Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Kirkeklokka [se merknad]

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 070 Innkommende kobber fra Løkkens, tollfri 310 Tilsammen, tollfri 410 Utgående kobber, tollfri Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1786 1 0 11 4 0 11 4 0 11 4 "Til kirke klokkens omstøbning ved Lø(…)

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.