Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Cornelius Busch

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 240 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/2 toll 250 Beholdning fra Selbu forrige år, skal fortolles 260 Beholdning fra Selbu forrige år, 1/3 toll 310 Tilsammen, tollfri 330 Tilsammen fra Selbu, 1/3 toll [eg. 1/2 + 1/3 toll] 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles 410 Utgående kobber, tollfri 420 Utgående kobber Selbu, 1/3 toll 430 Utgående kobber Selbu, fortollet 440 Utgående kobber Selbu, som skal fortolles 490 Kobberbeholding Selbu som overdras til neste år, 1/3 toll 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1785 1 22 13 12 22 13 12 13 0 0 9 13 12
2 Trondheim 1786 2 28 7 3 9 13 12 38 0 15 24 0 0 14 0 15
3 Trondheim 1787 3 30 12 9 14 0 15 44 13 8 29 8 2 1/2 15 5 5 1/2
4 Trondheim 1788 4 20 8 6 13 0 0 7 8 6
5 15 5 5 1/2 15 5 5 1/2 12 0 0 3 5 5 1/2
5 Trondheim 1789 6 7 8 6 27 4 8 34 12 14 19 10 0 15 2 14
6 Trondheim 1790 7 31 15 4 15 2 14 46 18 2 25 2 14 21 15 4
7 Trondheim 1791 8 21 15 4 21 15 4 21 15 4

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.