Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Fru Prostinne sal. Sommers

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 050 Innkommende fra bergverkene, 1/2 toll 090 Innkommet fra bergverkene, 1/2 toll 210 Beholdning fra forrige år, 1/2 toll 300 Tilsammen, 1/2 toll 450 Utskipet kobber, 1/2 toll 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1767 1 21 3 8 1/4 21 3 8 1/4 21 3 8 1/4
2 Trondheim 1768 2 21 11 1 21 3 8 1/4 42 14 9 1/4 21 3 8 1/2 21 11 3/4

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.