Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjonsliste

Sted: Trondheim
År: 1767

Kilder: Fotografert

Notat:

Likvidasjonene

Last ned som regneark med verdier avrundet til hele pund.

Nr. Eier 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 090 Innkommet fra bergverkene, 1/2 toll 100 Innkommet fra bergverkene, tollfri 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 210 Beholdning fra forrige år, 1/2 toll 230 Beholdning fra forrige år, tollfri 270 Tilsammen, som skal fortolles 300 Tilsammen, 1/2 toll 310 Tilsammen, tollfri 360 Utgående kobber, fortollet 400 Utgående kobber, 1/2 toll 410 Utgående kobber, tollfri 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll 530 Kobberbeholdning som overdras til neste år, tollfri 560 For mye utskipet tollfri kobber, som skal fortolles Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Kongelige Majestets tiendekobber 339 14 7 7/9 15 12 1 4/15 321 12 2 2/3 661 7 10 4/9 15 12 1 4/15 321 13 3 339 14 7 4/9 15 12 1 4/15
2 Kammerherre Schøller 159 19 11 5/8 19 11 14 147 8 3 1/8 38 15 8 307 7 14 3/4 58 7 6 145 14 8 18 9 0 159 18 10 1/2 39 18 6
3 Etatsråd Peter F. Suhm 319 19 7 1/4 5 5 14 1/4 302 17 0 10 16 3/4 622 16 7 1/4 5 5 14 1/4 10 16 3/4 290 0 0 294 17 5 5 5 14 1/4 10 16 3/4
4 Etatsråd Henrik Hornemann 35 11 7/8 18 10 9 1/2 5 15 7 4/15 27 12 15 3/4 3 19 3 7/15 63 4 5/8 18 10 9 1/2 9 14 10 11/15 24 5 0 3 19 6 35 10 13 18 10 9 1/2 5 15 4 11/15
5 Etatsråd Gerrit Hornemann 142 4 3 3/8 18 10 9 1/2 5 15 7 4/15 99 13 13 0 0 7 7/15 241 18 3/8 18 10 9 1/2 5 15 14 11/15 84 11 8 1 9 12 142 3 4 18 10 9 1/2 4 6 2 11/15
6 Kanseliråd Henrik Angell 195 10 12 3/8 5 5 14 1/2 167 18 5 1/8 2 4 10 7/8 363 9 1 1/2 5 5 14 1/4 2 4 10 7/8 169 8 15 1 4 10 5/8 192 0 8 1/2 5 5 14 1/4 1 0 1/4
7 Kanseliråd Must 17 15 8 3/4 7 18 13 1/4 32 13 2 16 16 7 19 12 7 1/4 34 11 13 3/8 7 18 13 1/4 52 5 9 1/4 25 1 0 34 11 4 1/2 7 3 2 7 18 13 1/4 17 14 4 3/4
8 Kanseliråd Henrik Lysholm 71 2 1 5/8 20 19 4 1/6 53 14 1/8 6 3 23/30 124 16 1 3/4 27 2 4 14/15 50 15 0 6 3 0 71 1 10 20 19 4 14/15
9 Kanseliråd Cramer 44 8 13 8 3 4 1/2 44 8 13 8 3 4 1/2 10 10 0 4 0 0 33 18 8 1/4 4 3 4 1/2
10 Kammerråd Meincke 568 16 13 187 18 14 1/15 130 1 15 1/3 494 5 6 17/40 23 1 5 19/60 1063 2 3 17/40 187 18 14 1/15 153 3 4 13/20 484 4 6 146 0 0 118 1 0 558 13 0 44 18 14 1/15 35 2 4 13/20
11 Agent Lysholm 35 11 7/8 4 6 9 9/10 33 12 15 10/24 5 5 7 17/20 69 4 2/3 9 12 1 3/10 32 0 0 4 6 9 1/2 23 10 13 5 5 7 4/5
12 Agent Lassen 62 4 5 1/2 53 17 12 116 2 1 1/2 53 0 0 56 3 14 3/4
13 Thomas Angell 319 19 7 1/4 5 5 14 1/4 273 2 7 3/4 0 4 3 1/4 593 1 15 5 5 14 1/4 319 15 13 0 4 3 273 3 15 3/4 5 5 14 1/4 0 0 1/4
14 Rådmann Friedlieb 391 1 8 7/8 19 4 4 19/30 370 3 0 17 7 7/30 761 4 8 7/8 36 11 4 13/15 3 7 0 17 7 0 390 18 15 19 4 4 13/15
15 Carsten Schiødt 222 4 1 1/8 8 13 2 9/10 180 6 4 5 18 11 7/10 402 10 5 1/8 14 11 14 3/5 208 16 0 10 8 11 7/10 188 19 9 1/4 4 3 2 9/10
16 Otto Beyer 222 4 1 1/8 40 5 13 5/6 210 6 4 14 5 8 2/5 432 10 5 1/8 54 11 6 7/30 127 0 0 39 12 8 1/3 222 2 1/94 14 18 13 9/10
17 Madame Anna Cramer 44 8 13 1/8 6 10 10 83 3 12 22 12 8 3/8 127 12 9 1/8 29 3 2 3/8 83 7 13 3/4 25 12 8 3/8 39 18 8 1/4 3 10 10
18 Lorentz Wulf 17 15 8 3/8 9 8 5 19/30 15 16 8 16 10 2 14/15 33 12 3/8 15 18 8 17/30 11 0 0 5 0 0 14 15 6 1/2 10 18 8 17/30
19 Bergskriver Peder Hiort 26 13 4 5/8 25 4 12 51 18 5/8 0 2 7 13/16 26 13 1 3/4
20 Rasmus Finne 88 17 10 1/8 68 12 8 157 10 2 1/8 62 5 0 83 12 1/2
21 Theodorius Møllman 53 6 9 1/8 30 13 7 5/8 84 0 3/4 50 0 0 33 19 11 1/8
22 Kammerråd Hoff 17 15 8 3/8 17 15 8 3/8 17 15 6 1/2
23 Hoffagent og Apoteker Otto Sommer 5 5 14 1/4 43 5 14 1/2 2 5 8 1/4 5 5 14 1/4 45 11 6 3/4 2 0 0 5 5 14 1/4 43 11 6 3/4
24 Auksjonsdirektør Busch 20 4 1 13/30 20 4 1 13/30 20 0 13 13/20 0 3 3 47/60
25 Kanseliråd Thaysen 15 17 10 1/4 4 5 15 3/4 15 17 10 1/4 4 5 15 3/4 4 5 14 3/4 15 17 10 1/4 0 10 0
26 Fru Prostinne sal. Sommers 21 3 8 1/4 21 3 8 1/4 21 3 8 1/4
27 Jacob Lund og Morten Sommer 5 5 14 1/4 5 5 14 1/4 5 5 14 1/4
28 Rådmann Bernhard Archdall 2 17 11 19/30 1 19 9 7/30 4 17 4 13/15 4 17 4 13/15
29 Ernst Wensell 4 6 9 9/20 0 15 2 1/2 5 1 11 19/20 5 0 0 0 1 11 19/20
Transkribert sum* 3057 10 6 296 9 8 1/15 382 3 10 2655 5 13 43/60 186 2 10 11/30 5712 16 3 43/60 296 9 8 1/15 568 6 4 11/30 2235 4 8 9/16 146 0 0 321 16 7 13/30 2847 0 12 7/8 150 9 8 1/15 246 9 12 14/15 0 10 0
Nåtidens sum** 3397 4 14 11/72 312 1 9 7/12 382 3 10 9/20 2976 18 1/120 0 196 2 10 11/30 6374 3 12 29/180 312 1 9 1/3 568 2 1 7/60 2556 17 10 9/16 146 0 321 16 6 13/30 3206 14 11 271/3384 169 1 9 1/3 246 9 12 14/15 10 0

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Nåtidens sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.