Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1785

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 150 Innkommende kobber fra Gaulstad, tollfri 160 Innkommende kobber fra Mokk, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 341 10 9 8/9 284 12 7 11/12 626 3 1 29/60 333 11 6 2/9 292 11 11 7/16 [Utelatt selbu-kobberet (halv toll) 2(…)
2 Fru Geheimrådinne Schøller 160 16 11 7/8 130 10 5 1/4 291 7 1 1/8 156 1 6 28/170 135 5 10 14/15
3 Kammerherre Peter F. Suhm 321 13 7 3/4 303 17 6 625 10 13 3/4 303 19 8 1/4 321 11 5 1/2
4 Generalauditør Collin 71 9 10 5/8 49 9 13 120 19 7 5/8 60 0 7 5/8 60 19 0
5 Justisråd Friedlieb & Co 652 5 10 7/8 643 10 3 1/2 1295 15 14 3/8 643 14 9 652 1 5 2/3
6 Kanseliråd Must 17 17 6 5/6 6 18 7 24 15 13 5/8 17 5 1 7/8 7 10 11 3/4
7 Fru Lysholm 455 14 1 3/4 414 17 5 3/4 870 11 7 1/2 486 0 2 15/16 384 11 4 9/16
8 Kanseliråd Cramer 62 10 15 3/8 37 5 3/4 99 16 1/8 70 4 4 3/4 59 11 11 3/8
9 Kammerråd Hoffs dødsbo 17 17 6 5/8 17 7 13 1/2 35 5 4 1/8 17 7 15 7/8 17 17 4 3/4
10 Thomas Angells stiftelser 321 13 7 3/4 266 4 2 587 17 9 3/4 333 14 6 1/4 54 3 3 1/2
11 Madame Beyer 276 19 15 1/4 216 11 9 1/4 493 11 8 1/2 268 0 1/8 225 11 8 7/8
12 Jomfru Borchgrevinck 71 9 10 5/8 23 13 4 95 2 14 5/8 82 3 11 5/8 12 19 3
13 Jens Finne 89 7 1 1/4 86 19 3 1/2 176 6 4 3/4 106 19 3 69 6 7 3/4
14 Henrik Meincke 348 9 9 7/8 317 6 1 1/4 665 15 11 1/8 339 8 6 1/2 326 7 4 5/8
15 Lorentz Wulf 35 14 18 7/8 34 15 11 70 10 8 7/8 40 15 3 1/8 29 15 5 1/4
16 Ole Due 71 9 10 3/4 51 11 6 123 1 3/4 71 11 13 3/4 51 9 3
17 Hans Jepsen 6 6 6 3/4 6 6 6 3/4 6 6 6 3/4
18 Andreas Caspar Hammer 17 17 6 5/8 14 13 3 1/4 32 10 9 7/8 18 17 1/8 13 13 9 3/4
19 Mathias Friis 33 14 13 3/8 19 17 15 1/4 55 12 12 5/8 40 13 13 7/12 14 18 15 1/24
20 Direktør Peder Hiort 26 16 2 26 1 12 1/4 52 17 14 1/4 26 1 15 1/8 26 15 15 1/8
21 Claus Smith 17 17 6 5/8 17 17 6 5/8 6 0 14 7/8 11 16 7 3/4
22 Fru Geheimrådinne Schøller 20 17 6 1 19 5 1/3 9 1 11 2/3 31 18 7 22 7 1 3/4 9 11 5 2/5
23 Generalløytnant Krogh 1 3 9 3/5 0 0 5 2/15 1 3 14 11/15 1 19 5 1/8
24 Etatsråd Hornemanns dødsbo 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60
25 Generalauditør Collin 5 6 3 1/5 21 13 3 13/30 26 19 6 19/30 24 10 0 2 9 6 19/30
26 Justisråd Friedlieb & Co 4 5 1 1/4 24 6 15 56 14 6 5 2 4 4/15 76 13 9 49/120 167 2 3 111/120 116 0 3 3/4 51 2 7/40
27 Kanseliråd Must 8 10 2 1/2 34 15 10 21 5 1 1/4 64 10 13 3/4 47 15 0 16 15 13 3/4
28 Fru Lysholm 53 3 7 5/8 31 6 1 49 3 2 2 19 0 37 17 7 7/10 174 9 2 1/16 148 8 10 7/10 26 0 7 5/8
29 Kanseliråd Cramer 15 13 1/2 6 16 2 22 9 2 1/2 6 16 2 15 13 1/2
30 Generalkrigskommisær Klingenberg 0 7 13 13/15 0 15 2 11/15 1 3 3/5 0 15 2 0 7 14 3/5
31 Thomas Angells stiftelser 4 5 1 1/4 7 10 8 1/8 11 15 9 3/8 5 8 11 3/8 6 6 14
32 Madame Beyer 17 0 5 17 7 13 105 17 8 1 3 9 3/5 96 17 5 119/120 238 6 9 71/120 170 5 0 68 1 9 71/120
33 Henrik Meincke 125 9 12 7/8 71 6 4 1/2 64 5 10 2 11 2 2/15 118 0 4 91/240 381 12 13 71/80 287 4 6 3/4 94 8 7 11/80
34 Justisråd Gerrit Hornemann 0 2 10 0 2 10 0 2 10
35 Lorentz Wulf 6 19 2 7 11 4 10 9 14 49/60 25 0 4 49/60 17 8 15 7/8 7 11 5 19/60
36 Mathias Friis 4 5 1 1/4 0 15 11 11/15 5 0 12 59/60 3 19 1 1/2 1 1 11 29/60
37 Ole Due 7 11 4 7 17 7 1/2 14 8 11 1/2 8 12 7 1/2 5 16 4
38 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 21 5 6 1/4 90 15 0 1 11 7 7/15 74 7 5 11/12 187 19 3 19/30 132 10 0 55 9 3 19/30
39 Auksjonsdirektør Busch 37 16 4 29 1 3 3/4 66 17 7 3/4 50 0 0 16 17 7 3/4
40 Torkild Myhre 15 15 11 3/4 15 15 11 3/4 15 15 11 3/4
41 Madame Wensell 11 6 14 0 3 14 14/15 9 8 13 37/60 20 19 10 11/20 13 7 4 7 12 6 11/20
42 Carsten Wensell 0 3 14 14/15 0 7 9 11/30 0 11 8 7/10 0 11 8 3/10
43 Anthoni Kathenkamp 0 3 14 14/15 0 7 9 11/30 0 11 8 7/10 0 7 9 0 3 15 3/10
44 Cornelius Busch 22 13 12 22 13 12 13 0 0 9 13 12
Transkribert sum* 3073 15 9 238 4 6 222 12 0 453 15 0 23 12 0 2667 17 1 1/4 560 16 2 43/120 5741 12 10 1/4 1498 19 8 43/120 3095 7 67/80 1070 15 179/1240 2646 5 9 33/80 428 19 14 17/80
Nåtidens sum** 3413 6 8 43/72 238 4 6 222 12 4 453 15 0 23 12 0 0 2952 9 9 1/6 561 16 2 149/240 6367 15 12 7/30 1498 19 9 19/120 3428 17 13 6521/12240 1070 15 1 13/40 2768 17 5 77/120 428 19 14 17/80

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.