Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Madame Wensell

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 080 Innkommende kobber fra Selbu, skal fortolles 130 Innkommende kobber fra Selbu, 1/2 toll 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 150 Innkommende kobber fra Gaulstad, tollfri 200 Beholdning [fra Selbu] forrige år, skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 240 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/2 toll 250 Beholdning fra Selbu forrige år, skal fortolles 260 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/3 toll 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 320 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll 330 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll [eg. 1/2 + 1/3 toll] 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles 400 Utgående kobber, 1/2 toll 410 Utgående kobber, tollfri 420 Utgående kobber Selbu, 1/3 toll 430 Utgående kobber Selbu, fortollet 490 Kobberbeholding Selbu som overdras til neste år, 1/3 toll 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1778 1 11 1 3 1/4 10 19 4 1/2 22 0 7 3/4 8 14 12 13 5 11 3/4
2 Trondheim 1779 2 8 10 2 1/2 13 5 11 3/4 21 15 14 1/4 13 9 9 1/2 8 6 4 3/4
3 Trondheim 1780 3 9 1 8 8 6 4 3/4 17 7 12 3/4 6 6 10 11 1 2 3/4
4 Trondheim 1781 4 10 4 12 18/240 11 1 2 3/4 10 4 1 18/240 11 1 2 3/4 4 11 8 9 3 14 5 13 4 18/240 1 17 4 3/4
5 Trondheim 1782 5 5 13 4 18/240 5 13 4 18/240 5 13 4 18/240
6 9 18 8 1/4 1 17 4 3/4 11 15 13 2 6 3 9 9 10
6 Trondheim 1783 7 10 15 8 1/2 0 11 4 3/5 9 9 10 20 16 7 1/10 9 18 0 10 18 7 1/10
7 Trondheim 1784 8 11 1 3 1/4 0 7 8 27/30 10 18 7 1/10 22 7 3 7/60 12 18 5 1/2 9 8 13 37/60
8 Trondheim 1785 9 11 6 14 0 3 14 14/15 9 8 13 37/60 20 19 10 11/20 13 7 4 7 12 6 11/20
9 Trondheim 1786 10 14 3 9 1/2 0 2 8 7/8 7 12 6 11/20 21 18 8 37/40 7 17 12 14 0 12 37/40
10 Trondheim 1787 11 15 6 4 1/2 14 0 12 37/40 29 7 1 17/40 18 15 13 10 11 4 17/40
11 Trondheim 1788 12 10 4 3 10 4 3
13 10 11 4 17/40 10 11 4 17/40 9 6 15 1 4 5 17/40
12 Trondheim 1789 14 10 4 3 10 4 3 20 8 6 10 4 3 10 4 3
13 Trondheim 1790 15 11 18 3 1/2 10 4 3 22 2 6 1/2 10 4 3 11 18 3 1/2
16 1 4 5 17/40 1 4 5 17/40 1 4 5 17/40 "Af Selboe Kaaber pro 1786. Da Toldfri"
14 Trondheim 1791 17 9 12 13 1/2 11 18 3 1/2 21 11 1 21 13 7 1/2
18 1 4 5 17/40 1 4 5 17/40 1 4 5 17/40
15 Trondheim 1792 19 8 10 2 1/2 8 10 2 1/2 5 3 7 3 6 11 1/2
20 1 4 5 17/40 1 4 5 17/40 1 4 5 17/40 "Af Selboe kbr. pro 1786, da Toldfrie"
16 Trondheim 1793 21 10 15 8 1/2 3 6 11 1/2 14 2 4 3 6 11 1/2 10 15 8 1/2
22 1 4 5 17/40 1 4 5 17/40 1 4 5 17/40

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.