammerherre Peter F. Suhm 204 5 5 1/4 197 7 1 401 12 6 1/4 197 9 3 1/4 204 3 3
4 Generalauditør Collin 45 7 13 5/8 43 17 2 89 4 15 5/8 67 17 9 5/8 21 7 6
5 Justisråd Friedlieb & Co 448 5 3/4 42 10 12 1/2 357 0 10 3/4 48 4 3 1/2 805 5 11 1/2 90 15 0 383 3 7 3/4 78 4 3 1/2 422 2 3 3/4 12 10 12 1/2
6 Kanseliråd Must 22 13 14 3/4 7 19 4 1/2 30 13 3 1/4 18 14 2 1/2 11 19 1
7 Viseborgermester Knudtzon & Braack 232 12 12 34 0 10 115 17 6 1/2 8 11 6 348 10 2 1/2 42 12 0 281 11 8 1/2 38 11 6 66 18 10 1/4 4 0 10
8 Kanseliråd Cramer 39 14 6 15 7 7 3/4 55 1 13 3/4 40 7 14 1/2 14 13 15 1/4
9 Thomas Angells stiftelser 204 5 5 1/4 122 5 14 326 11 3 1/4 160 5 14 1/4 166 5 5
10 Kaptein Anthon Müller 22 13 14 7/8 20 10 2 43 4 7/8 25 0 3 7/8 18 3 13
11 Madame Beyer 153 3 15 3/8 56 14 6 102 18 13 3/4 28 5 10 256 2 13 1/8 85 0 0 169 1 9 1/8 77 0 0 87 1 4 8 0 0
12 Lorentz Wulf 17 0 7 1/4 5 13 7 16 8 14 3/4 6 8 8 1/2 33 9 6 12 1 15 1/2 16 9 1 3/4 6 8 8 1/2 17 0 4 1/4 5 13 7
13 Henrik Meincke 221 5 12 3/4 48 4 3 1/2 97 4 1 149/240 54 12 12 1/2 318 9 14 89/240 102 17 0 215 4 14 3/80 94 12 12 1/2 103 5 1/3 8 4 3 1/2
14 Jomfru Borchgrevinck 45 7 13 5/8 43 17 2 89 4 15 5/8 43 17 9 5/8 45 7 6
15 Jens Finne 56 14 13 45 14 4 1/2 102 9 1 1/2 59 10 9 1/2 42 18 8
16 Ole Due 45 7 13 3/4 5 13 7 37 17 2 3 8 9 83 4 15 3/4 9 2 0 52 17 9 3/4 6 8 9 30 7 6 2 13 7
17 Andreas Caspar Hammer 11 6 15 3/8 9 10 9 7/8 20 17 9 1/4 9 10 12 1/8 11 6 13 1/8
18 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 73 14 11 32 17 15 106 12 10 83 5 0 23 7 10
19 Auksjonsdirektør Busch 53 17 10 1/2 31 11 5 1/2 85 9 0 63 11 5 1/2 21 17 10 1/4
20 Madame Wensell 8 10 2 1/2 8 10 2 1/2 5 3 7 3 6 11 1/2
21 Claus Smith 11 6 15 3/8 5 0 10 16 7 9 3/8 7 5 14 7/8 9 1 10 1/2
22 Christian Jelstrup 79 8 11 3/4 11 6 14 63 5 6 12 17 2 142 14 1 3/4 24 4 0 63 6 3 1/4 20 7 2 79 7 14 1/2 3 16 14
23 Kammerjunker von Krogh 10 7 12 10 7 12 6 15 0 3 12 12
24 Justisråd Friedlieb & Co 3 8 1 12 2 6 3 8 1 37/40 18 18 8 37/40 5 13 1 13 5 7 37/40
25 Kanseliråd Must 6 16 2 17 6 4 5 0 6 3/4 29 2 12 3/4 20 6 1 1/2 8 16 11 1/4
26 Viseborgermester Knudtzon & Braack 20 8 6 15 11 10 0 17 2 13/16 36 17 2 13/16 12 1 8 24 15 10 13/16
27 Kanseliråd Cramer 7 15 13 7 15 13 7 15 13
28 Thomas Angells stiftelser 3 8 1 12 15 7 16 3 8 12 15 7 3 8 1
29 Kaptein Anthon Müller 3 8 1 3 8 1 2 0 0 1 8 1
30 Madame Beyer 13 12 4 8 13 2 46 0 3 41/120 68 5 9 41/120 25 5 0 43 0 9 41/120
31 Lorentz Wulf 0 17 11 17/30 0 17 11 17/30 0 17 11 17/30
32 Henrik Meincke 105 9 15 35 9 13 15 9 15 156 9 11 95 9 15 60 19 12
33 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 17 0 5 5 15 13 1/20 22 16 2 1/120 16 0 0 6 16 2 1/120
34 Christian Jelstrup 6 16 2 3 16 2 10 12 4 8 4 11 2 7 9
35 Christian And. Lorch 6 16 2 8 5 7 15 1 9 9 15 7 5 6 2
36 Carsten Wensell 3 9 4 3 9 4 3 9 4
37 Hans Sommer 3 8 1 3 8 1 2 5 12 1 2 5
38 Madame Wensell 1 4 5 17/40 1 4 5 17/40 1 4 5 17/40 "Af Selboe kbr. pro 1786, da Toldfrie"
39 Etatsråd Hornemanns dødsbo 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60
Transkribert sum* 1951 17 10 190 11 8 340 6 4 110 16 0 1369 6 4 239/240 120 17 10 131/240 226 17 8 3321 3 14 239/240 422 5 2 131/240 567 3 12 1915 19 7 3/30 216 11 14 1/2 473 12 6 1405 4 7 23/24 93 11 6 205 13 4 11/240
Nåtidens sum** 2168 15 2 2/9 190 11 8 352 1 0 110 16 0 1562 11 14 139/240 120 17 10 47/80 226 17 8 3731 7 577/720 422 5 2 131/240 578 18 8 2138 16 12 43/80 216 11 14 1/2 473 12 6 1592 10 4 10/21 105 6 1 3/4 205 13 4 11/240

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.