Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1787

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 150 Innkommende kobber fra Gaulstad, tollfri 160 Innkommende kobber fra Mokk, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 327 1 9 293 4 10 29/36 620 6 3 29/36 344 5 3 1/9 276 1 25/36 [Utelatt selbu-kobberet (halv toll) 2(…)
2 Kammerjunker von Krogh 154 0 9 7/8 15 14 7 11/16 269 15 1 97/120 159 17 13 79/120 109 17 4 3/20
3 Kammerherre Peter F. Suhm 308 1 3 3/4 323 5 6 631 6 9 3/4 323 7 8 1/4 307 19 1 1/2
4 Generalauditør Collin 68 9 2 5/8 71 16 12 140 5 14 5/8 71 17 3 5/8 68 8 11
5 Justisråd Friedlieb & Co 641 15 14 1/2 520 12 10 1/4 162 8 8 3/4 599 17 1 5/8 562 11 7 1/8
6 Kanseliråd Must 17 2 4 5/8 13 17 2 1/2 30 19 7 1/8 15 4 14 7/8 15 14 8 1/4
7 Fru Lysholm 385 1 8 7/8 317 1 1 702 2 9 7/8 358 18 10 343 3 15 7/8
8 Kanseliråd Cramer 59 18 3/8 29 1 13 7/8 88 19 14 1/4 51 11 14 37 8 1/4
9 Avdøde kammerråd Hoffs dødsbo 17 19 3 17 19 3 17 19 3
10 Thomas Angells stiftelser 308 1 3 3/4 221 3 0 529 4 3 3/4 301 14 15 1/4 227 9 4 1/2
11 Madame Beyer 265 5 8 1/4 193 18 14 7/8 459 4 7 1/8 254 0 12 1/2 205 3 10 5/8
12 Jomfru Borchgrevinck 68 9 2 5/8 65 2 12 133 11 14 5/8 106 3 3 5/8 27 8 11
13 Jens Finne 85 11 7 1/4 89 15 15 175 7 6 1/4 89 16 8 1/2 85 10 13 3/4
14 Henrik Meincke 333 14 10 7/8 280 11 2 1/2 614 5 13 3/8 353 18 5 3/4 260 7 7 5/8
15 Madame Friis 34 4 9 3/8 11 3 1 45 7 10 3/8 36 4 2 3/8 9 3 8
16 Lorentz Wulf 34 4 9 3/8 27 14 1 1/4 61 18 10 5/8 33 8 7 7/8 28 10 2 3/4
17 Ole Due 68 9 2 3/4 51 16 12 120 5 14 3/4 69 17 3 3/4 50 8 11
18 Andreas Caspar Hammer 17 2 4 5/8 13 19 3 31 1 7 5/8 13 19 4 7/8 17 2 2 3/4
19 Direktør Peder Hiort 25 13 7 6 2 6 31 15 13 6 2 8 7/8 25 13 4 1/8
20 Claus Smith 17 2 4 5/8 10 9 5 3/4 27 11 11 3/8 16 8 13 7/8 11 2 13 1/8
21 Herman Höe 57 6 13 7/8 51 6 13 7/8 15 17 15 5/8 35 8 14 1/4
22 Kammerjunker von Krogh 9 8 4 17 4 15 7/20 26 13 3 3/20 23 4 15 3/20 3 8 4
23 Generalløytnant Krogh 0 15 5 1/4 0 15 5 1/4 0 15 5 1/4
24 Generalauditør Collin 4 12 13 31/120 4 12 13 31/120 5 0 0
25 Justisråd Friedlieb & Co 5 3 5/8 10 19 10 76 11 6 1/2 30 0 8 4/5 122 14 9 37/40 95 14 9 27 0 37/40
26 Kanseliråd Must 10 6 1 1/4 15 13 12 10 15 3 36 15 1/4 29 5 3 7 9 13 1/4
27 Fru Lysholm 54 1 14 9/16 14 2 6 45 18 13 1/2 38 12 5 152 15 7 1/10 127 6 10 25 8 13 1/16
28 Kanseliråd Cramer 7 1 3 10 8 9 1/4 17 9 12 1/4 10 8 8 3/4 7 1 3 1/2
29 Thomas Angells stiftelser 5 3 5/8 7 7 10 3/4 12 10 11 3/8 5 5 14 7 4 13 3/8
30 Madame Beyer 20 12 2 1/2 7 16 14 142 18 10 71 19 41/120 243 6 10 101/120 138 10 0 194 16 10 101/120
31 Henrik Meincke 151 19 10 7/16 32 3 3 86 15 9 1/2 65 11 13 11/60 336 10 4 29/240 294 14 9 5/8 41 15 10 119/240
32 Justisråd Gerrit Hornemann 0 2 10 0 2 10 0 2 10
33 Madame Friis 5 3 5/8 6 17 12 59/60 12 0 13 73/120 5 16 1 1/2 6 4 12 13/120
34 Lorentz Wulf 3 2 12 10 4 3 11 12 11 19/60 24 19 10 19/60 10 1 12 14 17 14 19/60
35 Ole Due 10 4 3 4 9 1 14 13 4 9 9 1 5 4 3
36 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 25 15 3 1/8 122 10 4 50 12 12 19/30 198 18 3 91/120 133 10 0 65 8 3 91/120
37 Auksjonsdirektør Busch 51 0 15 11 2 12 3/4 62 3 11 3/4 43 18 13 18 4 14 3/4
38 Madame Wensell 15 6 4 1/2 14 0 12 37/40 29 7 1 17/40 18 15 13 10 11 4 17/40
39 Carsten Wensell 0 2 10 7/40 0 2 10 7/40 0 2 10 7/40
40 Madame Kathenkamp 0 2 9 7/40 0 2 9 7/40 0 2 9 7/40
41 Generalkrigskommisær Klingenberg 0 5 2 7/20 0 5 2 7/20 0 5 2 7/20
42 Cornelius Busch 30 12 9 14 0 15 44 13 8 29 8 2 1/2 15 5 5 1/2
43 Herman Höe 10 6 1 1/4 20 8 6 30 14 7 1/4 17 2 0 13 12 7 1/4
44 Etatsråd Hornemanns dødsbo 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60
Transkribert sum* 288 10 3 388 5 1 1/120 1389 14 8 1/120 2896 6 11 109/120 998 12 8 5/8 2428 12 8 1/40 391 9 2 5/8
Nåtidens sum** 3276 15 10 288 10 3 100 8 0 612 11 4 0 0 2574 9 12 71/144 388 5 1 5/24 4945 5 7 133/180 1389 14 8 11/240 3240 11 15 7/360 998 12 8 1/8 2704 13 8 31/90 481 9 2 5/8

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.