Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Regimentskvartermester J. Finne

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 030 Innkommende kobber fra Røros, som skal fortolles 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 190 Beholdning fra Røros forrige år, som skal fortolles 270 Tilsammen, som skal fortolles 290 Tilsammen fra Røros, som skal fortolles 360 Utgående kobber, fortollet 370 Utgående kobber Røros, fortollet 470 Kobberbeholdning Røros som overdras til neste år, skal fortolles 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1783 1 83 13 10 1/4 82 14 2 1/4 166 7 12 1/2 89 8 15 3/4 76 18 12 3/4
2 Trondheim 1791 2 54 16 9 62 7 10 1/2 117 4 3 1/2 71 9 15 45 14 4 1/2

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.