Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Jacob Lund og Morten Sommer

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 090 Innkommet fra bergverkene, 1/2 toll 300 Tilsammen, 1/2 toll 520 Kobberbeholdning som overdras til neste år, 1/2 toll Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1767 1 5 5 14 1/4 5 5 14 1/4 5 5 14 1/4

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.