Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1786

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 120 Innkommende kobber fra Kvikne, tollfri 140 Innkommende kobber fra Selbu, tollfri 150 Innkommende kobber fra Gaulstad, tollfri 160 Innkommende kobber fra Mokk, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 343 5 1 1/9 293 11 7/12 635 16 12 25/36 342 12 1 8/9 293 4 10 29/36 [Utelatt selbu-kobberet (halv toll) 2(…)
2 Fru Geheimrådinne Schøllers dødsbo 161 12 15 1/2 135 5 10 14/15 296 18 10 13/30 181 4 2 1/2 115 14 7 14/15
3 Kammerherre Peter F. Suhm 323 5 15 321 11 5 1/2 644 17 4 1/2 321 11 14 1/2 323 5 6
4 Generalauditør Collin 71 16 14 60 19 0 132 15 14 60 19 2 71 16 12
5 Justisråd Friedlieb & Co 655 11 7 3/4 652 1 5 3/8 1307 12 13 1/8 787 0 2 7/8 520 12 10 1/4
6 Kanseliråd Must 17 19 3 1/2 7 10 11 3/4 25 9 15 1/4 11 12 12 3/4 13 17 2 1/2
7 Fru Lysholm 458 0 1 1/4 384 11 4 9/16 842 11 5 13/16 525 10 4 13/16 317 1 1
8 Kanseliråd Cramer 62 17 4 1/4 29 11 11 3/8 92 8 15 5/8 63 7 1 3/4 29 1 13 1/8
9 Avdøde kammerråd Hoffs dødsbo 17 19 3 1/2 17 17 4 3/4 35 16 8 1/4 17 17 5 1/4 17 19 13
10 Thomas Angells stiftelser 323 5 15 254 3 3 1/2 577 9 2 1/2 356 6 2 1/2 221 3 0
11 Madame Beyer 278 7 14 1/4 225 11 8 3/8 503 19 6 5/8 310 0 7 3/4 193 18 14 7/8
12 Jomfru Borchgrevinck 71 16 14 12 19 3 84 16 1 19 13 5 65 2 12
13 Jens Finne 89 16 1 1/2 69 6 7 3/4 159 2 9 1/4 69 6 10 1/4 89 15 15
14 Henrik Meincke 350 13 1 1/4 326 7 4 5/8 677 0 5 7/8 396 9 3 3/8 280 11 2 1/2
15 Madame Friis 35 18 7 14 18 15 1/24 50 17 6 1/24 39 14 5 1/24 11 3 1
16 Lorentz Wulf 35 18 7 29 15 5 1/4 65 13 12 1/4 37 19 11 27 14 1 1/4
17 Ole Due 71 16 14 51 9 3 123 6 1 71 9 5 51 16 12
18 Andreas Caspar Hammer 17 19 3 1/2 13 13 9 3/4 31 12 13 1/4 17 13 10 1/4 13 19 3
19 Direktør Peder Hiort 26 18 13 1/4 26 15 15 1/8 53 14 12 3/8 47 12 6 3/8 6 2 6
20 Claus Smith 17 19 3 1/2 0 15 11 11/15 11 16 7 3/4 29 15 11 1/4 19 6 4 1/2 10 9 6 3/4
21 Fru Geheimrådinne Schøllers dødsbo 13 18 1 1 5 8 3/4 9 11 5 2/5 24 14 15 3/20 7 10 0 17 4 15 7/20
22 Generalløytnant Krogh 0 15 5 1/4 0 15 5 1/4 0 15 5 1/4
23 Generalauditør Collin 3 8 15 5/8 2 9 6 19/30 5 18 6 31/120 1 5 9 4 12 13 31/120
24 Justisråd Friedlieb & Co 5 5 14 16 4 6 1/2 70 17 15 1/2 3 14 1 3/8 51 2 7/40 147 4 5 11/20 117 3 12 3/4 30 0 8 4/5
25 Kanseliråd Must 10 11 12 23 3 7 16 15 13 3/4 50 11 3/4 39 15 13 3/4 10 15 3
26 Fru Lysholm 66 3 7 20 17 1 1/2 61 8 14 1/2 1 10 10 1/2 26 0 7 5/8 176 0 9 1/8 137 8 4 1/8 38 12 5
27 Kanseliråd Cramer 10 8 8 3/4 15 13 1/2 26 1 9 1/4 15 13 0 10 8 9 1/4
28 Thomas Angells stiftelser 5 5 14 6 6 14 11 12 12 4 5 1 1/4 7 7 10 3/4
29 Madame Beyer 21 3 8 11 11 11 1/2 132 6 14 0 15 5 1/4 68 1 9 71/120 233 19 41/120 162 0 0 71 19 41/120
30 Henrik Meincke 156 3 5 47 10 3/4 80 7 1/2 1 13 3 3/8 94 8 7 11/80 380 2 61/80 314 10 3 139/280 65 11 13 11/60
31 Justisråd Gerrit Hornemann 0 2 10 0 2 10 0 2 10
32 Madame Friis 5 5 14 0 10 3 1/2 1 1 11 29/60 6 17 12 59/60 6 17 12 59/60
33 Lorentz Wulf 4 12 11 9 9 1 7 11 5 19/60 21 13 1 19/60 10 0 6 11 12 11 19/60
34 Ole Due 9 9 1 5 16 4 15 5 5 10 16 4 4 9 1
35 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 26 9 6 113 8 12 1 0 7 55 9 3 19/30 190 7 12 19/30 145 15 0 50 12 12 19/30
36 Auksjonsdirektør Busch 47 5 5 16 17 7 3/4 64 2 12 3/4 53 0 0 11 2 12 3/4
37 Torkild Myhre 15 15 11 3/4 15 15 11 3/4 15 15 11 3/4
38 Madame Wensell 14 3 9 1/2 0 2 8 7/8 7 12 6 11/20 21 18 8 37/40 7 17 12 14 0 12 37/40
39 Carsten Wensell 0 2 8 7/8 0 11 8 3/10 0 14 1 7/40 0 11 7 0 2 10 7/40
40 Madame Kathenkamp 0 2 8 7/8 0 3 15 3/10 0 6 8 7/40 0 3 15 0 2 9 7/40
41 Generalkrigskommisær Klingenberg 0 15 1 3/4 0 7 14 3/5 0 13 7/20 0 7 14 0 5 2 7/20
42 Cornelius Busch 28 7 3 9 13 12 38 0 15 24 0 0 14 0 15
43 Etatsråd Hornemanns dødsbo 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60 17 6 14 43/60
44 Kirkeklokka [se merknad] 0 11 4 0 11 4 0 11 4 "Til kirke klokkens omstøbning ved Lø(…)
Transkribert sum* 3089 13 15 297 0 4 148 6 0 567 3 12 15 6 9 2646 5 9 33/80 428 19 14 17/80 5735 19 8 33/80 1456 16 7 17/80 3354 14 5 23/48 1068 11 6 49/240 2381 5 2 14/15 388 5 1 1/120
Nåtidens sum** 3432 19 1/9 297 4 148 6 0 567 3 12 16 12 4 11/15 0 2939 16 9 239/240 428 19 14 17/80 6371 16 5 77/720 1450 16 7 17/80 3697 6 7 53/144 1068 11 6 17/140 2674 10 6 89/90 388 5 1 5/24

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.