Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Nr. Eier Biografi
1 Agentinne Sommers
2 Agent Lassen
3 Agent Lassens dødsbo
4 Agent Lysholm
5 Agent Sommer
6 Amtmand Hagerup lokalhistoriewiki
7 Andreas Caspar Hammer
8 Andreas Christian Friedlieb
9 Andreas Cramer
10 Andreas Cramer dødsbo
11 Andreas Friedlieb
12 Andreas Fveol
13 Anthoni Kathenkamp
14 Assessor Worms
15 Auche Bennickman
16 Auksjonsdirektør Busch
17 Avdøde kammerråd Hoffs dødsbo
18 Bergskriver Peder Hiort
19 Bergskriver Zeuften
20 Bergskriver Zeuftens dødsbo
21 Bernt Møllmanns dødsbo
22 Bernt Mølman
23 Bernt Mølmans dødsbo
24 Carsten Schiødt
25 Carsten Schiødts dødsbo
26 Carsten Wensell
27 Christian And. Lorch
28 Christian Jelstrup
29 Claus Smith
30 Cornelius Busch
31 Direktør Borchgrevink
32 Direktør Hans Møller
33 Direktør Hans Møllers dødsbo
34 Direktør Peder Hiort
35 Direktør Peder Hiorts dødsbo
36 Elisabeth Volquartz´ dødsbo
37 Ernst Wensell
38 Ernst Wensells dødsbo
39 Etatsråd Collin
40 Etatsråd Gerrit Hornemann
41 Etatsråd Henrik Hornemann
42 Etatsråd Hornemann
43 Etatsråd Hornemanns dødsbo
44 Etatsråd Peter F. Suhm
45 Etatsråd Peter F. Suhm og Thomas Angell
46 Etatsråd Stie Schøller
47 Etterantegnelse pro 1758
48 Fradrag
49 Fru Angells og Thomas Angell
50 Fru Assessor Worms
51 Fru Assessor Worms arvinger
52 Fru Charisius
53 Fruene Etatsråd Lorens og Thomas Angell
54 Fru etatsrådinne Collin
55 Fru Geheimrådinne Schøller
56 Fru Geheimrådinne Schøllers dødsbo
57 Fru Justisrådinne Cari Suhms
58 Fru Lysholm
59 Fru Prostinne sal. Sommers
60 Fru Roggert eller krigsråd Roggert dødbo
61 Fru Roggert og Politmester Roggert
62 Fru sal. Konferenseråd Sommer
63 Fru Sophia Hammonds arvinger
64 Generalauditør Collin
65 Generalkrigskommisær Klingenberg
66 Generalløytnant Johan Mangelsen
67 Generalløytnant Krogh lokalhistoriewiki
68 Generalmajor Johan Mangelsen
69 Hans Jepsen
70 Hans Sommer
71 Helmer Meincke
72 Henrich Meincke for alle partisipanter
73 Henrik Dreyer
74 Henrik Krenckel
75 Henrik Luick
76 Henrik Meincke
77 Herman Höe
78 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer
79 Hoffagent og Apoteker Otto Sommers dødsbo
80 Jacob Gied og Hans Morten Sommer
81 Jacob Lund og Hans M. Sommer
82 Jacob Lund og Morten Sommer
83 Jens Finne
84 Jochum Angells dødsbo
85 Johan Møllman
86 Jomfru Borchgrevinck
87 Justisråd Friedlieb & Co
88 Justisråd Gerrit Hornemann
89 Jørgen Gudde
90 Kammerherre Hornemann
91 Kammerherreinde Schøller
92 Kammerherre Peter F. Suhm
93 Kammerherre Schøller
94 Kammerjunker von Krogh
95 Kammerråd Hoff
96 Kammerråd Hoffs arvinger
97 Kammerråd Hoffs dødsbo
98 Kammerråd Meincke
99 Kammerråd Meinckes dødsbo
100 Kammerråd Westermann
101 Kanseliråd Angell
102 Kanseliråd Angells arvinger
103 Kanseliråd Angells dødsbo
104 Kanseliråd Cramer
105 Kanseliråd Henrik Angell
106 Kanseliråd Henrik Lysholm
107 Kanseliråd Jens og Morten Sommer
108 Kanseliråd Jens Sommer
109 Kanseliråd Must
110 Kanseliråd Sommer
111 Kanseliråd Sommer og bror
112 Kanseliråd Sommers dødsbo
113 Kanseliråd Thaysen
114 Kanselliråd Jens Sommer
115 Kaptein Anthon Müller
116 Kirkeklokka [se merknad]
117 Kommerseråd Hammond
118 Konferenseråd Schøller
119 Konferenseråd Suhm
120 Kongelige Majestets tiendekobber
121 Lorentz Wulf
122 Madame Anna Cramer lokalhistoriewiki
123 Madame Anna Cramers arvinger
124 Madame Anna Cramers dødsbo lokalhistoriewiki
125 Madame Anna sal. Peder Hannings
126 Madame Bennickman
127 Madame Beyer
128 Madame Elisabeth Volqvartz
129 Madame Elisabeth Volqvartz´ dødsbo
130 Madame Friedlieb
131 Madame Friedliebs Sønn
132 Madame Friis
133 Madame Karen Schieldrup
134 Madame Kathenkamp
135 Madame Lydia Meinke
136 Madame Maren sal. Jochum Angels
137 Madame Maria sal. Carsten C. Volgvartz
138 Madame sal. apoteker Straches
139 Madame sal. Henrich Meinche
140 Madame sal. Karen Schuld
141 Madame sal. Magistrat Angell
142 Madame sal. Rådmann Hammer
143 Madame Sidselle Bonsachs
144 Madame Sidselle sal. Magister Bonsachs
145 Madame Sidselle sal. Magister Bonsachs dødsbo
146 Madame Wensell
147 Madame Wulfs
148 Mathias Friis
149 Ole Due
150 Otto Arentz
151 Otto Beyer
152 Overført pro 1768
153 Partisipanter som utgår fra agentskapet
154 Paul Løche
155 Prostinne Sommer
156 Prost Morten Sommer
157 Prost Peter Rosenvinge
158 Prost Sommers dødsbo
159 Rasmus Finne
160 Rasmus Finnes dødsbo
161 Regimentskvartermester J. Finne
162 Rådmann Bernhard Archdall
163 Rådmann Frantz Hammer
164 Rådmann Friedlieb
165 Rådmann Hammer
166 Rådmann Hammer og Madame Strachens dødsbo
167 Rådmann Hans Horneman
168 Rådmann Hans Hornemans dødsbo
169 Stattholder Jacob Bentzon lokalhistoriewiki
170 Svend Madsen Hagen
171 Theodorius Møllman
172 Thomas Angell lokalhistoriewiki
173 Thomas Angells stiftelser
174 Thomas Møllman
175 Thomas Møllmans dødsbo
176 Thomas og Christian Jelstrup
177 Torkild Myhre
178 Viseborgermester Knudtzon & Braack