Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1788

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 350 Tilsammen fra Selbu, som skal fortolles 370 Utgående kobber Røros, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 440 Utgående kobber Selbu, som skal fortolles 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 510 Kobberbeholdning Selbu som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 299 19 9 1/3 276 1 4 3/20 576 0 10 1/36 327 1 9 248 19 1 1/36 [Utelatt selbu-kobberet (halv toll) 2(…)
2 Kammerjunker von Krogh 125 11 7 1/4 109 17 4 3/20 235 8 11 2/5 128 13 3 2/5 106 15 8
3 Kammerherre Peter F. Suhm 282 10 12 1/4 307 19 1 1/2 590 9 13 3/4 308 1 3 3/4 282 8 10
4 Generalauditør Collin 62 15 11 5/8 68 8 11 131 4 6 3/8 68 9 2 5/8 62 15 4
5 Justisråd Friedlieb & Co 588 12 6 7/8 562 11 7 1/8 1151 3 14 51 0 15 610 12 4 3/8 540 11 9 5/8 51 0 15
6 Kanseliråd Must 15 13 14 7/8 15 14 8 1/4 31 8 7 1/8 16 10 4 5/8 14 18 2 1/2
7 Fru Lysholm 361 0 6 7/8 343 3 15 7/8 704 4 6 3/4 30 12 9 488 9 1/4 215 15 6 1/2 30 12 9
8 Kanseliråd Cramer 54 18 12 1/4 37 8 1/4 92 6 12 1/2 65 8 7 26 18 5 1/2
9 Thomas Angells stiftelser 282 10 12 1/4 227 9 4 1/2 510 0 3/4 284 1 9 3/4 225 18 7
10 Kaptein Anthon Müller 31 7 13 7/8 9 3 8 40 11 5 7/8 36 3 11 7/8 4 7 10
11 Madame Beyer 243 5 15 1/8 205 3 10 5/8 448 9 9 3/4 95 5 12 292 5 8 1/4 20 0 0 156 4 1 1/2 75 5 12
12 Henrik Meincke 306 1 10 3/4 260 7 7 5/8 566 9 2 3/8 57 17 1 380 15 12 7/8 60 0 0 185 13 5 1/2
13 Lorentz Wulf 23 10 14 1/2 28 10 2 3/4 52 1 1 1/4 6 16 2 29 15 14 22 5 3 1/4 6 16 2
14 Jomfru Borchgrevinck 62 15 11 5/8 27 8 11 90 4 6 5/8 27 9 2 5/8 62 15 4
15 Jens Finne 78 9 10 1/2 85 10 13 3/4 164 0 8 1/4 85 11 7 1/4 78 9 1
16 Ole Due 62 15 11 3/4 50 8 11 113 4 6 3/4 6 16 2 66 9 2 3/4 0 6 4 46 15 4 6 9 14
17 Herman Höe 47 1 12 5/8 35 8 14 1/4 82 10 10 7/8 13 12 4 58 19 3 7/8 9 1 8 23 11 7 4 10 12
18 Andreas Caspar Hammer 15 13 14 7/8 17 2 2 3/4 32 16 1 5/8 18 8 10 7/8 14 7 6 3/4
19 Direktør Peder Hiort 23 10 14 3/8 25 13 4 1/8 49 4 2 1/2 32 10 14 16 13 4 1/2
20 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 81 13 8 48 0 0 33 13 8
21 Auksjonsdirektør Busch 34 0 10 23 10 0 10 10 10
22 Madame Wensell 10 4 3 10 4 3
23 Claus Smith 15 13 14 7/8 11 2 13 1/2 26 16 12 3/8 16 19 9 7/8 9 17 2 1/2
24 Cornelius Busch 20 8 6 13 0 0 7 8 6
25 Christian Jelstrup 15 13 14 7/8 15 13 14 7/8 0 0 1 7/8 15 13 13
26 Kammerjunker von Krogh 10 14 11 3 8 4 14 2 15 13 18 8 0 4 7
27 Justisråd Friedlieb & Co 5 5 14 12 10 7 1/2 27 0 37/40 44 16 6 17/40 39 0 6 1/2 5 15 15 37/40
28 Kanseliråd Must 10 11 12 17 17 13 7 9 13 1/4 35 19 6 1/4 27 9 13 1/4 8 9 9
29 Fru Lysholm 55 11 11 16 2 1/2 25 8 13 1/16 97 2 8 9/16 75 10 5 1/2 21 12 3 1/16
30 Kanseliråd Cramer 8 1 1/4 7 1 3 1/2 15 2 3 3/4 7 1 3 8 1 3/4
31 Thomas Angells stiftelser 55 5 14 7 4 13 3/8 12 10 11 3/8 5 3 5/8 7 7 10 3/4
32 Madame Beyer 21 3 8 8 18 14 1/2 104 16 10 101/120 134 19 1 41/120 89 13 15 45 5 2 41/120
33 Henrik Meincke 156 3 5 36 13 8 1/4 41 15 10 119/240 234 12 7 179/240 219 12 14 3/8 14 19 9 89/240
34 Justisråd Gerrit Hornemann 0 2 10 0 2 10 0 2 10
35 Kaptein Anthon Müller 5 5 14 6 4 12 13/120 11 10 10 13/120 10 0 0 1 10 10 13/120
36 Lorentz Wulf 3 11 9 14 17 14 19/60 18 9 7 19/60 13 6 15 5 2 8 19/60
37 Ole Due 5 4 3 5 4 3 5 4 3
38 Herman Höe 10 11 12 13 12 7 1/4 24 4 3 1/4 22 0 12 1/4 2 3 7
39 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 26 9 6 65 8 3 91/120 91 17 9 91/120 83 0 0 8 17 9 91/120
40 Auksjonsdirektør Busch 18 4 14 3/4 18 4 14 3/4 18 4 14 3/4
41 Madame Wensell 10 11 4 17/40 10 11 4 17/40 9 6 15 1 4 5 17/40
42 Cornelius Busch 15 5 5 1/2 15 5 5 1/2 12 0 0 3 5 5 1/2
43 Carsten Wensell 0 2 10 7/40 0 2 10 7/40 0 2 10 7/40
44 Madame Kathenkamp 0 2 9 7/40 0 2 9 7/40 0 2 9 7/40
45 Etatsråd Hornemanns dødsbo 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60
Transkribert sum* 2699 16 4 296 9 0 114 10 0 2428 12 8 1/40 391 9 2 5/8 5128 8 12 1/40 802 8 2 5/8 408 7 8 3015 14 7 9/10 651 1 11 3/5 173 17 12 2112 14 4 1/8 236 12 11 151 6 7 1/40
Nåtidens sum** 2999 15 13 1/3 346 9 0 114 10 0 2704 13 12 7/40 391 9 2 5/8 5704 9 5 289/360 802 8 2 5/8 408 7 8 3342 16 9/10 651 1 11 3/5 173 17 12 2361 13 5 11/72 236 12 11 151 6 7 1/40

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.